Ihr Suchauftrag * hat 123 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Veurne

Filter

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

ENTRE NOUS. ONDER ONS. Bulletin des anciens Elèves Oorlogsblad der oud-leerlingen du Collège N.-D. d'Anvers. van het O.L.V. College, Antwerpen. Directeur : Fraçois DE RAEDEMAEKER. *»ria Mater j Brancardier Z. 190 6e C". Tu nos *b hoste prot.o$>a À HET EZELSBRUGGESKE. Over eenige dagen, by een regenachtig we-<ler, verveelde ik my in ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

par i AUionie iviiiiictiitJ. — - — — ~ — EITHEII. 01ER OIS. Bulletin des anciens Elèves Oor/ogsblad der oud-leerlingen du Collège jN.-D. d'Anvers. van het O.L.V. College, Antwerpen. Envoyer toute Communications Maria Mater gratise a F. de RAEDEMAEKER. Z. 190 6° G10 Tu nos abhoste protège. Vous trouverez ci-après une bien modeste liste ...

Stem uit Gheel

STEM UIT GHEEL §ti$h(cr en Bestuurder *9. VEi%TItf ISliKIl'S aalm. B 69 <fc M. GIXIS B 270. 3° gr. - ; -, s « , - _— — ■ ■' IL- >i -jl »■■■■ -i - i -fi^H—H» V E R S Cl! IJNE N DE ALLE M A AND EN DRUKKERlj^DE KINDERS BONHOMME, Nieupoortstraat, 10, Veurne. !lmaiati M ■■'■■! mu m ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

Publication autorisée par l'Autorité militaire. Troisième année. - N° 22. Octobre 1918. ENTRE NOUS ONDERONS Bulletin des anciens Elèves du Collège 1S.-D. d'Anvers. Oorlogsb/ad der oud-leerlingen van het O.L.V. College, Antwerpen. Envoyer toutes Communications à : F. DE RAEDEMAEKER, Z. 190 6" Ci9 Maria Mater gratiae Tu nos ab hoste ...

"De dorpsklok: frontblad verschijnende voor de soldaten van Meulebeke,...

...

"De dorpsklok: frontblad verschijnende voor de soldaten van Meulebeke,...

To©geIateri door de censuur( IN0 489=31-3=18 WAAM) 1VIEI=JVJINI 1918 ÏN° 12-3 DE DORPSKLOK Frontblad voor de Soldaten van : Meulebeke, Beveren, Ruddervoorde, Zweve-zeele, Ardooie, Cools-kamp, Eeghem. Van ons jongens, Voor ons jongens. Uitgever L. Vercruysse Z. n 5 — 4. Ons, Zonen van midden Vlaanderland Ons binde een warme ...

Advertentie-blad van Veurne: nieuwsblad voor Veurne en het arrondissement

'Ht1 y'/fciibjjjj■»ii i*jfcili ia ■"iii^wiiii'jj Maandag 10 Augusti 1914. 88e «laar. ADVERTENTIE-BLAD YAN TE URNE NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT i Dit blad verscliijnt dea Zalcrdag. — Abonnement: voorop betaalbaar 4 fr. 'stjnars; per post 5 fr. — Een nuramer 10 c. — Extrakten 20 c. den drukrogel. Notarieële annonçen ...

"De dorpsklok: frontblad verschijnende voor de soldaten van Meulebeke,...

KERSTDAG-NIEUWJAAR 1919. N° 15 DE DORPSKLOK Frontblad voor de soldaten van : Meulebeke, Beveren, Zwe-vezeele, Ârdooie, Coolskamp, Eeghem, Gits, Lichtervelde, Rousselare, Wyngene. Van ons jongens, Voor ons jongens. Uitgever : L. Vercruysse, Z. 115 — 4. Redaktie : N. De Jonghe C. 1. B. I. Veurne. Ons, Zonen van midden Vlaanderland Ons binde een ...

Tusschen Brussel en Leuven

Oolaire 1.500. Aan de kriiesoverheid voorg«]egd. N. 10 Juni 1918. TUSSCHEN BRUSSEL EN LEUVEN. Onze vaderen xoaren vrij ende vrij oolc bïijven wij ! U, zonen van oit s Brabaut, U biiide eeii eclite vrfendenband ! Oj)stel en Beheer : V. Vangramberen, H. M. B. Col de Caire, Cap Serrât. (A Ipes-Marit.) FrarikrijTc. Den E. H. JEdmard Van der ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

Publication autorisée par l'Autorité Militaire. Troisième année. N° 19. Juillet 1918. ENTRE NOUS. OIDER ONS. Bulletin des anciens Elèves du Collège IS.-D. d'Anvers: Oorlogsblad (1er oud-leerlingeri van het O.L. V. Collège, Antwerpen. Envoyer toute Communications a F. de RAEDEMAEKER. Z. 190 6» Cie Maria Mater gratise Tu nos ab hoste ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

ENTRE NOUS. ONDER ONS. Bulletin des anciens Elèves du Collège N.-D. d'Anvers. Oorlogsblad der oud-leerlingen van het O.L.V. College, Antwerpeen. Autorisé par l'Autorité Militaire ( O. J. A. 11.6.17) Directeur : François RAEDEMAEKER. Maria Mater gratiae Brancardier D. 225 6e Cie. Tu nos» hoste protégé. A NOS DÈtVMJRS, V " Entre Nous ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

SEPTEMBRE 1917. N» 11 ENTRE NOUS. ONDER ONS. Bulletin des anciens Elèves du Collège N.-D. d'Anvers. Oorlogsblad der oud-leerlingen van het O.L.V. College, Antwerpeen Autorisé par l'Autorité Militaire (O. J. A. 11.6.17) Directeur : François RAEDEMAEKER. Brancardier D. 225 6e C'c. Maria Mater gratiae Tu nosa hoste protégé. A NOS LECTEURS, ...

Seiten