Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

396 0
27 October 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 27 October. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Seen on 11 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/8w3804zn09/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONZE TAAL Nr.120. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 27? Oktober 1917 De Week van Jong-Vlaanderen 27 Oktober 1914. 27 Oktober 1917. Een historiseh-plechtige week voor Vlaanderen ! 17 Oktober 1914, een paar weken na den val ran Antwerpen, gaat te Gent de eerste aktivistische item op tegen het tragische : la Belgique sera atine ou ne sera pas ! Dan stonden we aan den ÎJzer door een boeltje staatsplichtjes zedelijk ;edwongen, wij, zonen van 't verknechte Vlaan-Jeren, granaten te slingeren tegen 't belang in ran ons Ylaamsche vaderland, in dienste van >nzen erfvijand, Frankrijk, en zijn voedsterkind : le Staat België !... Wij waren gegaan, Jong-Ylamingen, in den loodendans niet omdat we aan een neutraliteit çeloofden of ons een sekonde stilhielden bij de çedachte aan een onafhankelijk België : het wezen ;elf van een kleinstaat tusschen groote buren cunstmatig opgetimmerd, het onophoudelijke îeus-in-'t-spel-steken van fransche gezanten en ransche ministers tôt in ons dwaas parlement oe, had ons al vroegtijdig hieromtrent de waar-îeid gewezen ; niet, omdat we meenden te moeten itrijden voor de latijnsche beschaving tegen de ;ermaanuche "barbaren",voor hetland der Dreyfus VIme Steinheil, Caillaux, enz. tegen de geleerdste îatie der wereld ; niet, omdat we ons voelden 3elg naar lijf of hart of ziel ; maar alleenlijk >mdat we, Ylamingen, door den Staatsplicht >pgeroepen, met het opnemen van de verdediging fan deze zoogezegde onzijdigheid onze regeering yilden dwingen onze rechten te erkennen ! Ze îebben leelijk in de vuist gelachen onze beste 'flamands-de-cœur", Maeterlinck enz. een heele diek die hunnen beroemden naam voor een mooi ;edeeltje te danken hebben aan de germaansche çestoftheid van hunne denkbeelden : "de vlaamsche eeuwtjes dansten aan den IJzer voor de culture :rançaise !..." Wij gevoelden dan als we ginder verre aan den IJzer ons geweten napluisden, dat we deerlijk gefopt waren, dat men den draak stak met onze verwachtingen, dat men ons wilde zien verbloeden tôt den laatsten druppel bloeds (payer la victoire de la destruction de la Flandre, enz.) en we keken rondom ons naar hen die ons hadden ge-leid, we zochten naar het driemanschap van voor den oorlog en we vonden niets dan radelooze leiders zonder volgelingen die zich zelf voelden meegesleurd door den voorafgegraven stroom van den volkshaat. En moedeloos hadden we al onze laatste hoop opgegeven, Ylaanderen voor eeuwig vaarwel gezegd, op niets anders meer bedacht dan te sterven in schoonheid : we hadden niets meer, niets, waarvoor we nog leven konden, onze jeugdidealen waren in stuk geslagen en we gevoelden ons, ontwikkelde jongens, zonder volk, zonder leiding, zonder steun. Toen kwam die stemme over 't gedreun van den volkerenstrijd tôt ons : er waren er in Vlaanderen nog die dachten lijk wij, die gevoelden hetzelfde wee, waaraan wij leden, die begrepen wat voor ons die oorlog was, wat hij meer was voor ons dan voor aile andere volkeren, de mees tragische van heel de geschiedenis. Jong-Vlaanderen was wakker ! Onze makkers die in 't land gebleven waren, weerden zich, durfden op te kijken en te wijzen den waren, rechten weg. Jong-Vlaanderen ! V6ôr den oorlog was het de prachtigste nationaal-vlaamsche keurbende : niet de armzalige kliek van arrivisten en kleurpolitie-kers die elders overal 't groote woord voerden, beloofden dit en dat, tranen stortten van Vlaamsche vaderlandsliefde op aile mogelijke "meetings" en niets anders beoogden dan een plaatsje in 't dwaze Belgische parlement of een nieuw franje aan hun geel, blauw, of rood partijvlagje ! Niet eerst geel-rood-blauw, maar eerst Vlaming : die ook geloofden

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen belonging to the category Oorlogspers, published in Göttingen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods