Door Vlaanderen heen

926 0
01 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 January. Door Vlaanderen heen. Seen on 18 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/r49g44jf71/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Door Vlaanderen heen Qzï llustreerd bijblad Het Guldensporenfeest in Vlaanderen. Heel het land door betoogingen voor een Vrij Vlaanderen! Toen onze dappere Vlaamsche jongens onder de wapens werden geroepen, zoogezegd om 's lands mzijdigheid te verdedigen en om onze "belgische" staatseer te redden, moest men wel in de geschie-ienis tôt het hoogste heldenfeit onzer voorvaderen toevlucht nemen en het klonk als een voor ons Vlaamsche volk vruchtrijke be-lofte: "Vlamin- gen, gedenkt den slag der gulden spo-ren !" Onze re-geerders, die wetens en wil-lens iedereen hier bedrogen hebben en de zegerijke Vlaamsche Leeuwen voor den eeuwenou-den Franschen vijand hebben doen dansen en hun beste bloed laten, mogen gerustzijn; het Vlaamsche volk herdenkt den Groening-herzege als onze eenige Heil onze dappere voorvaderen! Het Standbeeld van Breydel en De Coninck te Brugge. nationale Hoog-dag, nu en voor aile tijden; niet alleen omdat feestvieren in den aard ligt van ons volk, maar tevens als een onverbid-delijk verzet tegen de inkan-kerende ver-fransching, als de steeds her-haalde bevesti-gingvan onzen wil om te zijn, om te worden : Een vrij vlaamsch, zelfstandig volk ! Bij het ont-waken van ons nationaal be-wustzijn rijzen de doode helden uit hun graf om

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Door Vlaanderen heen belonging to the category Frontbladen, published in - .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods