Door Vlaanderen heen

1255 0
01 Januar 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 01 Januar. Door Vlaanderen heen. Konsultiert 22 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/4f1mg7g91n/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Door Vlaanderen heen Geïllustreerd bijbla.d Nieuws van bij U! Het was een heele beroering toen voor een tijdje in den lachenden Meimaand zoo ineens een hoopje koene jongens, boden van onze geliefde helden, van achter de bloedlijn kwamen opduiken om aan ons volk de ellende te vertellen die te loer ligt op elken Vlaam-schen soldaat, welke nog zijn ouders of zijn vrouw niet heeft vergeten en in herinnering aan geheel het duurbare vaderland — dat he-laas altijd voor u zco-ver blijft liggen — zijne Vlaamsche taie nog niet heeft willen vermangelen voor een armzalig geradbraakt Beulemansfransch. Zij hebben ons doen trillen van aandoe-ning toen zij al die goeie, oude, trouwe namen noemden van jongens die vervolgd werden, gestraft. ge-vangengezet, verban-nen, mishandeld, in den dood gejaagd of doodgesard enkel en alleen omdat zij Vla-ming waren ! Een gevoelvan ver-ontwaardiging is ons Korp. Karel de Schaepdryver 3e Unie na.a.1 uc is.cci en wij hebben den kreet : vuige volks-moordenaars ! niet kunnen wegkroppen. De grootste treur-zang in de lange lij-densgeschiedenis die ons volk onder het Belgische juk heeft doorgemaakt, is ze-ker wel het zielsdroe-vige kleine boekje, dat geschreven werd met het heilige bloed van al de Vlaamsche helden die streden, leden en sneefden on-der de knoet van die van Havere — het boekje dat hier in ons landeke de gemoede-ren losschudt en als echo op den wekroep van onze soldaten overal kreten van ver-ontwaardiging los-maakt : "Vlaanderens W ee-z ang aan denYzer ! ' ' Wat hoeven wij, arme Vlamingen, nog te praten van Russisch tsarisme; te Havere zetelen een heele bende kleine tsaars, die onze jongens dood-martelen en uitmoorden om hunne leuze: "na den oorlog zullen erin België geen Vlamingen meer zijn !" getrouw te blijven. Vroeger schreef een der beste Vlaamsche dichters: "het bloed des volks roept: Vlaamsch ! en gij g'en hoort het niet!" Door het toedoen van onze kranige Vlaamsche leiders van^de frontpartij zal die

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Door Vlaanderen heen gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in - von 1918 bis unbestimmt.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume