Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

1327 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 04 Juli. Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België. Konsultiert 12 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/dz02z13d7v/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

!?|iffi'lffll*3ffilOCllCNffii>!�^^ f I fMJ �jfl f�l �f� fil} ' �}(* fllj ,^f�l 11 � ill� IL (*= W el� * fl'� �If� fl�> �H� f��? ijl� f�l �H* fui �il� fui �if� fui �if� C'A �if� fui ��f� fu� �if� fui �if� !��! �fi� C'ii �fii !��! �If� �Jf� l'ii �jf� \'ii t�n �Jf. i' se �Inter arma caritas" Das Rote Kreuz �M1" f�'J �i1-1 =��! �il� f��i ��f' f�*i �lf� fui �M� f��l �K� fui �K' f�1! �K* fui �K� fui �jf� fui �K' f�i �ifi fn) �K' fol �Jfl ---------'�--------------------------------------------- fill Het Rood Kruis dient alleen de belangen i|fi der menschelijkheid. fill Het hangt van geen politiek, geene partij, ��fi geen godsdienstbelijdenis af. Het Rood Kruis Nr. 6 � 1915 La Croix Rouge Offizielle Zeitschrift des Belgischen Roten Kreuzes Officieel Tijdschrift van het Rood Kruis van Belgi� Bulletin officiel de la Croix Rouge de Belgique Uitgever � Heraus'geber � �diteur: Prof. Dr. Pannwitz. Redaktion: Dispensaire social, B'. Biscboffsheim. Brussel. Zondag, 4 julet. Das Rote Kreuz dient nur den Interessen der Menschlichkeit. Es ist von keiner Politik, keiner Partei, keiner Konfession abhangig. Brussel. Sonntag, den 4. Juli. Bruxelles. Dimanche, le 4 juillet. Auto -trein voor Gekwetstenvervoer. Automobil - Zftge f�r Verwundeten-Transporte. De Auto-treinen voor gekwetstenvervoer wer- den meestal 'daar gebruikt, waar regelmatige soorwegverbindingen ten gevolge van den oorlogstoestand niet mogelijk waren. Die Automobil-Z�ge f�r Verwundete worden w�hrend des Krieges namentlich dort benutzt, wo regelm�Oiger Eisenbahnverkehr nach der Kriegslage nicht m�glich war. =��! �if� �K� !��! �if� �'� �le� !��! �M Im� �Hi C��j �Jf' fui ��f� f'*) �lf� fn) �if* ftij �Ht fti) �jf� f**� �11* f��� �fil La Croix Rouge n'a en vue que les int�r�ts \"# de l'humanit�. �Il� Elle ne s'occupe pas de politique, n'appar- VJ/ tient � aucun parti ni � aucun culte. 'Il* i fj�l ��fi fiij �Ki fils 'K* {�*) �if* fui �11� fn) �K� fit) �If� fit) ��f' fiij �if' f") ��f' f'il �K* fui �M� fnj ��f� f��j �Jf� f��j �If' f") iMi f") �jft f��j ��f� fui ��f� f") ��f" fui �if� f'�l �H' f��i ��f' f��i Train d'automobiles pour le transport des bless�s. On a employ� les trains d'automobiles pour te transport des bless�s dans le cas o� te transport par chemin de fer n'�tait pas pos- sible � cause de la situation. si fi'J ff*�,'iffiMffiiCiiiffiiCi''ffi'iB'Cl'i^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Brussel von 1915 bis 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume