Door Vlaanderen heen

565690 0
01 Januar 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 01 Januar. Door Vlaanderen heen. Konsultiert 25 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/cv4bn9xp1c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Door Vlaanderen heen Geïllctstreerd bijbla.d De Paus en de Vlaamsche beweging! Vlaamscfie soldaten t Wat wordt er toch veel ge-schreven voor en tegen de Aktivisten, dié het Vlaamsche recht aarivaard-den uit Duitsche handen omdat de Regeeringhet halsstarrig bleef weigeren ! De eenen verdedi-gen ze met gloed en huldigen ze als redders van Vlaanderen : de anderen vallen ze woedend aan en schelden ze uitvoorverkoch-tenenverraders.Maar boven al dit menschen-gekibbel en ge-kijf staat ' die groote waar-heid : Dat het hoog tijd is het onrecht sinds i83oVlaanderen Zijn Ileiliglieid Paus Benediktus XV. aangedaan, te herstellen, nu bizonderlijk dat 't Vlaamsche bloed zoo kwistig vloeit. Dat de Vla-mingeninBelgiëstiefmoederlijk behandeld wor-den, dat onder-vindt gij best in 't leger. Uwe moedertaal wordt misprezen door allen die de eer hebben ster-ren te dragen. Graden, bestuur-postjes of an-dere karotten, bekomt gij niet zonder Fransch. 'T is u reeds te dikwijls her-haald om daar-over nog langer uit te wijden. Nochtanswillen velen onder u maar niet be-grijpen dat zij zooveel recht hebben op gra den enz, als gelijk welke Waal of Franschsprekende Vlaming, ja zelfs meer, daar gij 80 °/0 moet betalen van 't Belgisch bloedoffer. Uwe rechten worden u ontkend zelfs door hooggeplaatste en door de wereld geëerbiedigde personen. WaaromP Is het uit baatzucht of onwetendheid?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Door Vlaanderen heen gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in - .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung