Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

1497 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 01 September. Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven. Konsultiert 22 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/ks6j09wv9t/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nu m mer 25. MET TOELATING DER MILITAIRE OVEKHEID Septemher 1918. HERENZHALS UJordt uenspreic) en werzorx)en &£lq ai c)e sûfôexten u&n fôerfW)ton fHEKËHSBûKS ôi<? iôuo^aôreô.QDoeuen ôoor <)<? EJUMSâSS fifrooezenier'Inu&riGdefne S^QreôSe en E. H. EYCKMANS, Aalmqkzexiiîiî, Z 316, 2e Bat. Heldenhulde. In nummer 21 stichtten we het werk : « Herenthals Heldenhulde ». Laat ons een blik teïugwerpen op de drie verloopen maanden, en nagaan wat er door het nieuw werk van « Herenthals » werd verricht. Vooreerst hoeft het gezegd, dat « Herenthals-Heldenhulde » vanwege onze jongens, de warmste bijtreding, en de mildste ondersteu-ning vond. Zelfs lieden, staande huilen onzen hroeder-bond spraken en schreven met lof over ons nieuw werk. Menigvuldige aanmoedingsbrievcn die we ontvingen, getuigen het. Dit ook alreeds was voor ons eene belooning... In het Oogstrii mimer van dit frontblad ver-scheen de 4e inschrijvingslijst. Te sàmen met de 3 voorgaandé, brengt ze ons tôt de som van 966.45 fr. Zooveel was er dus, eiride Augustus, voor « Herenthals-Heldenhulde » bijeen gebracht. Naarmate we het geld ontvingen, bestelden we de- zerken : eene eerste bestelling van 3 zerken werd gedaân den 29de Juni, voor onze vrienden : Allons Mois, Frans Peeters en Aug. Horemans ; allen van Herenthals. Voor Allons Mois werden speciaal 50 fr. ge-gestort, en voor Frans Peeters bestond eene inschrijvingslijst die de 50 fr. (prijs van een zerk) reeds overtrof. Voor Aug, Horemans werd dus, met de ge-zamentlijke stortingen, de eerste zerk van « Herenthals-Heldenhulde » gekocht. Op 31e" Juli bestelden we nogmaals 6 zerken voor onze gesneuvelde broeders : Peers Joseph van Grobbendonck, Frans Smolders van Ach- ler-Oolên, !' . L. Stappaerts van Thielen, F. J. Yan Gorp van Lichtaert, Victor Van Gorp van Casterlee, en Louis Verwerft van Vorsselaer. Dan eindelijk, deden we eene bestelling van 10 zerken voor de volgcnde gesneuvelde sol-daten van het Kanton Herenthals : Denis Lie-vens van Herenthals, Iteivinotld Becquet van Herenthals, Hubert Leysen van Herenthals, Alfons Verwimp van Âchter-Oolen, August Van Dyck van Norderwijck, Piedfort van Gierle, Van Den Broeck van \Yechelterzande, August Peers van Grobbendonck, en Jos. Van Den Broeck van Lille. Zoodat « Herenthals-Heldenhulde lot hiertoe in 't geheel 18 zerken plaatste of althans be-stelde.Zoo staat dan alvast de helft van het werk achtér den rug, want op de verschillige krijgs-kerkhoven achter • het front liggen nagenoeg 42 soldaten van het Kanton begraven. 1k tel daarin niet mee degenen die te dichte achter de vuurlijn begraven zijn, ook niet degenen die in Frankrijk in een hospitaal over-leden, daar begraven werden. Met die grafsteden kunnen we ons voor als nu, tôt ons groot spijt niet bezig houden. Die blijven, gelijk reeds werd gezegd, voor later. Maar onder die 42 graven zijn er eenige, waarop een zerk of een schoon kruis werd geplaatst door de Ki0, of zelfs door een ti'ou-wen vriend. Daaraan raken we natuurlijk nie:, en op die graven zullen we later een gedenkplaat van Herenthals-Heldenhulde plaatsen". Zoodus was er op einde van Oogslmaànd voor zerken uitgegeven 18 maal 50 fr. is 900 fr.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Sainte-Adresse von 1916 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume