Your search c:bnc:1806 has 1 result

a-z index of titles

    Filters

    De diamantbewerker: orgaan der uitgeslotenen van den ADB

    DIAMANTBEWERKER WEEKBLQÙ WJTDEM /). D.B — i i " Redakteur : L. VAN BERCKELAER Bureelen : Plaritijnlei West, 66-68, Antwerpen Telephoonnummer : 2527 Telegramadres : ADEB. Abonnement : 5.— fr. per jaar lu—tu—.iimttiimmiiittrrr-éwn«t<m—i«ia«fiifii"''irrrri;rrrTiTiiTrriTriiï»g>i'iit«i"biimwiirf wm <i n Onze ...