Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre nous: anciens élèves du Collège Notre Dame d'Anvers

2678 0
01 Dezember 1918
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 01 Dezember. Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre nous: anciens élèves du Collège Notre Dame d'Anvers. Konsultiert 21 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/736m03zd91/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Goedgekeuid doorde Militaiie Overheid. Derde Jaar. — n° 23. — December igi8. ENTRE NOUS.-ONDER ONS. Bulletin des anciens Élèves du Collège Notre-Dame, d'Anvers Oorlogsblad der Cud-Leerlingen van het O. L. V. College, Antwerpen. Aile mededeelingen te zenden naar ; F. DE RAEDEMAEKER Krijyshospitaal, Marialei, Antwerpen. Maria Mater gratiae Tu nos ab hoste protega Kerstmis 1918 « Adeste, fidèles, lœti triumphantes » Wij wenschen aan al de oud-studenten een zalig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar. Dat zij verwezenlijken den jarenlangen droom die ginds, aan den Yzer, onze înbeelding verrukj>e. « Mochten we Kerstmis thuis v-ieren ! » zegden we telkens en die beheei\3chende gedachte beurde onzen moed weerom op en gaf ons de kracht, met het aange-zicht tôt de geboortestad gekeerd, den vijand te bedwingen en eindelijk uit de baan te weren. Triompheerend en met vreugde overstelpt, om-ringen wij thans de goddelijke Kribbe waarboven steeds het vrcde p-woord weerklinkt. Ofschoon onze vreugde gebreideld is door het gedacht aan degenen die sneuvelden, toch vinden wij een zoo innig en diep genoegen in het betreden van den ge-boortegrond. Ja, onze vreugde is groot, meteloos groot. Zoo ze ons gemoed overstelpt, kan ze ons noch tans de diepe lessen niet doen vergeten die het oor-logsleven ons heeft ingeprent. Dit rijper en dieper inzien in het leven, in de werkelijkheid der zaken; die overtuiging, die ondervinding zou ik zeggen dat ons volk arm en verlaten is en dat het dient opgebeurd en .veredeld, dit in voeling komen met sociale kwalen waarvan we de oorzaken onderschept hebben, dit ailes is voor ons eene geestesverrijking, eene aansporing tôt nuttig werk die, laat ons het hopen, heel ons leven lang' zullen bijblijven. Persoonlijk kunnen we veel geleden hebben door den oorlog. Maar een nieuwe pilicht ligt voor ons, schoon en edel, wiens volbrengen ons meer voldoe-ning zal schenken dan het eenvoudig genot van een gemakkelijk en kommerloos leven. Gaan wij dus vol hoop en geestdrift het jaar 1919 in. 't Is het eerste jaar dat wij, jongeren, als nDan-nen het leven intreden: met die breede .ondervinding en dat vaste geloof die de vier jongste lijdens-volle maar ook vruchtvolle jaren ons gaven. F. Le Collège N.-D. pendant la guerre Hôpital militaire. — Le bombardement. Occupation allemande. — Reprise des cours. Les œuvres. — L'esprit. — La dispersion. Dès le début de la guerre, le Collège a été transformé par l'autorité militaire en hôpital pour les convalescents. Il s'y est trouvé durant 2 mois de 150 à 450 malades, légèrement blessés ou simplement fatigués. Le P. Gérard De Bruyn, aumônier, s'est spécialement appliqué et a réussi à leur faire du bien physiquement et moralement. Le Collège a été durant cette période, une ruche bourdonnante, pleine de va-et-vient. Plusieurs élèves et un très grand nombre d'anciens ont répondu à l'appel uua vuloiildirua la défense de la Patrie. Puis vint le siège, l'évacuation des hôpitaux, la retraite, le bombardement.Une trentaine d'hommes a encore passé la première nuit dans la cave et a. pu s'embarquer le lendemain jeudi. Les Pères ont passé dans la cave des heures tragiques, auxquelles on était si peu préparé à cette époque. Une bombe a pénétré dans le sol de la grande cour, au pied d'une colonne de fer; elle a explosé couvrant le sol des débris de la colonne. Une autre a éclaté dans le trottoir de l'avenue Rubens, projetant le sable et six dalles par dessus la haute muraille de la cour. Enfin, le vendredi à midi et demi l'avant garde, un régiment des uniformes gris avec drapeau — portant l'aigle rapace — a passé devant le Collège. Il était entré par la brèche de Berchem, et était précédé d'un adjoint de police de Berchem à vélo. Les premiers marchaient le fusil à la main, prêts â faire feu. Ils se méfiaient manifestement de cette solitude d'une grande ville déserte, de ces yolets fermés, de ces persiennes baissées. Voilà qu'en face de l'église le P. De Bruyn tombe entre leurs mains. Il est mené sous la menace du revolver à l'hôtel Wagner; ils l'ont gardé en otage jusqu'au lendemain midi. Ce jour c'est achevé parmi le crépitement de la fusillade, les défilés sans fin des troupes et les chants de victoire. Dès le dimanche les allemands se sont présentés au Collège: ils ont pris possession des locaux scolaires pour une doùzaine de jours. C'était une colonne sanitaire de la marine. D'ici ils sont partis pour Ostende.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume