Ihr Suchauftrag * hat 371 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Landbouwpers

Filter

Thema

Food distribution in Limburg

August 4th, 1914. Germany invades Belgium and conquers most of its territory within the space of a few months. The occupied territory soon faces a huge problem: how to get food and supplies to the populace? Discover the solution that was devised in the province of Limburg in our blog: ‘De Limburgse voedselbevoorrading tijdens ...

Hunde im besetzten Belgien

Weil so viele Pferde und Esel im besetzten Belgien verlangt wurden, mussten Hunde noch mehr als vor dem Krieg für Zugkraft sorgen. Sie wurden vor eine Hundekarre gespannt und zogen die Milch vom Milchmann, die Brote des Bäckers, die Kinder des Bauern. Die Deutschen, die diese Verwendung nicht kannten, verurteilten Hundekarren als ...

Kochen in Kriegszeiten

...

De voedselverdeling in Limburg

Vier augustus 1914. De Duitse legers vallen België binnen en veroveren op enkele maanden tijd het grootste gedeelte van ons grondgebied. Al snel kampt het bezette gebied met een immens probleem: voeding en goederen tot bij de bevolking krijgen. Ontdek welke oplossing men in Limburg bedacht in onze blog: 'De Limburgse voedselbveoorrading ...

Die Ration und der Schwarzmarkt

Schon vor dem Krieg war Belgien für seine Lebensmittelversorgung auf Importe angewiesen. Während des Krieges kamen diese zum Erliegen, was die Ernährungslage schon bald äußerst angespannt machte. Initiativen wie das Nationale Hilfs- und Ernährungskomitee waren ein Pflaster auf die Wunde, aber keine vollständige Lösung. Lebensmittel, aber ...

La ration et le marché noir

Avant la guerre, la Belgique dépendait déjà de l'importation pour son ravitaillement. Pendant la guerre, celle-ci fut paralysée aggravant rapidement la situation alimentaire. Des initiatives comme le Comité National de Secours et d'Alimentation étaient une consolation, mais n'offraient pas de solution définitive. La nourriture, ...

Koken in oorlogstijd

Door strenge rantsoenering en beperkte bevoorrading was het niet altijd evident een goed vullende maaltijd op tafel te zetten tijdens WOI. Ontdek in deze collectie welke recepten aan huismoeders werden meegegeven, of stel vast hoe men dacht over vegetarisme als ...

Cooking in wartime

Due to difficulties in provision and strict rationing, preparing a decent meal was not easy during the First World War. Discover recipes for housewives in this collection and find out how people reacted to a plea for vegeterianism as a possible ...

Cuisiner pendant la guerre

En raison du rationnement strict et alimention limité, il n'était pas toujours facile à presenter un repas satisfaisant pendant la guerre.  Decouvrez dans cette collection ici quel recettes on proposait aux femmes au foyer, ou voyez vous-même comment on réagissait sur un plaidoyer pour le végétarisme comme ...

The ration and the black market

Even before the war, Belgium depended on imports for its food supply. When those dried up during the war, food shortage quickly became a serious issue. While initiatives such as the Nationaal Hulp- en Voedingscomité (National Relief and Food Committee) helped to alleviate the problem, they did not solve it completely. Food, as well as other ...

Het rantsoen en de zwarte markt

Voor de oorlog was België al aangewezen op import voor haar voedselvoorziening. Tijdens de oorlog kwam die stil te liggen waardoor de voedselsituatie al snel nijpend werd. Initiatieven zoals het Nationaal Hulp- en Voedingscomité waren een pleister op de wonde maar boden geen volledige oplossing. Voedsel, maar ook bijvoorbeeld brandstoffen ...

Seiten