Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

1438 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 15 April. Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier. Seen on 24 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/w950g3jv89/4
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

(feffg ^usqabe (A) q&te 10 fffenmq Belgifcher Kurier ^rilffeCetv (£à$e&$eitm10 Stf îSeljtfdjï Satitr ccfdjeùtt ht Sc&ffcl tâglidj ©aimtagS) jtoeimal (bit Hu«gabttt û A uni 8 as&er Sttantag Bormittag). Sic (Srftc Stnfegabc (A), m beatffttc 3i)n[f, ccfdjeint iebcit m Marijmiftag. ©tafiôbeilagcn bicftc Slusgabc: SKitttoodja „Xic aticjêpoit", SottittagS „Sclgif<f)ct H Stlbcrfitmcr". Sic 8wcitc 3uSgabe (B), 'MocjcuauSgibc (s (atctuiff)£t 3ÇtlH, erfdjeint G vÇitc Scilagoi. einfcnbuagea finb tint ait bic Sijriftleitang, nt rij t a* etujdnc Çetfottat ridjtea. 55c smbedattgt eittgefaablc SHanuffriplc (antt leittc Ot»6f)t Bbccttomntcit Vaccbca. i Set Bcjng lantt butd) bic 3?o[iat!Italien eber bord) unfctc ajertticbsfteHett crfolgen. ScjMg». titeis moatttii4) Stnsgabe A: St 2,20, Susgabc B: 92.130. Mcibc jnfammcit SI. 3,75. SajeigtH toetben îtut fSc bit beiben îluêgabcn jufammen augcnommcti. Seilc 50 $f„ Slcïlamc AV. 1,30. ïeltgcamm«Hbce[[c: ilttttccjcit>acit[|cL SanfDc tBmïmttg : Scutfrijc Sauf, ffltiijfcL © |> c c tf) « ftnitben bec 6djriftleitiutg: U—13 tutb 6—6. ©cfdjïftsitcttc Stiiffcl: Catati bc ©tq^SltoBC 1. »erlinec Srijciftlcit. u. ®«f($5fis[ttllc: Scrtia SW 48, Sîirçclmftr. 8. Sccaftr. îîoUcnb. 138-145 ftummer 105 Btûffel, Sonnabenb, 15. Uptxl 1916 ! 2. 3a()rgang Die englifchen Schrvierigteiten in Irland Die Jtatttljen in 3M. ov. Slmitcrbaui, 14. 2(prif. ($|3rib.=£elegr.) i£>ic Unuil)ctt m Cfrlaub habett cincn tocitcrcn îîntfang angenommea uni in ben Sfiftcaorten ju itcuea 6tr«fecitï5m)>fcii gcfaf)rt 25ns! cngltfdjc 2KUttar iibt jc&t nt meijrercn Crtctt bie Stertoaltung aué. ©to^c aBoffcnmagajtnc ttutbcu cntbctft mtb eine 9Kenge bon giugfdjtiftcn bcfcftfagnaijmt. 3JîeI)terc gettungett «(djcincn xtic^t mcfjt. Su ber agitation be= iciligen ftrç aud) 2aufcabe bon btcaftfcflûJitigctt gnglonbcrn, bic fidj ber SScïjtltflidjt enijogen ^aôcn nnb ftcfj ht ^rlonb au?l)altcn. Sic Sttanittonëgcfcfcc lônncn augcnblidltd) in ^tlanb » i dj t m c l) r bnrd»gcfnljrt toerben. Die f tiiente uni! @rie$en(anb. WTB. SUÇen, 14. 3tyrif. ^rcgburcûu bcroffentlidit cin Scmcnti ber JttodjEidjt >i h s r. btc 33cfc$ung X^cffâltenâ unb bcc Sg c i f (5 c n u n b i o n t f c a S a f « I bic t>on ben ©efanbtcn î»ce gntente SMubts gegenflbct angcïiinbigt toorben fetn foU. <ïs loirb BdjauJitet, bic ©efûitbten ber Gntcntc ptten toorgeftetn Sfnlnbié mitgetciU, bic (Sntentc toiirbc bot ben .Çajen bon Strgoftoli nnr 2iraljtnc#c aclcgen, otjuc bic iiberfccifdjc Serbin» bung bec Stabt ju bcrfitnbcrn. Sus œûloniït totrb gcmclbct, bofe bic eintoo^ncr fieben gric^tft^cr 2)orfcr in bent f!5cbict bon îioiron in AiHis angeîotnmeit finb. 2)ic Sorfcr Rtugtcn g c r o u nt t toerben. Sic ntilitàrifdjen ftreife ber Gntcntc in tcûlonifi treffen fieber^afte SJorbcrcitungcn. rt. .§ûûg, 1-1. SCpril. (5)5rt)j.=£elcgr.) Sic Rentrai 5)c c to è" aneïbet: Qtt Sonboiter pazia= ntcntarifcf)cn ftreifcn bcrlautet, iiber bic boit ber englifcfyctt SRegicruitg ïieïamttgegeBcne 6rïid)tmtg bon glottÉnftatiimeu auf jt r c t û mt b a it b c r e it griedjifdjctt S » fc ï n> ba^ bic CË t r i t u it g bon 12 g r o % c n g I o i t c tt ft ii ^ ^ u tt ï t c tt geplant fci. gerner foïïctt auf ettoa 10 ïlcineteit finfclu aiïtetluitoen ju ^otttroiïjtoetfeit gclanbet toerben. ®cr gtoecf ber 9JcaRitaf)meit, bencn amtlidj jebe Jjolittf^e Sebcu= iung aï>geft)roc|en toirb, ift, in erfier Sinic ba§ Seftcljcn gç^eimer Ù^oot[tu|t3unftt; unmoglidj jn madfjcit. ®aê jlricgêmtniftcrium iniiï bie .ftontroHc ttt aUcit §afcn beê 2Jcit-tcïîttccref fpater nodj crîieïilid; bcrftarïen. zf. Subu^eft, 14. StpnL ($nb.=2elegr.) 3lacf) cincc "Dielbung ber Orient Gorrcf^onbenj aus Sofia ïjaben bic $ t a n 5 0 f e n naïf) SttÇencr ^Scricfjteit ©entchnt)j)Deit auf '-)3 a f f t b a-S u r u it unb Saffanbra gclaubcf, unb ait bcibeit Drten ÏR a b i 0 ft a t i 0 n c n ctridjs îcf. ov. 3It^cn, 14. Stpriï. (5)5rtb.=£elegr.) 2luS Îcorb-Kpiruâ toirb gentelbet, ba^ grofjere ïrn^ t)citbcrf^ieBungen ber .^taïiener an ber grie= ^tfcfjcit ©renjc Barôadjtct tourben. 2ùtdj bie 2atigïcit ber itûltenifc6ett glugaeugc uimntt ju. SBeitere 3000 ^taïietter finb an bie griedjiftrie ©renje in bie ©egenb bon SeÇtEÏeni gcfrfjicEf toorbcit, toafirenb gleii^jeitig in 3?aIona neuc San= bungen ftattfinbeu. 2)er italienif^c 2Mitar4ftiarîjé in STtfieit 2)contieïït, ber ans ^taliat juriictgcîc^rt ift, crflarte, bafj bie militarif^en Sebiirfniffc laiteitê fidjcrlicfj bie tctltoeifc 23cfc|'uttg unb Scnu^uitg ticibs cf)irotiftf)en ©cfiietcê crforberïtà) ma(^en ïoûrben, natitrltcf) nui boritbcrgc^enb, ba italien nie Sajtb in 2lnfpracf) ttc^me, bag gricd)ifc^er @oïbaten=f?ufe betreten ïjaïie; Iciber ïonitten aïier btefelben militârif^en yn= tereffen $talienê eine toeitere 2£usbc'f)nung ©rie^enianbs ont 9îorb-Qcî)iru§ aucf) ht geftatten. SSeiter erïlarte SKomBeïït es fitr f a I f cf), ba^ fic^ bie italien er tn Son» bon ber$)flic^tet ^atten, am Saïïansgeïbjug icilsune^iiten; Qtaïiejt Se^altç îtacf), taie bor grei^eit fc'mer gttttcÛk&iîM. * - • Dct bcuffdje atnffic^e Berieftt WTB. Gkofeoê Çiûu^tquûrticr, 14. SIfiriL Beft(id)et ârieçisfdjaupla^ 2tbgcfcl)cn bon ftciïentocifc feb^ûftett, tm Sîaûôgcbiet îjêftigcn gencrlamjjfen ift nidjtë 3Befcntticf)eè p betic^ten. Slngriffsberfudjc û«f bent ïinïen 5Waasufcc crftorbcn unter unferem SlrttÏÏertefcner f^on ut ben Sluêgangêgraben. OcftHdjcr ôrieflsîdjauplaft. Set bec #cercêg£ît£ï>c bc§ ©cnctalfelb^ m a r f â) a 11 ê b. §tnbcn6utg tourben tn ber ©cgenb bon ©arbunotoïa (norbtoeftlich bon ïiincburg) unb fublicfj bes 9iat«3ï®eeê begrenjte feiablic^c ©orftoge blutig abjc= toiefett. - 'm (Sbenfo blicbcn bet ber §ecrcêgïu))})c b c ë (Bcnctalfelbntatfc^allë $rinj 8eo|)otb bon S a e r n Utttcrneljmungen rufftf^er Hbteifungen gegen bic SteHungen cm 6crtoetfc^ nbrblid) bon ^trin crfolgloê. Batfau'âriegsfd)aupla^ 25ic gcgnertft^e SJrtiEeric toût geftern ofttid) bes SBarbar jetttocife ïeb^aft tiitig. 3n ber 9lat^t bout 12. jum 13. 2f}»rtt toarfen feittblidjc Siéger crfolgloê Sontbcn auf ©ctogïjelt unb Sogorobica, oftliîf) babon. C b c r ft c gcctcslettung, Befpce^ung jwififieti BeRimann unb Burian. SBten, 14. StprtL 2>cr asinifter bes «eufeewt gret^err b. Surian begibt fic§ J) c 111 c abenb ju Seîbre^uttgett mit bern 3tei<f$fon§lcr b. Set^mann $oUto«g na<^ Setltn. locg^ifonum fiiiet Rumânlens politit. WTB. Suïorcft, 14. a^riï. UeBer bic u}solttif ber tumanife^en Segietung unb btc ^olitiï feiner ^artei fccfragt, ouverte ftc^ SJî'ar g^ i 10 m an einent Qournaliften gegenûber: Sie 5Rid)tIinien fur bie 5|3oIi= tiî Stumaniens §at fici Seginn bei SSeltïricgeS nidjt bie 3îe= gierung 33ratianuë, fonbern jener benîtoûrbigc itronrat bon (Stnata gegefien, ben ber bexftorbcnc SStttg itarol a nt 3. Sïuguft 1914 mit allcn e^cmaligen ÏDciniftctprafibentcn unb allett ^arteifii^rern abge^alten ^at. Ç£ë «tuft mir natûr= lief) berfagt bleiben, 2KitteiIungen ûber bie Cstïlârungcn ju ma^en, bic in biefem Slronrat abgegeben toorben ftnb. ïann nur fagen, bafj unter ber f a ft e t n ft i m m t g e n 21 n= fic^t aller ^aïtoren, bie eine ^olitifcfje SSeranttoortung in unferem Sanbe ^aben, befc^Ioffcn tourne, etnc ab-ffiartenbe .§ a 11 u n g eht jundjtnMt, o^nc a r t e u nal^me unb oïjne ^artctJCi^ïett fût cinc ber îam^fenben ®ruf)pen. ^ ïattn toeiter fagen, bafj baâ aïïgemctnc ©efixîjl nadj biefem Sronrat burdiaus nic^t nad) ber Sette jcner SKctnungcn neigte, bie fjxitet getoiffe 2IJacf)tc juguttften anbeter ' 2Hâ(^te bem §unger auêjuliefem fudjten. gnif^rec^enb ben gefafjtcn 3c-ftf)Iiiffcu foiïten militârifcEie 2Jîa|nabmen an aïïen ©rengen ®cfcf)Iuffen follien militarifd)c 5Dîa§na^men an aïïen ©renjen 3îumanienê getroffeit toerben, an aïïen ©renjett. Seiber |at bte Stegietung bie bom Montai: bef^ïoffçne ^Solttiî ni^t bur^aus einge^alten. @ie |ai ben bebauerlic^en ^ler gangen, tbre mifitarifd&en ïï^a^na^men nur nadj etner ©cite !^in ju trcr';n, namfi^ an ber ®onau unb an ben Sarpatbcn, tti^t aber ont ^rut^. (2)ic SBorte aRatg^iïomœtÊ cr^alten baburtf) eine befonberc Scbeutung, ba^ er tn btefcn Sagcn gM cbentucïïcr %actfrt!yx. axartttnug flcaïaant tourbe. 5J. S.-) Die englif^e Xnfrootf. 2)er cnglifc^c 3DHnifterJ)tafibcnt aisquitf) ï;at ben Stflicfj eitter franjôfifc^en -jîarlantcntéaboïbttuug in Sonboit jum ?in= ïa§ genontmen, um auf bic ïe|te ScicEjstagsixbc beâ bcutfdicit ^anjlerë 3U ertoibern. 3latûriid) ift audj fd^on bic 2Baï)l bic» • feê Slnlaffeê ïein 3"^- Ënglanb legt nadj toic bor ben grîig» ten 3Bert barauf, bie SCuêbauer unb ^aut^fftiuunuug feiner S5erbiinbeten aufrecfitjuer^alten, iitbent c§ einerfeitë fid) jn ben toïïften ©cf)mcid)cteien ïjerabldfjt, toie in lester 3£it an bic italienifdjc Ébreffe, ober intmer auf bie gctoaltigcn cugliftfjcn ÎRefcrben ^intocift, bic, toemt bie anbern nur lange genug aitsïjtelteit, ibncit ficher bcit boïïen 0teg befdicïen toiirbcu. Stcfe gcfd)tdte egciftifdjc ïaîttï ift aud} bisïjer ftetê crfolgrcid) geblieben, toeil aïïe anbern 5Scrbûnbeten fiir iljrc cigencn 0iegeê^offitungcn fcbiglicf) unb aïïein itod) auf bic ,§ilfe beS engïifdjcn ©elbeé, ber englif^eit 231oc!abeflottc unb ber eng^ lifdjen .guïuiîftâ^ecrc frutu*. Um biefe Ic^tc i^nen blcibeubt §offnung ju ftSrïen, finb ja je^t aut| bic franjoftfdicn 'Jlugc-orbiteten na^ 2oitbou geptïgcrt, too fie fid) bic citglifcficn 9Jtuuitionâfabrifen anfe^en, aui 5îonig ©eorgs cigeucœ 9JJunbe preu, bap bic franjôfifdjen unb britifcfjen gbcatc ber $ret|)eit unb beâ -griebens bicfclben feien unb too fie gctoif; fierfonlid) tn jeber Se^ieïjung mit Slufntcrïfautïciten iibcrfiaufi toerben. Sïïfo $ett Slaquttï) bat bei einent 33anïett ju (Sljreit biefer ^icrren bem bcutfdjen Sfteid^êïanjler „ertotbert". Unb cr ïjat ci toieber nicfjt unterlaffen ïunncn, perfonlidj ju toerben, bent ©cgner ©ntfteïïung ber ïatfadjen unb ©o^iftereien borjutocr» fen. @oïïte biefe SCttïlage aber nidjt bodj bor aïïent bènt eigcnen bofen ©etoiffen cntftammen? Senn abgefel^cit bon ber unenttoegten pïjrafcnijaften 0iegesgetoi|^eit, „bic ^rei^eitcu Ëuropas ju berteibigen", ift ber ©runbjug aud) biefer cng= ïifdjetx aïlinifterreben, ba§ fie ^eudjlerifdje Se^auptuugen unb S3ctbàcf)tigungcn alê ertoiefene Satfadjen ïjinftcïït, barauS baitn mit fd^einbarer Sogiî $ricgémotibe unb Sriegsàiclc ab= leitet unb fdjliefjlidj cin 3ufa2émomcitt ber gcgnctifdjctt Sriegêfu^rung benuèt, um aïïe 3?oHerrec^têtoibrigïcitctt ber eigenen ©etoalt^oïittî mit bem ^opuïareit §intoei§ auf bic gro^ere „2Jîenf(^Iid)!eit" ju cntf^ulbigen. Stëguit^ ftcïït alê oberfte gricbenêbebtngiutg ber Entente genau toie fdjon im 3tobember 1914 bic ganje unb enbgultigc Éernid)tung ber militarifcfien âertfdiaft ^tcufjens auf. (£ug< ïanb unb granîreic^ feten eben genotigt getoefeit, bic SS5affc.it aufpnebmcn, um 5U ber^inbern, ba§ Seutfc^lanb, toornit in biefem gatfe ^reu|eit gemeint ift, eine ntilitarifdjc Sebro^ung fiir bie 3cad)barn bilbe uttb eine Ober^crrfdjaft ixber biefe erxeidjc." §icr ift alfo bic grunblofe 3?erbd(^ttgung alâ £at» fadjc ^ingefteïït, um bann in ben SCugen ber Sôlïer bcrcd)tigtc toegêmotibe unb Sriegsjtelc ju getoinnen, bic ben toirîlidjcn ^tiegsgriinben ber Sonboner unb tarifer ïleitten Sïricgsf)aï= teien untergcfdjoben toerben foÏÏen. Senn tooburd) ïonntc too^I erftenê §crr SCêquitf) bic (Sjiftettj einer militârifd^eit Safte, toelc^c bie bcutfdje ^3oIitif geleitet unb ïontroïïicrt babc, betoeifen unb toobttrd) bic Se^auptung, Seutfdjlanb ïjabc eine Obcrï)errf(^aft iiber fetne Sladjbarn erftrebt? §at Scutfd)» ïanb toaïjrenb ber ïe^teit ^ebtt Qa^re toiïîlttf) btc Slbftdit gc.=> Seigt, „©itropa unter gleic^jcitiger Scbro^ung SBorfc^riften gu madien?" .Çat nid)t bielnte^r Seutfdjïanb fid) ntubfant gcgett bic ©nïrcifuttgêpolitiï Ëbuarbê Vn. toe^ren ntitffen, ift c§ nid^t, toa'fjrenb ©nglanb unb granïrcid) itoc^ ttt biefem ^eit± raum fi(^ neuc toertboïïe Solottiaïgebiete getoanncn, tatfàd)îid) ïeer airêgegangen unb bat eê nit^t bei jeber ©elegei^eit feinc griebenêliebe biê pt âu|erften ©ren^e ber 9la^gtebigïeit gc« geigt, fo ba| bie SSelt btelfac^ an ein ©rlôfd^en jebei ïrtegert-fd)en ©cifteS tn bem «reidien" Seutfd^Ianb glaubte? Sfbct bon biefem reidjen, ûbertafc^enb f^neïï teid) .unb toirtf^aftlic^ erfoïgretdj getoorbenen Seutf^Ianb ïjat SIsquitfi nià)t gefbtodjen, eben toeil, toie toâ^renb ber iîrtcgs^eit aud) bon sa^Ireic^en ©ngïanberit jugeftanben toorben ift; ber 9lcib unb bie Sîonïurrentenbeforgniê bor bent toirtfdjaftttdjcn -3ÏUf« f^toung Seutf^ïanbê fitr ©ngïanb — toic aud) fiit îleinc, aber ma^gebenbe Sïreife ^ranîrcidjé — ber toa^tc iïricgS» grunb toat unb tft. ^ft ntd)i au^ fdjoit in beiben Sânbcnt mit Ijcifjlidjem iJJat^oâ ber etotge SStïtfc^aftsfeieg naèfj fceut Sîriege jjroïlamiert toorben? _ f^aft ïonnte man bermuteit, bafj biefe SSerfc^Ieteruug ber Sttegsurfadjen toenigftcnê ttt ïleinen ^rcifen beë frmtjoftfdjen unb çuflUf^cn §3oI!çS fd^çn gea^nt toirb. S)cnn É'.guit§ gibi

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier belonging to the category Oorlogspers, published in Brüssel from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods