Nieuwe Vlaamsche illustratie

2329 0
20 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 20 September. Nieuwe Vlaamsche illustratie. Seen on 21 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/bz6154fv9j/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

No. 52. ONDAG 20 SEPTEMBER 1914. 19e JAARGANG. Verkrijgbaar bij de Uitg-evers van het HANDELSBLAD VAN ANÏWERPEN iPrijs Frcs. 3.6© per jaar in Antwerpen, fr. p. post Frcs. 4.20. Druk & Uitgave Uitgevers-Maatschappij ,,Neerlandia" v/h. o.a. FIRMA F. B. VAN DITMAR, Utrecht. De verdediging van het Willebroeck-kanaal. De Belgische soldaten achter een stevige dekking het kanaal te Wil-lebroeck verdedigende. Aan den overkant heeft men groote hoopen zakken met zand gevuld opgestapeld waaroverheen de Belgische soldaten in de gelegènheid zijn een moorddadig vuur te onderhouden op den komenden vijand. Wat is geluk? Tevreden zijn met hetgeen men heeft, en niets meer verlangen. Uit ongelukkig België. Een beeld van de Place d'Armes le TSamen waar de meeste gebouwen werden verwoest, waaronder ook het schoone stadliuis. De ellende en lerwoesting van België neemt g een einde. Na Leuven en Mechelen is ook het schoone Dinant geheel platgeschoten. De schoonste gebouwen en kerken zijn verwoest en Hggen in puin. Op de foto ziet men den commandant van Dinant overste Beeger, die de ruines in oogenschouw neemt. GETROEFD. De beroemde schilder Meisson-nier die te Poissy den zomer ge-woonlijk doorbracht, bemerkte dat een zijner honden ziek was, en in plaats van het dier naar een die-renziekenhuis te zenden, liet hij een der erevestiscde artsen. Dr. *x* komen. Deze was eerst, toen hij de boodschap kreeg, geheel overbluft, doch hernam spoedig zijn tegen-woordigheid van geest en liet Meissonnier de boodschap over-brengen, of de schilder eens even bij hem wilde aankomen om de kozijnen van zijn raam te verven. Gepantserde vliegmachine. Vliegmachine tegen eene beschieting verzekerd door zware sta-len pantserplaten. Bovendien ziet men onder tusschen de wielen twee buizen uitsteken, waardoorheen de luclitverkenner bommen naar beneden kan laten vallen in de vijandelijke kampementen of in de vestingen der tegenpartij.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods