De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

960796 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 22 August. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 27 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/t43hx1961g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

37e JAAR Zondag 22 en Maaaflag 23 Augasfns 1915 Nr 199 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE ELEIHE PATRIOT Dtîrseïen te Gant kp 18 Ketelves^ Bcricht aan delezeps Heden verschijnt uw blad op zes bladzijden. De prijs, met het bijvoegsel, blijft twee cenlieiM©»* Bi! iiîii m il Soimat 5075, 5078 en 5rî7. — Van wegede gemeente Neder-Eename, voor de krijgsgevangenen Van d«n H soute, Beernaert en Claeys, eerste zending • . • 15 597S. — Mejuffer Tcirlinck,St-Lievensstraat, voor cens kantien voor Léon Hoste. • . 5 6079. — Een pat je aan onzcn vriend Désiré Voet van weg* zijne vrieaden uit den Kalno-liekenTooneelbondvan Meulestede-Gent. 5 5080. — Voor Verfaille Honoré 5 5081. — Duirenmaatschappij « Recht voor Allen »,gevestigd bij Filemon Van Pete-ghem, Zele-dorp, aan Baert Pie'.er-Klemeat. * 6082. — A. De Laere, Scheldewindeke- Spiegel . . . , 5 50S3. — Mc Ladrière, voor H. Thysbaert, Ie linie 5 5084. — Ooinbergen.—3e zending : Naamloos 5 50S5. —Naamloos, 1-25; Magerman M.,0-03 ; A. Hinderdaele, 0-05 ; G. Eeckhout, 0-10 ; H. Smet», 0-30 : A. Talloen, 0-50 ; R. Tal-loen, 1 ; A. Vermassen, 0-25 ; Fl. Mager-maa, 0-05; R. Leyman, 0-05; M. Vermassen, 0-10 ; V. Lauwers, 0-20; G. Talloen, 1; J. De Tant, 010 ; samen S 5086. — G. De Groote, 0 30 : G. Bouckhout, 0-05 ; R. Lefebure, 0-10 ; P. Tallcen, 0-20 ; Pk. Do Clcrcq, 0-10 ; Th. Vermassen, 0-10 ; M. Vermassen, 0-10 ; L. Vermassen, 0-10; Tr. Tavernier, 0-10; G. Eeckhout, 0-10; Naamlo«s, 0-20 ; O. Otte, 0-20 ; A. Magerman, 0-25 ; Z. Lefebure, 0-20 ; A. Bogaert, 0-20 ; J.-B. De Moor, 0-50 ; Éd. Govaert, 0-50 ; S. Rouckhout, 1-25 ; G. De Moor, 0-05 ; R. Leyman, 0.20 ; samen .... 5 SC87 tôt ea aaet 5109. — Het Komiteit van JSroagcn 11S Letterbouten. 5110 tôt 5140. — Lijst der omhaling door de kongreganisten gedaan : Eervv. heer De Vliegher, pastoor, 10 fr. ; L. E. Hans ens, burgemeester, 10 ; Odilon Van der Sîrae-ten, 10 ; Polydoor Schoup, 5 ; Filoména Schuttyser, 5 ; Remi Bruylant, 5 ; Rémi Verspe«ten, 5; Stefaan Ceulenbxoeck, 5; Cyriel Eloot, 5 ; Petrus Hanssens-Fermon, 5 ; Augustien Albrecht, 5 ; Cyr. Mabilde-Van d«c Stuyft, 5 ; Emerencia De Naeyer, 5 ; Adolfina Wylocke, 5 ; Adèle Sonck, 5 ; Remi Goossens-Eeckhout, 2-50 ; Wed. August Beurms, 1-59; Gustaaf De Saede-ker, 1-50 ; Kindere» Van Leuven, 1-50 ; Isidoor De VVinne, 1-25 ; Beneclikt Tavernier, 1-25 ; Alf. Bauwens-De Vuyst, 1-25 ; Eugecn Bogaert, 1 ; Gabrielle Mabildo, 1 ; Benoit Beurns, l ; Wed. Alf. Erauw, 1 ; Isidoor Erauw, 1 ; Nathalie Hanssens, 1-50 ; Charles De Cooman, 1 ; Theofiel De Mulder-Goossens, 1 ; Remi Bayens, 1 ; T. B. Standa-rrt, 1 ; August Vermeulen, 1 ; Julie Walleze, 1 ; Benoit Van Dorpe, 1; Victor Van den Ryse, 1-50 ; Wed. Frans De Saedeleer, 1 ; Theoduul Éloot, 1 ; Aug. De Meyer, 1 ; Benoit De Meyer, 1 ; Alice Eloot, 1 ; August Eloot, 1 ; Sylvain Hanssens, l; Hippoliet Van den Berghe, 1; Firmin Hutse, 1 ; Hippoliet Goossens, 1; Honoré Beurms, 0-50; Honoré De Moor, 0-25 ; Leopold Vettenburg, 0-29 ; Kamiel Erauw, 0-50 ; J. B.Caekcbeke.0-50 ; Amelie Bayens, 0-30 ; Hector Van Ceulebroeck, 0-50 ; Pieter Van Geit, 0-50 ; Sylvain Mat-thijs, 0-50 ; Cyriel Haelterman, 0-50 ; Ferd. De Pauw, 0-60 ; Maria Bloem, 0-45 ; Lieven Eeckhout, 0-25 ; Sylvain Bracckman, 0-25 ; Firmin De Pauw, 0-50 ; Dora. De Pauw, 0-10 ; Kamiel De Cooman, 0-20 ; Aug. De Keyzer, 0-14 ; Frans Oite, 0-30 ; Modest Otte, 0-30; Wed. Haelterman, 0-10 ; Aug. Haelterma*,0-20; Maria De Brucker, 0-50; Petrus D'Hondt-Van Branteghem, 0-50; Laurent D'Hondt-Moerman, 0-20 ; L. D'Hondt-Mabilde, 0-50 ; Gezusters Van Branthetem, 0-10 ; Donatut Versluyft, 0-20; Sofie Verstuyfr, 0-10 ; Van Steenberge,0-45; E. De Vos-Vettenburg, 0-50 ; Wed. J.-B. Maeeerman, 0-15 ; Remi Goossens-Moreau, 0-50; J.-B. Moreau, 0-20; J.-B. De Coen, 0-10; Rosalie Bloem, 0-20; Alfred De Winne, 0-25 ; Marie De Sloover, 0-60 ; Cyriel Maegerman, 0-25 ; Wed. Hilaire Eloot, 0-50 ; Petrus Van Tittelboom, 0-50 ; Emiel De Saedeleer, 0-50 ; Petrus Necke-broeck, 0-50 ; Victor De Wannemaecker, 0-50; Richard Eloot, 0-25; Remi De Wannemsecter, 0-50 ; Wed. A. De Graeve, 0-50 ; Emiel De Graeve, 0-25 ; Léon Van Ruyskensvelde, 0-20; Jules De Winne, 0-25; Benedikt Eloot, 0-50; Remi Van Dorpe, 0-25 ; Benedikt Bloem, 0-25 ; August De Beer, 0-50 ; Theofiel De Beer, 0-50 ; Wed. August Goossens, 0-30 ; Judok DeGraeve, 0-70; Viktor Vetlinden, 0-80; Alfons Fouquet, 0-50; Sylvain Van den Ryse, 0-30; Febronie Vergucht, 0-25; Victor Tavernier, 0-30; Engelbert Van den Berghe, 0-25 ; Engelbert De Mulder, 0-14 ; Désiré Raes, 0-20; Irma Eloot, 0-50 ; Theofiel Bloem, 0-25 ; Benoit Duroont, 0-50 ; Frans Vancea Berghe, 0-20; Gustaaf Paerewyck, 0-10 ; Sidonie De Mulder, 0-20 ; Oscar Da Mulder, 0-10; August Da Troyer. 0-30; Evarist Van Drieschs. 0-30; Emiel Haage-man, 0-30; Jozef B'oem, 0-25; Wed. Livinus D'Hondt, 0-25 ; Victor Moreels, 0,25 ; Frans De Moor, 0-62. Samen . . 155,6< Waarvan de 0-60 fr. vcrschenen is in ons blad van Zaterdag n° 4985. • Game sata Stakeaa. 5141. tôt en met 5194. — Eerste storting der inwoners van de gemeente en der school- kinderen 27 Zie varder de volledige lijst der inschrijver en derinschrijving. Œomsante St-Beaijs Eoskal. 5195. tôt en met 5217. — Eerste storting der inwoners der gemeente voor 5 der meest krijgsgevangenen soldaten en voor 6 sol-: daten der gemeente (ieder 3 kantienen). . 11 5218-5219. — Rondgehaald ter hsrberg « De Barreel », bij Fracs Van Lunter, Zele . . 1' 5220. — M. Cyriel Haentjes, Overmeire . . 5221. — Rondgehaald ter herberg «Hat Kelderkea », te Zele 5222. Van Julie D'Heer, Pharaïlde Van den Steene en zusters, Marie Clincke en Emms Schepens ............ 5223. — Anonyme Gentbrugge. pour Naudts. St-Araandsberg. 5224. tôt en met 5258. — Geschonkeri door het komiteit gesticht in St-Amandskring te St-Amandsberg, eene Kantien aan al de krijgsgevangenen der Parochie, (3® storting), 135 fr. ; Geschonken door hetzelfde komiteit, ten voordeele van 3 verlatene krijgsgevangenen (4e storting), 15 ; Door tusschenkomst van hetzelfde komiteit, van M. Modest Van de Cauter-Léchevin, voor Aere&s Jules, 5 ; idem, van Mejuffsr Marie Léchevin, voor de Rop Gustaaf, 5 ; Idem, Naamloos, voor Van do Velde, 5 ; Idem, van M. Aelgoet, Antwerpschensteenweg, voor Evarist Visposl, 5 ; Totaal 17 5259. — J. V. C., Ledeberg 5260. — M. Jozef Schelfaut, Ertvelde, voor Pelrus Ryckaert 5261. — Mad. V. Van Steenbrugge, voor Adolf Bracke 5252. — Baevegem, (6e storting), M. Gustaaf Van Audeaaerde.vojrhunntfnzoon Syîvin, 1-25 ; Helens Eekhout, Hoog Baeveirem, 0 30; De schoolkinderen, 1-87; Mad. Isidoor De Pelecyn, Dorp, om het pakte te vol-trekken, 1-58 ; samen Aan de volgende 200 adressen werd een Kantien gezonden door tusschenkomst vai ons blad ; 2801. Andries Albin, Soltau Oberhode. -, 2802. Baecke Alfons, Soltau Nordcampen. -2803. Baele Joseph, Kaltenkirchea. — 2801 Baert Julien Alexis, Munsteriager. — 2805 Bau wens Baziei, GrossenwedermooV. —2806. Bercl; moes Frans, Bohmte Bezirck Osnabraic. — 2S0" Blindeman Edmond, Soltau Saeeheide. — 280J Blonn Ferdinand, Friedrichsfeld.—2309. Boerer boom Oscar, Stammickle. — 2810. Bosrja Acdré, Sennelager. 2811. Boesman Octaaf, Bohmts. — 2812 e 2813. Bogaert Eugène, Alten Grabow, 1 van 10 fi 2814. Bohez Charles-Louis, Friedrichsfeld. - 2815. Boone Alfon», Muns'er i W. — 2816 e: 2817. Boone Alfons, Alten Grabow, 1 van 10 fi 2818. Gauwe Florent, Giessen. — 2819. Broo' haers Albert, Lamstedt. —2S20 ea 2321. Bossaei Gabriel, Gustrow, 1 van 10 fr. 2822. Boucquaert Charles, Lichtenhorst. -2823. Callens Jan, Gustrow i M. — 2824. Casie Adrien, Soltau. — 2825. Caveye André, Friec richsfeld. — 2826. Claerhout Camiel, Cassel. -2827. Claeys Hyacin'he, Hulsen. — 2828. Claey Maurice, Soltau Lichtenhorst. — 2829. Coly Camille, Munster i W. — 2830. Coone Arthui Cassebruk 2831 en 2832 (1 van 10 fr.). Coppens Loul! Gustrow i. M. — 2833. Cornu Jozef, Lichtec horst. — 2834 Covent Oskar, Gustrow i. W 2835. Cromheecke Karel, Hackenmoor. — 283; Daemers Pieter, Iiavelberg.— 2S37. De Baecke Léon, Minden i. W. — 2838. De Belie Amedc Soltau. — 2839. De Boever Gaston, Herstet moor. — 2840, — De Brauwer Maurice, Hester moor. 2841. De Caluwe Kamiel, Edewecht-O'der burg. —2842. De Clercq Henri, Gamsen Kastor 2843. De Clercq Maurice, Munster i. W. — 284< De Clercq Theofiel, Gustrow i. M. — 2845. D Ciippeleir Theofiel, Gustrow i, M. — 2846. D Cock Henri, Grossenwedermoor. — ?847. D Coninck Maurice Gôttiagen. — 2848. De Coc Prosper, Bohmte Osmilruok. —2849. De Coci Viktor, Soltau Heidelager. — 2350. De Coc Jozef, Soltau Lichtenhorst. 2851. De Cuyper Charles, Friedrichsfelc 2852. De Cuyper René,Soltau Edewecht.— 2S5î De Feyter Alfred, Friedrichsfeld. — 2854. D Groote Arthur, Cellelager. — 2855, De Groot Theofiel, Gustrow i M. — 2856. De Jaeghe Arthur, Soltau. — 2857. De Jonckheere Camie' Lamstedt.—2859.De Jonckheere Emie!,Hamelr 2859. Ds Meulenaere Hilair, Alten Grabow 2860. De Meyer Altons, Saltau Oberhode. 2861. De Mol C >rneille, Sneeheide. — 286< De Moor August, Soltau.— 2863.De Moor Léon Gustrow. — 286-1. De Munt"r Pieter, Soltau 2865. De Nul Romain, Alcen G abow. —• 2866 Deplancke Aloïs.Lichtenhorst.— 2867. De Reus Richard, Edewechter Moor. — 286S. Do Ridie Alfons, Lichtenhorst. — 2869. De Ri lier Jozel Hestenmoor. — 2810. Deroose Maurice, VVahu i I.i <i . . iv II I . I IIUIl Ul ■■■■■• ■"i •. S871. Dèrooss Prosper, Pa'chim. — 2872. De Rop Gustaaf, Soltau. — 2873. Deroubaix Alois, Edewecht Oldenburg. — 2874. De Rycke A!f -ns, Karolinenhof bij Cassel. — 2375. De Rycke Gustaaf, Gustrow i M. — 2876. Deschepper Joseph, Doeberitz. — 2877. De Smeester Alois-Joseph, Ho'.zminden. — 2878. — Desmedt Josef-) Eduard, Hackenmoor. — 2379. De Smet César, Yarplund.—2880. De Smet Prosper,Gustrow i M. 2881. De Visscher Louis, Cassebruk. — 2?82. De Vocht Joseph, Lamstedt. — 2S83 en 2834. De Vos Maurice, Gôttiagen, 1 van 10 fr. —2385. De Wilde Louis, Edewecht Oldenburg. — 2886. Da v Wi'de Oscar, Koningsmoor. — 2387. De Wilda Potrus, Walsrode. — 2383. De Witte Gustaaf, s Lichtenhorst. —2889. D'Haess Theofiel, Soltau. 2890. D'Hollander Eduard. Gustrow i M. 2S91. D'Hondt Heàri, Soltau. — 2892. D'fïondt Maurice, Gustrow i M. — 2893. Dierick Florent, Gsttingea. —2894. Dierick Louis, Sneeheide. — 2995. Dlaminc^ Louis, Gosloch bei Uchte. — 5 2S96. Dossche Frederik Bohmte.—2397. Dreesen Mathieu. Alten Grabrw. —2S98. Duthoit Julien, ) Suder Zollhaus. — 2899. Du Tré Alois, Bohm'e. - 2900. Fouteyne Leopold, Bohmte, 2901. Geerinck Gustaaf, Munster i. W. —2902. Geernaert Léon, Soltau Oberhode. — 2903 en 5 2904 (1 van 10 fr.). Gérard Adhémar, Alten Grabow. — 2905. Gillis Leopold Georges Stein-horst bei Celle, — 2906. Goegebeur Hektor, 5 Gustrow i. M. — 2907. Gossye Hektor, Gustrow 5 i. M.—2908. GovaertTheofiel, Oberhode.—2909. Grootaert, Hektor, Ederwecht Oldenburg. 2910. Halevoet Raymond, Lichtenhorst. 2911. Heckers Jozef, Cellelager.— 2912. Heek-houdt Michel, Hestenmoor. —2913. Henlerickx Alberik Alten Grabow. — 2914. Herman Isiioor, Geargmariënhutte. — 2915. Herssens Gonzales, Ostenholz S )ltau. — £916. Heyens Petrus, Bohmte. — 2917. Hinnekens Alfred, Ham«lin. — 2918. Hoofû Oskar, Gustrow. 2919. Hoste Isidoor, Soltau.—2920. Ivens Henri, Soltau Lamstedt. 2921. Kieckens Polydoor, Lichtenhorst. — 2922. Knop Louis, Cellelager. — 2923. Kon-koeckx Léon, Parchim i. M. — 2924. Lampens « Jules, Soltau. — 2925. Lams Félix Sennelager. ^ 2926. Laureys Alfons, Soltau Edewecht. — 2927. 5 Laureys Amand, Minden i. W. — 2928. Laureys Pieter, Soltau Hestenmoor. — 29 9. Lefèvra 5 Alfons, Gbsloch bei Uchte. — 2930. Lefèvre Gsorges, Minden i. W. 5 2931. Lievens Adolf, Lichtènhorst — 2932. Lips Raymond, Gardelegen. — 2933. Loones Octaaf, Gamsea Kastorf. — 2934. Lutsen Henri, Gustrow i. M. —2935 en 2936. Marpoel Gustaaf, Soltau Bomrnelsen, 1 van 10 fr. — 2937. Martens Cyriel, Liigumkloster. — 393^. Mît'heews Gust. 5 Edewecht. — 2939. Mercy Léo, Cellelager. — 2910. Mertens Guillaume, Hegtenmoor. 2911. Michiels Henri, Lichtenhorst. — 2942. " Michiels Theofiel, Munster i. W. — 2943. 1 Moereahout Gaspard, Bohm'e. — 2941. Moeas August, Hameln. — 2945. Mortier Florimond, Gustrow i. M. — 2946. Mys Orner, Cellelager. 2947. Noteboom August, Havelberg. — 2948. Otten Oscw, Allen Grabow. — 2949. Pieters I Florent, Giistrow i. M. — 2950. Pieters Léon, Bommeisen. 2951. Rigole Jozef, Edewecht Oldenburg. * 2952. Rochetts Jan, Gustrow i. M.—2953. en 1 2954. Rockhout Victor, Alten Grabow, 1 van j 10 fr. — 29J5. Roosemont Benoit, Dolberitz. 2956. en 2957. Sabo Henri, Hestenmoor, 1 van a 10 fr. — 2958. Sap Adolf, Cissel. — 2959. Schepens Emiel-Leon, Steinhorst. — 2950. Soens Chailes-1 Lou s, Alten Grabow. , 2961. Soyez Georges, Lichtenhorst. — 2962. Staelens Kamiel, Edewecht. — 2963. Suis 1 Emia), Kaltenkirchen. — 2964. Steur Achiel, + Lugumkloster. — 2965. Stevelinclc Alois, Edewecht Oldenburg. — 2965. Stevelinck Petrus, Gustrow i. M. — 2967. Tack Lucien, Sennelager. - 2908. Tack Maurice, Gustrow i. M. — 2969. Tack l Remi, Cola. — 2970. Teirlinck Karel, Lugumkloster.s 2971. Temmerman Gaspar, Soltau Grossen-. wedermoor. — 2972. Terryn Adolf,Gustrow i M. 2973. Tramasseur Camiel, Blankenburg a/Harz. ' 2974. Trioen Alfoas. Gosloch bei Uchte. — 2975. , Tuytschavers Fiorenf, Gôtting'n. — 2976. Van ' Acker Edgard, Cellelager. — 2977. Van Achter Emiel, Soltau. — 2978. Vanbrabant Alf ins.Ober-hode. — 2979. Van Caeneghem, Friedrichsfeld. r 2970. Van Damme Vital Pro;per, Hameln. 2981. Vandebeurie fuies, Soltau Lichtenhorst. Z 2932. Van den Abcele Piîter, Miinster i. W. L. 2983. Van den Bereen Aloïs, Cellelager. — 2384. Van den Berghe Potrus, Wietzendorf, — 2985. Van den Brands August, Cellelager.— 2986. Van ? den Brande Petrus. Gustrow i M. — 2987. Van den Bulcke Gustaaf, Soltau. — 2983. Van den é Bulcke Isidoor, Hameln. — 2939. Van den a Driessche Arthur, Lichtenhorst. —• 2990. Van a den Driessche Robert, Alten Grabow. Iç. 2991. Van de Putte, Frederik, Soltau. — 2092. ir Vandercruys^en Georges, Hestenmoor. — 2)93. ^ Vander Heyden Sylvain, Friîdrichsfeld. — 2994. Vanderhoudelingen Remi, So'tau Voreeaer Moor. — 2995. Van Geer', Jules, Soltau. — 2396. Van Grembergen Olivier, Lichtenhorst. - 2997. j Van Hauverineiren Théophiel Lichtenhorst. e 2998. Van Hazebrouck Remi, Lichtenhorst. r 2999. Van Hecke Albert, Wahn. —3000. Van Hecke 5£arcel, Minister i. W. 'I Er zijn nu 3000 Kantienen verzonden. Iniichtingen , Inlichtingen wordea gevraa^d over de volgende soldaten : Frans Claus. 4*reîim^nt jigers te voe'. Ant-e woo'd zenden aan Casimir Windey, land-r bouwer Groenstraat, 12, te Moerzeke. , Domien De Taeye, 5® linieregiment. Pieter Mertens, 7e iiaisregiment. Leoa Baert. ambulancier bij de 2e lege-divisie. Arttwoord sturen aan M. Hektor Van Volsam Basrt, Hoogpoort, 67. Emiel Van de Velde, 5a regiment artillerie, 5e legeraf ieeliug. Kamiel Vermeiren, Ie jagors te voet. Kamiel Rumbaut, ondarofficier 1® linieregim., 5e legeraf leeling. Cyriel Van Acker, 3*lan"iers,c irps de transport, Léonard Palcnkoek, 288 limeregim., 4® le^er-afdeeling. Antwoord sturen aan De Genteaaax-De Landwacht, Ketelvest, Gent. ... ■■■ SP'OMT V02S3AÎ,. IPosrnool Gamia Football Club — Ganda richt een voetbaltoernooi per afval-matchen in waaraan al de clubs der stad ea ornliggendc kuucen daelnemen. Deoverw';nnenieploe.< zal 11 insignes oatvaa-gea.Al de mateben zullen g"speeld worden op het plein der Ganda Fo>.ball Club, gele^en Zwijnaardschensteenweg, op 5 minuten van het eindpuat der tramlijn nr 5. Pleia waar seiert verleden jaar opgespeeld werl en nu schoonia afg-'warkt. Iaschnjvingen mits stortinj van 5 fc. ten laa'tta den 19 September in het lok^al Café Gustave, Kortrij'.cschensteen weg 283, 2.50 fr. z il terug gegevn worden aan de Clubs welke al de oplegde matchen gespeeld hebbea. Wij komen hisrop terug. WieErijcien. V aloârooai van Gantbrusge.—De schoone piste van het Arsenaal, waar we dees jaar nog gecne koersen zagen, is gansch in gereedheidl gebracht, ter gel 'genheid der heropening, welke plaats heeft op Maandag aanstaande, 23 Oogst, om 5 1/2 ure (M. E. T.) De 2-urei:k >srs met S klassementen balooft iets puiks te w^zea, ea 'f zal een taaisrenner moetea weîen die wint, dair al de dt^lnemers den dajf voordien 150 kilom. z alleu, betwist hebbea op Evergem. Ziehier de namîn der dselnemers : Marcel, Lucien en Leoa Buysse, Pi -r Vandevelde, A. Persyn.Pol Verstraete, P. Maertens.Saelens» Vaarenterghem, Dliondt, Vernest, Cocquyt, Latrvaes, K. Martens, Dejagher. Volksplaatsen aan 25 centiemen. * * * Voor den koers, op 19 September ts betwisten, heeft M. Romain Cornelis,velo Iroombestuarder Gentbruggs, aan het komiteit van den koera eene prach'ige coupe geschonken, wat het geial Bekeis op vier b en^t. Hartelijke dank aan dan miidea schenker. Men kan van heden af de eerste zending prijzen bewonderen ia de vitrien van M. Dobbe-laere, Vlaanderenstraat, hoek der Passage. QERECliTSZAKEN. BOETSTRA.FFELIJKE RECHTBANF VAN Gr.NT Ja0i.iml3a.rljf. — Jules Braeckeveldt en Jozef Maebe, beiden van St-Denijs-Westrem, v/ordea voor jachtmisdrijf verwezen de Ie tôt 50 frank boet of 8 dageu ea de 2e tôt 100 fr, ol 15 dagen. SEROEPSHOF VAN SENT Balangrljka dieia&aliaa te Eaklos. — Een vijftiental jonge gistea, allea fabriek-werkers, wonende te Eetloj, die eene weliuge-richte dievenbende uitmaakte, haddea zich cinda 't jaar 1914 tôt in Februiri 1915, aan aller-hande diefslalien met braak en baklim.ning en vooral 's nachfs, plichtig gemaakt. De dievenbende had het vooral gemunt op etelijke ware 1 en eene g oote hoeveelheii bloein, meel, gezouten vleesch, suiker, hespen. alsook kleederen, waschgocd enz. we den gesiolen. Ook bij landbouwers had de beade twee zwijnen, kiekens en konijnea gestolen. Door de boets'raffebjke rechibank van Gen\ ia zittin? van Ziterdig 15 Mai laatst, werdea de betichten verwezen : Theofiel Jacob;, bij verstek, voor diefstal en verhsling tôt 28 maan len ga-vang en 255 fr. boet of 78da;en gevan ; ; Jules Vcrcauteren, voor diefstal, toL 15 maani ea26 fr.; Alois Verhaeghea, voor diefstal, tôt 17 maand en 26 fr. Edward De Meyer, bij verstek, voor diefte en verheling, 20mamd en 52 fr. boet; Richard Roesbeke, voor diefstal, 21 maaad en 104 fr. ; Aloïs Tollens, voord efstalea verheling, 9 maan i en 26 fr. ; Kamiel Longueville, b j ve.stek, voor diefstal en verheling, 15 maanden en 73 fr. ; Alfrel Hulsters, bij verste c, voor diefstai, 9 maanden en 5J fr. ; Gustaaf Viacke, voor diei-stal, l jaar ea 2o fr. August Claeys, bij verstek voor diefstal, 1 jaar en 26 fr. ; Raymond Martens, bij verstek, voor diefstal, 1 jaar en 26 fr. ; Loui; Van de Genachte, voor diefstal, 3 maanden ; Eduard Da Coninck, bij verstek, voor diefs'al, 6 maaaden en 26 fr. ; Vo er verheling van het gestolen werdea verwezen : Melania Codie, tôt 9 maa.115 dagen en Kamiel Bakiert 1 maand en 26 fr. voor-vaardelijk. De betichten ha iden beroep ingeslagen ea het openbiar mlnistcrie tegen al de betichten. i£et Hof heeft het vonnis van den eerste> rechter bekrachti,'d en daare-ibovea Gustaaf Vincke verwezen voor diefte van een zwijn tôt 3 m randen en 26 fr. De onrnidlellijke aanhoudiag werd bevolea van al de bedchten wier <*Uaf de 6 muanclea te boven £iat.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection