Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

553825 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 01 March. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Seen on 22 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rr1pg1jv80/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONZE TAAL. Nr. 51. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 1.? Maart 1916 Een Sprookje. niën en haar heil en vrede en zaligheid aanboden. Als Leentje op een blauwe, heldere nacht, aan En ze verstond die uitnoodigende liedjes niet, den zoom van 't mooie boschje, wakker schoot die haar moesten inleiden in een hoogst geluk midden in 't mollige mos, wuifden haar de hooge en ze maakte een mispryzend muiltje en, verve-dennen een lofzang toe van zegenende welkom- lerig, liet zy haar rozige vingertjes gaan door groeten. En de bloemetjes vertelden haar godde- haar langlokkige haren, en ze ging tegen een lyke dingetjes als ze groenen dennestam op en neer wie- p - ■ — - . - -, aanleunen en ze gelden lyk wierook- . keek rondom haar vaatjes langs haren en naar de vogelt- weg. En al de bes- X- jes, en naar de bloe- jes, suiker-zoet, wa- mekens en omhoog ren dien nacht gaan naar de sterrekens rypen voor 't prin- die pinkelden tus- sesje en al de wit- schen de breede terige en rozige fTl kruinen, en omlaag hagedoorntjes bloei- * naar 't klare water den 't weelderig j datruischtetusschen uit haar ter eere. • : 't riet, en, half-ver- En het regende strooid, luisterde ze vlokjes en kusjes en naar die toovermu- ieder sterreke uit ziek die haar feest den hemel streelde j bezong ; dan, met haar met zyn vlam- I een wilden ruk greep mezachte straalkes t ze naar een zilveren en het zuiver-zoelerig ; fluitje dat om haren windeke, lyk een [f| gordel hing en ze harpke door de :>[ • J liet een schrillend maantje zilver-ge- spytvol, stil. En een tind, 't prinsesje De Waterloozuil te Hannover is een gedenksteen voor de oude uil die hoog- toevezelde: het Hanuoveranen die in 1815 tydens den oorlog tegen Napoléon wiegde op den ton i • . gevallen zyn en werd m lavarots opeebouwd. ° " bnesje zeime, waar- van een hoogen lyk, hier woont de De zuil is 64.70 meters hoog en draagt een in 't koper ge- mast en die met waterprins met het snedene zegegodin. Zyn r0nde kykers groene harnas, die het prinsesje had zoo lange lang op u wacht met een ruikertje zien ontwaken en met zyn spitsige ooren te lui- gouden bloemen en een droom-mooie kroon. steren zat op 't loflied van 't wyde woud, kryschte En ze luisterde, verrast, half-sidderend toe op met een oewoeënde stem tragisch-statig door de al die wondervolle stemmetjes der natuur, die hoorbare stilte: „Waar ga-je geluk zoekenPHier haar ontwaken toejuichten met heerlyke harmo- is heil, myn gekje, gy hebt het verloren, neen, De Waterloozuil te Hannover is een gedenksteen voor de Hanuoveranen die in 1815 tydens den oorlog tegen Napoléon gevallen zyn en werd in lavarots opgebouwd. De zuil is 64.70 meters hoog en draagt een in 't koper ge-snedene zegegodin.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen belonging to the category Oorlogspers, published in Göttingen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods