Geïllustreerde oorlogsgazet

652 0
01 September 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 01 September. Geïllustreerde oorlogsgazet. Konsultiert 03 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/0r9m32p207/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

September 1914 Nummer 4 GEILLUSTR EERDE. 5 Centiemen O.O.RLOGSGAZET JOURNAL ILLUSTRE DE LA GUERRE Verschijnt elken Woensdag en Zaterdag namiddag BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN îene kleine schets zegt me meer dan Ben lang verslag (Napoléon). _e plus court croquis m'en dit plus long qu'un long rapport (Napoléon). Paraît le mercredi et le Samedi après-midi BUREAU : LONGUE ALLÉE 6, ANVERS De hooge raad van oorlog van België = Le Conseil supérieur de la guerre Luitenant-Qeneraal DUFOUR ^Inspecteur-Generaal der Vestingwerken inspecteur-Général des travaux de fortifications Luitenant-Generaal Ridder de SELLIERS de MORANVILLE Inspecteur-Generaal van hetfLeger Inspecteur-Général de l'Arméej Luitenant-Generaal JUNGBLUTH Adjudant-Generaal Adjudant-Général Luitenant-Generaal DEGUISE Commandant der verdedigingssteiling Antwerpen Commandant la position fortifiée d'Anvers Luitenant-Generaal HANOTEAU Inspecteur-Generaal der Artillerie Inspecteur-Général de l'Artillerie Oorlogstrofeeën. De kanonnen op de Duitschers in den Elzas buitgemaakt, te Belfbrt tentoongesteld, voor liet gedenkteeken van 1870 « Aux défenseurs de Belfort ». Trophées de guerre. Les canons pris aux Allemands en Alsace, , exposés à Belfort devant le monument de 1870 « Aux]défenseurs de Belfort'». Z. E. de Kardinaal Aartsbisschop van Mechelen te Londen. S. E. le Cardinal Archevêque de Malines à Londres. De aankomst in Frankrijk van het Engelsçhe leger. Het verwelkomen der bondgenooten te Rowaan. De bevolki'ng biedt bloemen aan de soldaten. L'arrivée en France de l'armée britannique. La bienvenue des alliés à Rouen. ; La population offre des fleurs aux soldats. VERWOESTING VAN LEUVEN — Links een gedeelte van de Hallen dat met de kostbare Bibliotheek totaal . is verloren gegaan. De overige oude liuizen met eigenaardige puntgevels liggen allen in puin. De torens midden en rechts van de foto zijn deze van het gespaard gebleven stadhuis. DÉVASTATION DE LOUVAIN. — A gauche une partie des Halles complètement détruite avec la célèbre Bibliothèque Les autres maisons aux pignons pittoresques sont en ruine. Au milieu et à droite de la gravure les tours de l'Hôtel de ville. VERWOESTING VAN LtuvEN. — Een overzicht van de stad na de vernieling en hoe de straten er uitzien in het platgebrand gedeelte der stad. Het puin ligt er meters hoog en het verkeer is er onmogelijk geworden. DÉVASTATION DE LOUVAIN. — Vue de la ville et des rues dans la partie incendiée. Les débris rendent la circulation impossible. DeSt-Rombouts-kathedraal van Mechelen welke be.^cho-ten is geweest en waar groote schade werd aangericht. La Cathédrale S'Rombautà Malines quia été bombardée par les Allemands et qui a subi d'énormes dégâts. VERWOESTING VAN MECHELEN. — De ontvangstzaal van het Aartsbisdom, welke Mgr. Mercier in ziekenzaal veranderd liad voor onze soldaten en waarin men de bedden nog ontwaart tusschen de puinen. DÉVASTATION DE MALINES.— La salle de réception de l'archevêché arrangée par Mgr.Mercier comme ambulance pour nos soldats. Les lits se trouvent encore au millieu des débris. Binnenzicht in St-Rombouts-kathedraal van Mechelen na de beschieting. Vue d'intérieur de la Cathédrale St-Rombaut de Malines après le bombardement.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Geïllustreerde oorlogsgazet gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis unbestimmt.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume