Ihr Suchauftrag * hat 859 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • De legerbode

Filter

Reihe oder Titel

De legerbode

i 30 November 1 918 Jf Nimmer 032 DE LEGERBODE den Dinsdag en Zaterdag verschijnende 11 1 ■ 1 111 1 iii ... . . , — , . Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOIJDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exempiaren. « Tngezien de diensten van het Département *an Oorlog, tôt dewelke ...

De legerbode

23 JNrovemi3er 1918 Nnmroer 630 DE LEGERBODE den Dinsdag en Zaterdag verschijnende Dit bïad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. 11 »' ■ in iiiiiib—a PIssMIp inMa Gazer Vorsfen TE ANTWERPEN Heden maakten de Koning en de Koningin met de ...

De legerbode

den Dinsdag en Zaterdag verschijnende I ! I I d.ll I ' I » " l li ■ i I , iMTi-.nM.ri mi. i ■ TH., . , Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Triomfantelijke Intrede der Vorsten en des Legers te Brussel EEN HISTORISCHE ...

De legerbode

den Dinsàag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BEL.GISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-fc tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Plechtige lntrede onzer Vorsten TE ANTWERPEN Heden maakten de Koning en de Koningin met de prinsen Leopold en Karel hunne pleciitige intrede te Antwerpen, ...

De legerbode

den Dinsdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t lien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Triomfantelijke Intrede der Vorsten en des Légers te Brussel EEN HISTORISCHE DAG Het is onmogelijk het schouwspel te besebrij-ven van Brussel bij het ...

De legerbode

3G November 1918 Nii ramer 632 den Dinsdag en Zaterdâg verschsjnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangi, tien of vijftien Fransciie en Nederlandsche exemplaren. Tngezien de diensten van het Département van Oorlog, tôt dewelke liet Bestuur en den Opstelraad an den Legerbode bchooren, ...

De legerbode

3G November 1918 Nii ramer 632 den Dinsdag en Zaterdâg verschsjnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangi, tien of vijftien Fransciie en Nederlandsche exemplaren. Tngezien de diensten van het Département van Oorlog, tôt dewelke liet Bestuur en den Opstelraad an den Legerbode bchooren, ...

Seiten