Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands College te Kortrijk

979 0
19 September 1918
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 19 September. Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands College te Kortrijk. Konsultiert 17 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/kk94747j67/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Twccnc liipr.uir. LJCJUCJ viimtlcd e Aanvnrd door de Cenrmir. N° 142S DATUM 19-9-18. Augustu S'iptember 1918. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar B. H. Mullie, Aalmoezenier, Z 203. ONZE PENTEEKENING. Joë ENGLÏSH De jonge Vlaamsche kunstenaar is niel meer! De dood heeft hem uit ons midder weggeroofd, als een dief, in den nacht. W< • hadden hem willen ergensverborgen houden waar de dood hem zoo vroegniet zou vinden zoo men een kostbare schat verbergt, of eer edele steen wegduikt. We hadden hem wil len bezorgen als 'tbegaafde kind, waarvai men veel verwacht en meent « wordt he niet onze trots, .onze roem? » als 't kind da later zijn volk moet leiden en den weg wij zen. Maar de nu overal zegevierende dood brach hem een verraderlijken slag toe. Het broo: iichaam lag gauw geveld, en dekloekegroo te ziel wrong zich gemakkelijk los, om vri haar hooge vlucht te netnen naar 't ideal< schoone; naar 't vurig betrachte goede haa eigen wezen, haar eenig doeleinde, haa zoet en eeuwig genot. * * * De Oud-Studenten van S' Amands co!leg< komen hem eerbiedig en dankbaar huldt bieden, en, 't hart in rouwe knielen en bid den vôôr zijn graf. 'T is hun plicht. Joë English was een echte Vlaamsche kunstenaar, wiens jong ontloken zuiver talent den morgen van zijn ontwaken frisch te lachen stondin de opda-gende zon. En iedereen juichte om 't edel lieve bloempjen, dat baadde in glinsterende dauwperels, en meende hoopvol : wat wordt het te middag, fijn, sierlijk, glanzend, zege-vierend bloeiend, het kopken hoog en fier in 't heerlijke licht? Ach ! waarom moest de storm nu woeden over Vlaanderen? 'T is hun plicht ; want in hem betreuren we 00k den broeder van den leeraar der Poëzis aan 't college, wiens hart wreed-diep zal ge-troffen worden. Mochte, als 't nieuws van 't pijnlijk ver-lies het overige gedeelte van 't Land zal berei-ken; mochten de deelneming en gebeden van zoo talrijke vrienden en kennissen, 00k maar eenigszins, de smarten lenigen der be-droefde famille ; mochten ze steun verleenen aan de beminde vrouw en de lieve kinderen van den diepbetreurden kunstenaar. 'T is hun plicht ! Vôôr een maand oftwee, vroegen we Joë English een penteekening te

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands College te Kortrijk gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Stavele von 1917 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume