Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

553644 0
01 Januar 1917
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 Januar. Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen. Konsultiert 22 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/ws8hd7s917/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

LICHT en LIEFDE —i •—rr—. r~-, « <t-i ,—r r-rmi—i t—T«t-i p-7«t-i r-Tz-vr-i r-r^m rTATi rT^Ti rrr^rn ry/vn rrrvn P*AnP7AT1PT/VT1PTATI Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uifgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. •*W Van h et arme Kind, dat zijnen naam verloren had Een sprookje uit onze dagen. I Daar was eens een kind geboren van hare moeder. En toen het geboren werd, had de moeder het lang en droevig aangestaard, en geen andere naam was over hare lippen gekomen om haar kind te noemen dan : „ Arm Kind. " En terwijl het kind lag op moeders schoot en lachte in hare "kindervreugde, en moeder lachen deed in haren moedertrots, hoe schoone namen moeder haar kind ook geven woude, dezelfde naam ontviel voortdurend haren mond : „ Arm Kind ! " En moeder zong bij de wieg van haar kind. Zij zong de blijde liederen uit haar eigen jeugd. Zij wist er vele, blijde aile. Maar hoe zij zong en wat, steeds jubelde of klaagde hetzelfde refrein van aile : „ Arm Kind! " En men noemde het kind: Arm Kind. Het groeide op en het speelde met de vogeltjes in de wouden en met de bloemen op de velden. En daar kwamen speelmakkertjes uit de gebuurte om met haar te spelen. Zij was een biij en vroolijk kind. Maar niemand kende ot groette haar anders dan : „ Arm Kind !" En moeder leerde haar zitten op hare knieën en de handjes samen-vouwen in gebed. Maar wat zij ook leerde, en bad, steeds ruischte het slot van elke bede. „ Ik ben een arm Kind! " II Het Arme-Kind was groot geworden. En nu trok het de wijde wereld in. Zij ging naar de hoofdstad, om rijk te worden en gelukkig te zijn. Zij waas een lief, schoon kind. Daar waren lieden in de hoofdstad die hare schoonheid bewonderden. En zij volgde hen waar zij gingen, en waar zij haar leidden van vreugde tôt vreugde. Men doste haar uit met goudzijden kleederen, hing haar parelen en edelgesteenten om hare lange, blonde haren, om hare armen en om haren hais. Men zong den lof harer bekoorliikheid in fredirhten en bo^k^r. Men zorbt rie beval- Paderborn. 1917. 9 Nummer

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Paderborn von 1917 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung