Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1220 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 02 August. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Konsultiert 27 November 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/qv3bz62783/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

\jSTCTT^KTr^^^^?^TTS^^rS^C^^^^^^^^^^^ Tlaamsche Gazet VIJFTIENDE JAAR Zondag- 2 Augustus 1914 30, St-Pieterstraat, Brussel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand 3 maand ielgië, vrachtvrUir. 1473.50 Nederland, >20106.00 Andere landen32111.00 Men kan inschrijventen bureele van het blad .30, St. Pieterstraat, Brussel en op de postkantoren Alle abonnenten ontvangen een geïllustreerd bijvoegsel van 8 bladz Be inschrijvers voor een jaar (14 fr.) hebben recht op een gratis boekenpremie. Hoofdopsfceller-Eigenaar : JULIUS HOSTE, BFUSSEL van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 WAAI PER WEEK TELEFOON Beheer (aankondigingen) : A 291 Redaktie :A 2384 Nr 214 Zondag* 2 Augustus 1914 Prijs : 5 centiemen AANKONDIGINGEN 4e Bladzijde, per kleinen regel. .. . fr.0,30 3« Bladzijde»*»°° •-Bladzijde.fr. 2 en »3,00 Rechterlijke afkondigingen ...»3,00 Voor alle annoncen zich -wenden ten bureel», StPIEIERSTRAAT, SO. BRVSSEL DE ALGEMEENE OORLOG DREIGT UIT TE RREEEN ♦4*. ULTIMATUM VAX DUITSCHLAND AAN RUSLAND EN FRANKRIJK. -- DE OÜRLOGSïOEBFREIDSÈLEN GERUSTSTELLENDE VERKLARINGEN VOOR BELGIË ->-•♦•-v loren moeite geweest. De Serviërs werden verdacht als Staat en als volk, on ze zijn dientengevolge tegenover

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland gehört zu der Kategorie Liberale pers, veröffentlicht in Brussel von 1900 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume