Door Vlaanderen heen

764 0
01 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 January. Door Vlaanderen heen. Seen on 10 December 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/s46h12w00m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Door Vlaanderen heen Geïllasîreerd bijblad Àanval der Engelsche strijders voor Recht, Bescnaving en Vrijheid op ae viaamscne steoen orugge, KortryK en uostenae. Konaaenooten 7 Er gaat geen dag voorbij of wij hooren her-halen dat de Engelschen hier of ginder weêr bewijzen heb-bengeleverdvanhunne "bescha-ving" (?) en "menschelij.k-heid"(?). Iedere week zien wij opnieuw dat zij strijden voor het recht en de "be- vrijding der kleine volke-ren".In 1917 heeft de Engelsche le-germacht èen deel van oris rijke Vlaande-ren "bevrijd": de vruchtbaarste streek van de wereld hebben zij herschapen in de meest woeste wildernis! Geen lieve kerkjes meer, geen lach-endedaken,geen Engelschegroet aande St. Walburgiskerkte Brugge. i4/15Mei 1918. vnendehjke huisjes, geen waaiende boo- men, geen welige velden meer: ailes ver-nield, dooreen-geschoten, ver-gruisd, wegge-vaagd, uiteen-gerukt ! Vandebevrij-ding der Engelschen, verlos ons Heer! Dagelijks snorren Engelsche vliegers over onze heer-lijke Vlaamsche steden en vreed-zameVlaamschedorpjes, overal met hunne bom-men dood en vernieling zaai-ende alsof de Vlaamsche jon-gens ginder aan den Yzer Enge-lands vijanden waren, alsof hunne ouders en vrouwen en

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Door Vlaanderen heen belonging to the category Frontbladen, published in - from 1918 to undefined.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods