Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

796 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 11 März. Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven. Konsultiert 28 Oktober 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/1c1td9nw0w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Verkeopzaal en bazar VANKERCKHOVEN Bazar van speeigoed. — Nieuwe en oucfe meubelen. Groote keus van kerkboeken enpaternosters. Aile dagen verkooping uit ter hand. Margaretaplaats, Leuven. 10/1 Salle dô ventes et bazar VANKERCKHOVEN Bazar de jouets. — Meubles neufs et anciens. Grand choix de livres de prières et de chapelets. Tous les jours vente de la main à la main. Place Marguerite, Louvain. Verkoopzaal wed. J. Dewit Brusselsche-straat, 68, Leuven. Aile dagen verkooping uit ter hand der tentoongestelde voowerpen. - 11/1 Salle de ventes veuve J. Dewit Tue de Bruxelles, 68, Louvain. Tous les jours vente de la main à la main des objets exposés. Verkoopzaal S" Gertrudis 12 Half-SVIaarîstraat, 10 1 (Hoek der Slc Gertrudiskerk) ■ Beatuurder : V. VAN CAUWENBERGH. Aile dagen verkoop uit ter hand van nieuwe en occasiemeubels. Verscheidene volledige slaapkamers, nieuwe en occasie. Men aanvaardt aile voorwerpen om uit ter hand te verkoopen. Aankoop van meubelen, op comptant. Meubels voor café. Vrijen ingang, van 8 ure 's morgens tôt 7 ure 's avonds (D. U.) Tous les jours vente de la main à la main d'objets neufs et d'occasion. Plusieurs chambres à coucher d'occasion comme neuves. On accepte tous les objets pour vendre de la main à la main. Achat de meubles, au comptant. Mobiliers pour cafés. Entrée libre de 8 heures du matin à 7 h. du soir (H.C.). s Sioofmakerij P. en F. BORHANS25 73, RSaria-Theresiastraat, Leuven GROOTE KEUS VAN nikkele leuvensche stoven en cuisinières, groote en kleine, geëmailleerde cuisinières, verlakte Godins, tortues , émaillée en ordinaire zwarte. Oude stoven, kachels en cuisinières. Matige prijzen- — Reparati'èn. Studie van den hussisr Alex, CALUWAERT ] Vital Decosterstraat, 31, Leuven. De hussier Alex. CALUWAERT, zal openbaar verkoopen, op maandag 1 2 Maart 1917, om 1 uur (D. U.), te Wilsele-dorp, bij Evers-Herroes : Wegens M. Emiel Meulemans. Het schaarhout op de Roesselbergen, onder Wilsele, en den sleun, onder Herent. In koopen verdeeld. Aan te wijzen door F. Leleux, te Herent. De hussier Alex. CALUWAERT, zal openbaar verkoopen, te Holsbeek, bij Louis Van Hoof, op dinsdag 13 Maart 1917, om 1 uur (D. U.) : Wegens de familie Van Tilt. 32 koopen sleun en 3 koopen boomen. De verkoopingen geschieden met gereed geld. 137/9 t]^ij Sterfgeval. 149 OPENBARE VERKOOPING 10 van extra Goede MEUBELEN Naamsche steenrseg, 161, Heverlee. De hussier VANDE PUT, zal, op dijns-dag 1 3 Maart 1917, om 2 ure nanoen (D.U.), ten sterfhuize, Naamsche steenweg, 161, te Heverlee, al de meubelen openbaarlijk verkoopen, zooals : Meubelen voor eetplaats in eiken hout, zaalgarnituur, sac-arabe, bedden met ressort, lavabos, spiegelkas, commodes, tafels, stoelen, tapijten, spiegels, stoven, cuisinière, keukengerief, oudheden, lusters, venster-garnituren, een goed naaimachien, enz. Te zien den dag der verkooping, vanaf 10 uren (D. U.). — Comptant 10 %. Orde der Verkooping : 1. Ten sterfhuize, het porcelein, cristaal, keukengerief, enz. ; 2. Oogenblikkelijk daarna in de « Salle d'Apollon», Naamsche steenweg, 103, aide meubelen die er van heden af te zien zijn. '54 OPENBARE VERKOOPING 10 van extra schoone Uitgaande DENNEN dienstig voor Kepers en Rijboomen goede partij zwarén Eiken Sleun onder Velthem-Beyssem en Winxele. De hussier Jules VAN VLASSELAER. Vlamingenstraat, 100, te Leuven, zal, op dijnsdag 20 Maart 1917, om 12 uren des middags (D. U.), ter herberge van Louis Verbeek, « In den Walenhoek », te Velthem-Beyssem, openbaarlijk verkoopen : Wegens den baron en de barones Descamps en de barones Léon de Béthune. Onder Velthem-Beyssem. Eene groote partij sleun en zwaren eiken sleun. Onder Winxele. a. Groote partij sleun en zwaren eiken sleun. i b. Op Deneuterbosch : 33 koopen uitgaande dennen, dienstig voor kepers en rijboomen. Strikte betaling van koopsom en aan-kleven met het afhalen van de kapbiiletten. De bijzondere wachter Jan Stuyvers, te Velthem, zal de koopen aanwijzen. Schatbilletten te bekomen bij gemelde garde. — Zie de plakschriften. 163 OPENBARE VERKOOPING "0 van 50 koopen schoon Eike, Qisne, Beuke, Bsnn en Canada BOOMEN onder Corbeek-Loo en Pellenherg te koop te Gorbeek-Loo. De hussier Jules VAN VLASSELAER, Vlamingenstraat, 100, te Leuven, zal, op woensdag 21 Maart 1917, om 10 uren des morgens (D. U.), ter herberge van J.-B. Seldeslacht, Thiensche steenweg, te Cor-beek-Loo, openbaarlijk verkoopen : i en verzoeke van mevrouw de barones de Dieudoniié van Corbeek-over-Loo, grondeigenaarster te Leuven. a. Onder Corheek-Loo « In het Kloosterdel». 30 koopen eike-, olme-, essche-, beuke-boomen.b. Onder Pellenherg, « In het Broek ». 20 koopen canada boomen. De bijzondere wachter Petrus Beeckelaers, zal de koopen aan de liefhebbers aanwijzen. Schatbilletten te bekomen bij gemelde wachter. Comptante betaling. Zie de plakschriften. Sois è Nord & Indigènes H RENÉ JAN S S EN S s— 92 ENTREPRENEUR 6 Bureaux : RUE DU CANAL, 69 Magasins: PLAINE DES ANGLAIS La GeneraSe Industrielle & Commerciaie DE BELGIQUE Société Anonyme, à Louvain. MM. les actionnaires sont informés que l'assemblée générale ordinaire aura lieu le mardi 3 avril 1917, à 4 heures de re/euée(H.C.), au siège social de la Société, à Louvain. ORDRE DU JOUR : 1. Rapports du Conseil d'administration et du commissaire; 2. Bilan du l'exercice 1916; 3. Décharge à donner aux administrateurs et commissaire. Pour être admis MM. les actionnaires sont priés de se conformer aux dispositions de l'art. 26 des statuts et de déposer leurs titres au siège de la société cinq jours avant l'assemblée. 150/10 — 110

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven gehört zu der Kategorie Advertentiebladen, veröffentlicht in Leuven von 1839 bis 1974.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume