Ihr Suchauftrag * hat 123 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Veurne

Filter

Het Belgisch volk

HetBelgisch Volk BESTUURDER A.. Francois-Fol Appelmarkt, 3, Veuj'ne. Vefsehijnende dën Dinsdtg, Dondefdag en Zatefdag van iedepe week. «Zij wilden wat was recht en wonnen wat zij wilden» Generaal Léman Ganeraal Léman, de koene verde-diger van Luik, is een man vol wils-kracht en energie, hard voor zijn zelven en hard voor zijn volk. Hij is ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

ENTRE NOUS. ONDER ONS. Bulletin des anciens Eleves du Collège N.-D. d'Anvers. Oorlogsblad der oud-leerlingen van het O.L.V. College, Antwerpen. Directeur : Fraijois DE RAEDEMAEKER. Brancardier Z. 190 6e O. Varia Mater gratla* Tu nos ab hosts prot«c«. HET EZELSBRUGGESKE. Over eenige dagen, by een regenachtig we-der, verveelde ik my in myn barak. ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

...

Stem uit Gheel

DINSÛAG 25 JULI 1916 Nr 3 STEM UIT GHEEL StîeïUej' en Bestimrtfcr VK%MKKKITS VEBSCHIJNEPf ALLE M A AN DE 0RUKKER1J DE KINDERS BQ&iHOME, Niaupoorîsîraai 10, Veurns. UITHOUDEN net m<; r.fer uat we nu een niauje ihjiuwh, oin met «îlk:ni<J'i*r i« voeling te hlijvpn, in dezb mocilijke S «ii t'»,t(t'rd lijdi'ii nu we zoo "'erre ...

"De dorpsklok: frontblad verschijnende voor de soldaten van Meulebeke,...

Toegdaten door de krijgsoverheid N. 368 9-3-18 iVTa.ari-A.pr ; 1 1Ç18. N° Î1 - .3 De Dorpsklok Maandelijks fi-ontblad voor soldaten Zwevezeete, Ardooie, Beveren Ijîj van Me«Iebeke, Ruddervoorde, Roeselaere, Coolscamp, Eeghem Van ons Jonjfens, Voor ons Jongens, Ons, zone n van midden Vlaanderland, Ons foind» een warm© broederband ! Uitgever ...

De Rupelgalm

N° 8 DE RUPELGALM LEVEN [ ^AN 'jlNDEN> aalm., ii/C. 77, Niel. 1S flPQTF! RAAfl De Neubourg, aalm., m/C. 218, Boom. UrulLLnAAU j o/Luitenant Rombouts J., C. 66, Rumpst. f C. Vander Plancken, rue J. Jacques Rousseau, 29, Paris. —Terhagen. Briefwisselaars : Voor Heyndonck : H. Fouquet, g Cie, C. 143. — Voor Ruysbroeck : wachtmeester Van ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

Publication autorisée par l'Autorité militaire. Troisième année. — N° 18. — Juin 1918. ENTRE NOUS. ONDER ONS Bulletin des anciens Eleves du Collège N.-D. d'Anvers. Oorlogsblad der oud-leerlingen van het O.L.V. College, Antwerpen. Directeur : F. DE RAEDEMAEKER, Z 190 6e O Maria Mater gratis* Tu nos ab hoste protégé. « BONNE CHANCE ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

EfiTHE r*OUS JUIN OflDER (jftS JUNI 1 9 1 ...

Ons frontblad

NUMMER 7. Autorisé: N° 1122 Décision du 31-7-18 Inli 1Q18 Vaandrigs vallen : Vaandels nooit ! Quantum botes, tantum aude ! Ons FRONTBLAD S' IGNACE, ANT \VERPEN Urgane des Anciens et, des Fin,liant,s dp. l'Ella Suni'ianrA dp frnnmw.ft «t. dp, Finance. S Iffnaee. Anvers Mededeelingen te bestellen : Adresser les communications: P. Aug. De Bruyn, ...

De Rupelgalm

Door de Censuur toegele -n JW. 1S03 3-13-17. N° 10 RUPELGALM JLE1VEN is s tfie: v en ■ *4''* i E.H. Van Line,m aalm, Niel Ops^elraad s ' E. H. De Neubc :rg, aalm, III D 174 Boom I Rumpst Rumpst ' C. Vander C. I A. 2 B y, Eu Terhaegen w Briefwisselaars : Voor Schelle : Dr R' Van den Henvel I D 74 — Voor Ruysbvouck : IVachtmeest'er V . v an ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

i Fév if r 1917. Entre Nous Anciens élèves du Collège N. D. d'Anvers. Onder Ons Oud-leerlingen van het O. L. V. College Antwerpèn Maria, Mater gratjœ Tu nos ab hoste protégé. A H! lesdélicieuseslettres de nos ancier s! Je vous les lirais toutes, si c'était possible.Vous veniez cequ'ellescontiennent de courage, d'énergie, de souffrance ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

ENTRE NOUS Pâques s C OflDER ONS Paschen ...

Seiten