Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre nous: anciens élèves du Collège Notre Dame d'Anvers

3008 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 März. Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre nous: anciens élèves du Collège Notre Dame d'Anvers. Konsultiert 26 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/gm81j9845w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Entre Nous Onder Ons Anciens élèves du Qud-leeriiugen van faet Collège N. D. d'Anvers. O. L. V. Gollege Antwerpen. van P. Oscar Erkens S. J. Brankardier. tDen 3 Februari 1917 overleed de E. P. Oscar Erker.s S. J., b^ank^r-dier bij 't ie jagers te v t. Bij vas 's morgens naar een voorpost gegaan ten Noorden van Dixmude oti eenen gekwetsten te verzorgen en te vetdragen. Bij het terugkeeren werd hij doodelijk ge-kwetst door eenen kogel die hem in den nek binnendrong en onder het rechteroog uit-kwam. Hij werd naar het hospitaal van De Panne overgebracht waar hij overleed. Erkens werd geboren den 5 September 1895, begon zijne stuciën in 'tSint Jozef's College te Turnhout en eindigde de huma-niora in 't O. L. V. College te Antwerpen. (1909-1913.) Hij trad het noviciaat der Jesuiten binnen den 24 September 1913, en vertrok tijdens den oorlog naar Engeland (September 1914.) Hij werd ingelijfd en naar het kamp van Auvours gezonden in Juli igi5. Zijn groote wensch was naar 't front te mogen vertrekken. Het werd hem slechts toegestaan in Mei 1916. Hij werd als brankardier aan 't ie Jagers Le Bon ie Cie gehecht. Den 14 November 1916 werd hij gekwetst vôôr Dixmude door een bomscherf, maar reeds in December vervoegde hij, op zijn aanvraag, zijn regiment (I Bcn 3 cie). Geen twee maanden laier had het doodelijk onge-val plaats. Hij werd den 7 Februari te Adinkerke begraven. Wij hebben hem gekend als studiemak-ker : gewetensvolle jongen die ailes met bezadigheid en volmaaktheid verrichtte. Deze karaktertrekken bleven hem getrouw tijdens zijn kloosterleven. Hij ging zijn kalmen gatig, zonder haast noch rust,steeds voortstrevend, zonder haperen, waar Gods wil hem stuurde. Alras kwam het uur waar-op hem het lever gevergd werd ten dienste van zijn evenmensch. Hij liet zich niet het minste afschrikken. En toen men hem, ge-veld, wegvoerde, herhaalde hij zijne geloften van eeuwigdurende armoede, kuischheid, en gehoorzaamheid. Zoo trad zijne ziel voor den troon van Gcd, gehuld in 't blank feest-gewaad harer mystische bruiloft met Jezus-Christus.— o — Le sous-lieutenant Joseph Depreter, de l'année de rhétorique 1912-1913 est décédé à l'hôpital de la Porte de Gravelines (Calais). Les détails de sa mort manquent encore. Les anciens élèves du collège ne manqueront pas de se souvenir devant Dieu de ce camarade regretté. N° 8. 1 Mars 1917--1 Maait 1917.-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume