Ihr Suchauftrag * hat 765 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Londen

Filter

De stem uit België

XDe Stem uit JSelate. Bureel: 21, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. " VOOR GOD EN VADERLAND. Téléphoné: Muséum 267. Abonnement: 2sh. Yoor 3 maanden. Subscription : 2sh. for 3 months. Yoor de Yereenlgde Staten : 50 cts. Yoor Holland: 1 fl. Yoor Frankrijk. 2.50 fr. Yoor de soldaten: lsh* of 1.50 fr. 4de. Jaargang, Nr. 32. (BIz. 192-3-1930.) ...

De Belgische metaalbewerker

De Belgische M etaalbe werker MAANDBLAD JOURNAL MENSUEL m /r , -s -g • -i Le Métallurgiste Belge Bureelen-Bureaux : " EVERSLEIGH," 11, LYNDHURST GARDENS, HAMPSTEAD, N.W. 3 April, 1918. Prijs—prix, HALF-PENNY. EEN 3ELGISCH PATROON VEROORDEELD YOOR AANSLAG OP DE VRIJHEID VAN VEREENIGING. Op 22 Maart, werd de Bestuurder van de ...

De stem uit België

Registered at the General Post Office as a Newspaper. L'Echo de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Bureau : 55, Russei Square, W.C. Abonnement ; Subscription : ls. 9d. voor drie maanden. ls. 9d. -for three months. Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55, Russell Square. No. 30. VRIJDAG, APRIL 16, 1915. Price le Nieuws uit het ...

De stem uit België

De Stem uit Belgie. abonnement : 2sh voor maanden. Subscription : sh. for 3 months. Voor e Vereenîgde Staten : } cts Voor II lland : i . Voor Frankrijk. 2-50 \ Voor de soldaten ; lah. A tll\ Bureel: 21. RUSSELL SQUARE, LONDON. W.G. VOOR GOD EN VADERLAND. Téléphoné: Muséum 267. 4de Jaargang, Nr. 18. {Bilz\ 1783-1790.) Oplage: 11,300. VRIJIXAG; ...

De stem uit België

Bureel : 21, KUS3ELL SQUARE, LONDON, W.C. Téléphona : Muséum 267. M Stem / Abonnement : 2sh. voor ' 3 maanden. Subscription : 2sh. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.5G fr„ Voor de soldaten : lsh. \ of 1.50 fr. 3de Jaargang-, Nr. 45* (Blz. 1555-1562.) Ojplage: II,IOO. VRIJDAG, JULI 27, ...

De stem uit België

Rêoktered at the Gtnerêl Post Office m a N*it*pap*r. L'Echo de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : Subscription : ls. 94. voor drie maanden, ls. 9d. for three months. Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55. Russell Square. No. 31. VRIJDAG, APRIL 23, 1915. Price Id. Paaschplicht. m i ...

De stem uit België

2 (Van de verzameling blz. 1316) DE STEM UIT BELGIE. Registered at G. P.O. as a Newspaper. Vrijdag, 16 Februari, 1917. Het Comiteit heeft zich bezig gehouden met den tœstand der vrouwen en kinders der mannen ondeir de wapens geroepen. De War Refugees Committee verleent hulp in aile gevallen waar de mililtievergoeding betaald door de Belgische- ...

De stem uit België

gelsch maakt,—wat ook geldig is,—moet men met de ingevulde formule naar een "Solli-citor " gaan welke het handtefeken van den erflater authentikeert. Dit testament belet niet dat men tevens een tweede—Belgisch— make, later uit te voeren in Belgiè, zooals hierboven gezegd. Wie geld of waardens op een bank of " Safe Deposit ...

De stem uit België

Buieel: 21, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. Teleprsonoï Mus&uni 2C?. De Stem uit JBelgte Abonnement : 2sh. voor 3 maanden. Subscription : 2sh. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 ets. Voor Holîand : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.50 fr. Voor de soldaten : Ish. of 1.50 fr. mau 11 ii i ■ — m ii—mmhii i nai i TiiwrirrwinriTWTrrnwrriiri ...

De stem uit België

IDe Stem ïïL'JBelgie Bureel: 21, Russell Square, W.C. Abonnements îs, 6d, voor drie maanden. Subscription : îs. 6d, for three months. 2de Jaargang.-Nr. 30. VRIJDAG, APRIL 14, 1916. a^'£"hVi w.; Price Id, BETHMANN-HOLLWEG OVER DEN VBEDE EN BELGIE. Wie een Belgisch huishouden weet dat De Stem nog niet heeft, doe er De Stem kennen ! Deel ons ...

De stem uit België

Rtgistered at the General Post Office as a Newspcpi L'Echo de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement ; Subscription : ls. 9d. voor drie maanden. ls. 9d. for thrce months. Dieu et Patrie Voor aankondigingen : 55, Russell Square. No. 32. VRIJDAG, APRIL 30, 1915. Price ld. BELANGRIJK ...

Turnhout: St Jozef's college = Turnhout: collège Saint Joseph

...

Seiten