Door Vlaanderen heen

1040 0
01 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 January. Door Vlaanderen heen. Seen on 10 December 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/hm52f7kf3v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Door Vlaanderen heen G cïllustreerd bijblad Het ontwaken van onze Steden. Alhoewel de oorlog sedert bijna vier jaar over ons arme Vlaanderen is uitgebroken en een groot deel van den handel door het roekelooze in-den-strijd-gaan van onze misdadige regeerders werd stilgelegd, bloeit er toch overal in ons dierbaar vaderland vreedzaam en vriendelijk leven. Dit aanmoedigend feit kan men het best nagaan in de oude trouwe Vlaamsche stede Gent, die, niettegenstaande zij om haren grooten handel en bedrijvig nijverheidsleven het meest van aile andere steden onder den oorlogsgeesel schijnt te moeten lijden, toch voor elken onbevooroordeelden Spelende knapen voor den Vlaamschen Schouioburg te Gent. toeschouwer, spijts aile moeilijkheden aan het etappenstelsel verbonden, weêr ontwaakt is uit den loomen slaap. Dit wederlegt beter dan welkdanig artikel ook de lange leugens waarmeê de Entente en vooral de Belgische regeeringspers meent te moeten uitvaren tegen de Duitsche bezetting, natuurlijk met het doel onze jongens aan het front nog wraaklust in te pompen en aan te zetten om verder te stnjden voor het belang van vreemde volkeren. Met de bezetting is in het land een groote geest van orde gekomen, dien wij door de gewilde nalatigheid van onze vroegere regeerders niet kenden. Iedereen is stilaan wakker geworden en heeft de oogen geopend voor de werkelijkheid. Het nieuwe licht van Vlaanderens zelfstandigheid hangt nu te lachen aan al de torens en tinnen van Artevelde's stad : het volk begint allengskens te

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Door Vlaanderen heen belonging to the category Frontbladen, published in - .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods