Your search c:bnc:2680 has 1 result

a-z index of titles

    Filters

    De lauwerkrans: orgaan der Toon- en Tooneelmaatschappij Oud...

    DE LAUWERKRANS Orgaan der Toon- en Tooneelmaatschappij OUD-LEERLINGENBOND VAN BERCHEM EEREVOORZITTER : M. Joseph. Van Hombeeck Kenspreuk : Zetel : Godsdienst — Moedertaal — Vaderland ^a^ Driekoningenstraat, 19, Berchem Aangesloten bij het Verbond der Vlaamsche Tooneelmaatschappijen Maandblad voor Toon-, Tooneel-r Kunst en ...