Ihr Suchauftrag * hat 2421 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Frontbladen

Filter

Thema

Belgische vluchtelingen in Engeland

Net als nu kwam er bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en bij de inval van de Duitsers in België een massale vluchtelingenstroom op gang. Van de ruim anderhalf miljoen Belgen die naar het buitenland vluchtten, kwamen er in het Verenigd Koninkrijk alleen al minstens 250.000 terecht. Zowat 90 procent van hen verbleef in ...

Le tourisme en temps de guerre

Juste avant la Première Guerre mondiale, le tourisme connut une première démocratisation. Il n’était plus uniquement réservé aux plus riches, la classe moyenne aisée pouvait également s’offrir un voyage de temps à autre. Lorsque la guerre éclata, le tourisme en Belgique occupée fut dans un premier temps totalement paralysé. ...

Dépasser les bornes: La frontière avec les Pays-Bas

Dès le début de la guerre, la frontière avec les Pays-Bas neutres bourdonnait d’activité. Presque immédiatement après l’occupation, les autorités allemandes fermèrent la frontière avec du fil de fer. Les Allemands voulaient empêcher les volontaires de guerre belges d’atteindre le front par les Pays-Bas et enrayer la ...

Toerisme in tijden van oorlog

Vlak voor de Eerste Wereldoorlog vond een eerste democratisering van het toerisme plaats. Toerisme was niet enkel meer voorbehouden voor de allerrijksten, ook de gegoede middenklasse kon zich nu en dan een trip veroorloven. Bij het uitbreken van de oorlog viel het toerisme in het bezette België aanvankelijk volledig stil. Vervoersmiddelen zoals ...

Een dodelijke wolk, de eerste grote gasaanval in België

Op 22 april 1915 schrokken Franse en Britse troepen in de linies tussen Steenstrate en Langemark op van een gele wolk die naar hun linies toedreef. Toen de wolk de soldaten bereikte, kregen ze last van hevige en pijnlijke hoestaanvallen en brandende ogen.  Deze eerste grootschalige gasaanval met dodelijk gas zorgde voor een golf van paniek ...

Grens onder stroom, de grensversperring tussen België en Nederland

Het grensgebied tussen het bezette België en het neutrale Nederland werd algauw een smokkelparadijs. Er was een weelderige trafiek in brieven, militaire inlichtingen en levensmiddelen. Ook jongemannen die zich bij het Belgisch leger wilden voegen, staken de grens over. Daar besloten de Duitse troepen vanaf voorjaar 1915 een stokje voor te steken. ...

Over de schreef: De grens met Nederland

Al vanaf het begin van de oorlog gonsde het van activiteit aan de grens met het neutrale Nederland. Bijna onmiddellijk na de bezetting sloot de Duitse overheid de grens met Nederland af met prikkeldraad. De Duitsers wilden Belgische oorlogsvrijwilligers verhinderen om via Nederland aan het front te geraken en smokkel een halt ...

Vier jaar vluchteling

De Eerste Wereldoorlog bracht een gigantische vluchtelingenstroom op gang. Minstens 500 000 Belgische burgers, ruim 7% van de Belgische bevolking, brachten vier lange oorlogsjaren in het buitenland door.    Voortgestuwd door gruwelverhalen en het oprukkende Duitse leger, ontvluchtten miljoenen Belgen hun stad of dorp. Velen bereikten ...

Tourism in time of war

Immediately before The First World War, a democratisation of tourism took place. Tourism was no longer only reserved for the very wealthiest; the well-off middle class could also afford a trip every now and then too. At the outbreak of the war, tourism in occupied Belgium initially fell completely still. Conveyances such as cars and bicycles were ...

A deadly cloud: the first big gas attack in Belgium

On 22 April 1915, French and British troops were surprised by a yellow cloud drifting towards their lines between Steenstrate and Langemark. When the cloud reached the soldiers, they suffered violent and painful coughing fits and burning eyes. This first large-scale gas attack using deadly gas sent a wave of panic through the soldiers. On that ...

Un nuage mortel, la première grande attaque au gaz en Belgique

Le 22 avril 1915, les troupes franco-britanniques prirent peur lorsqu’elles virent un nuage jaune s’approcher de leurs lignes entre Steenstrate et Langemark. Lorsque le nuage atteignit les soldats, ceux-ci furent pris de violentes et douloureuses quintes de toux et leurs yeux se mirent à brûler. Cette première attaque à grande ...

Quatre années de fuite

La Première Guerre mondiale initia un flux massif de réfugiés. Au moins 500 000 civils belges, plus de 7 % de la population, passèrent les quatre longues années de la guerre à l’étranger.    Poussés par des histoires épouvantables et la progression de l’armée allemande, des millions de Belges fuirent leur ...

Seiten