St. Denijs Westrem aan 't front

318 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 01 Januar. St. Denijs Westrem aan 't front. Konsultiert 13 Dezember 2019, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/st7dr2q50g/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Verschijnt aïs !t past. 4e Nummer. Januari 1918. SIDENUS WESTREM imî Front Toegelaten door de Censuur. (Admis par la Censure). — D A65 — 7-8-17. Opsteller : Cooseman Gaston, Brankardier — I) 254 — 12ùe K'e — Belgisch Leger. Secretaris-Schatbewaarder : Vanrenterghem Raymond — D 258 — Belgisch Leger. Drukker-Uitgever : A. Tempere, 17, rue de Vie, Calais. Aan de mannen van "Slechtenijs" en "Afsnêe" ! .... en 'k loech, en plakte, en 'k juichte toe ! Bravo, Achiel ! Bravo ! Geheel St. Denijs en Afsne kraaien mêe I! Waaroin? — « Weet ge 't niet » ??? —« Kijkt,— kijkt ! Kijkt hem kijken h ! — « Waar ?» — Belgische Standaard — 3e Jaar - nummer 190 — Zaterdag, 25 Augustus 1917. 't Is daar van : « Lap het hem » ! — Onze vriend Achiel schreef het hoofdartikel ! Leest... leest.... en overweegt ! De titel van de kwestie ? Ziehier : Arme jougens I En hier volgt het gansche boeltje ! Aan een vriend, verre van hier ; Ook aan A'eien rondom mij. 'k Geloof dat ge 't meent, wal ge me daar neergepend hebt. Ge spreekt ook van oadervinding, van « op de hoogte te zijn ». Daarom zullen we eens — ik, als een vriend die u harde dingen zegt, enkel uit genegenheid ; gij, als iemand die 't goed genoeg meent met uw welzijn om ereen minuutje aan te riskeeren — zullen we samen eens nagaan wat men zooal verteld hebt. Gij zegt : Zoo, men zoude van 't mensclxelijke niet mogen spreken ? Dan heeft men niet noodig mensch te zijn /» — Over 't menschelijk mag en niôëi er gesproken worden. Zelfs meen ik dat er door onze opvoeraers te weinig over aangeleerd werd. Maar, m'n beste, zeg me eens rechtuit, is dat woordje « menschelijke », in uw huidige omgeving, geen dek-manteltje van vuilen, gemeenen, onnoozelen praat, waarover ge u schamen zoudt bij deftig volk, waarvoor ge rood zoudt worden tôt achter uw ooren, moesten uw ouders er iets van vermoeden ? Ge gaat nu toch niet zeggen dat uw ouders kinders zijn, of geen ondervin-ding hebben, of niet weten wat 't leven is 1 Hij, die over dat « menschelijke » aan den gang is, vergeet meestal dat liij mensch is. Gelijk de dieren hebben wij, men-schen, ons driften en zinnen. Maar we hebben boven-dien verstand, wil en gevoelen. Die moeten baas spelen ; anders verlagen we ons tôt onder het beest ! En gaat nu eens na, of, 9 op 10, bij 't spreken over 't zoogezegde

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel St. Denijs Westrem aan 't front gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Stavele von 1917 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume