Door Vlaanderen heen

1256 0
01 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 January. Door Vlaanderen heen. Seen on 22 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4f1mg7g91n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Door Vlaanderen heen Geïllustreerd bijbla.d Nieuws van bij U! Het was een heele beroering toen voor een tijdje in den lachenden Meimaand zoo ineens een hoopje koene jongens, boden van onze geliefde helden, van achter de bloedlijn kwamen opduiken om aan ons volk de ellende te vertellen die te loer ligt op elken Vlaam-schen soldaat, welke nog zijn ouders of zijn vrouw niet heeft vergeten en in herinnering aan geheel het duurbare vaderland — dat he-laas altijd voor u zco-ver blijft liggen — zijne Vlaamsche taie nog niet heeft willen vermangelen voor een armzalig geradbraakt Beulemansfransch. Zij hebben ons doen trillen van aandoe-ning toen zij al die goeie, oude, trouwe namen noemden van jongens die vervolgd werden, gestraft. ge-vangengezet, verban-nen, mishandeld, in den dood gejaagd of doodgesard enkel en alleen omdat zij Vla-ming waren ! Een gevoelvan ver-ontwaardiging is ons Korp. Karel de Schaepdryver 3e Unie na.a.1 uc is.cci en wij hebben den kreet : vuige volks-moordenaars ! niet kunnen wegkroppen. De grootste treur-zang in de lange lij-densgeschiedenis die ons volk onder het Belgische juk heeft doorgemaakt, is ze-ker wel het zielsdroe-vige kleine boekje, dat geschreven werd met het heilige bloed van al de Vlaamsche helden die streden, leden en sneefden on-der de knoet van die van Havere — het boekje dat hier in ons landeke de gemoede-ren losschudt en als echo op den wekroep van onze soldaten overal kreten van ver-ontwaardiging los-maakt : "Vlaanderens W ee-z ang aan denYzer ! ' ' Wat hoeven wij, arme Vlamingen, nog te praten van Russisch tsarisme; te Havere zetelen een heele bende kleine tsaars, die onze jongens dood-martelen en uitmoorden om hunne leuze: "na den oorlog zullen erin België geen Vlamingen meer zijn !" getrouw te blijven. Vroeger schreef een der beste Vlaamsche dichters: "het bloed des volks roept: Vlaamsch ! en gij g'en hoort het niet!" Door het toedoen van onze kranige Vlaamsche leiders van^de frontpartij zal die

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Door Vlaanderen heen belonging to the category Frontbladen, published in - from 1918 to undefined.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods