Door Vlaanderen heen

563270 0
01 janvrier 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Janvrier. Door Vlaanderen heen. Accès à 21 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/cv4bn9xp1c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Door Vlaanderen heen Geïllctstreerd bijbla.d De Paus en de Vlaamsche beweging! Vlaamscfie soldaten t Wat wordt er toch veel ge-schreven voor en tegen de Aktivisten, dié het Vlaamsche recht aarivaard-den uit Duitsche handen omdat de Regeeringhet halsstarrig bleef weigeren ! De eenen verdedi-gen ze met gloed en huldigen ze als redders van Vlaanderen : de anderen vallen ze woedend aan en schelden ze uitvoorverkoch-tenenverraders.Maar boven al dit menschen-gekibbel en ge-kijf staat ' die groote waar-heid : Dat het hoog tijd is het onrecht sinds i83oVlaanderen Zijn Ileiliglieid Paus Benediktus XV. aangedaan, te herstellen, nu bizonderlijk dat 't Vlaamsche bloed zoo kwistig vloeit. Dat de Vla-mingeninBelgiëstiefmoederlijk behandeld wor-den, dat onder-vindt gij best in 't leger. Uwe moedertaal wordt misprezen door allen die de eer hebben ster-ren te dragen. Graden, bestuur-postjes of an-dere karotten, bekomt gij niet zonder Fransch. 'T is u reeds te dikwijls her-haald om daar-over nog langer uit te wijden. Nochtanswillen velen onder u maar niet be-grijpen dat zij zooveel recht hebben op gra den enz, als gelijk welke Waal of Franschsprekende Vlaming, ja zelfs meer, daar gij 80 °/0 moet betalen van 't Belgisch bloedoffer. Uwe rechten worden u ontkend zelfs door hooggeplaatste en door de wereld geëerbiedigde personen. WaaromP Is het uit baatzucht of onwetendheid?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Door Vlaanderen heen appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à - .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection