Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

281 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 31 August. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Seen on 22 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/5x25b00k66/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

- 56 - Verordnungsblatt Uitgegeven tloor de Etappen-Inspectie.Het blad verscbfjnt volgens behoefte en is ter inzage bij ieder gemeentebestuur. Ook is het verkrijgbaar bij de Etap-pen-lnspectie, Zivilverwaltung, aan 20 Pfennig per onkel mini- fur das ETAPPENGEBIET der IV. ARMEE VERORDENINGSBLAD voor het Etappengebied van het 4e Leger BULLETIN OFFICIEL DES ARRÊTÉS pour le rayon des Etapes de la 4m* Armée .Publié par l'Etappen-Inspec-tion.Ce bulletin parait suivant besoin, et peut être consulté chez le préposé de chaque commune. Il s'obtient également à l'Inspection de l'Etape, Zi-vilverwaltung, moyennant 20 Pfennig par numéro. Ilerausgegeben von der Etappen-Inspektion. Dos Blatt erscheint nach Bedarf und liegt bei jedem Gemeindevorstand zur Ein-sicht oll'en, ist auch bei der Etappen-Inspektion, Zivilverwaltung, zu 20 Pfennig fUr die Einzelnuinmer kâuflich zu haben. GENT. N° 5. 31. AUGUST 1915. IN H ALT der N° 5. — 43. Bekanntmachung hetreffend Waren geliefert von dem amerik. Hilfskomitee, S. 56. — 44. Verordnung beireffend den Reiseverkehr, S. 56. INHOUD van No 5. — 43. Bekendmaking hetreffend goederen geleverd door het Amerik• Hulpkomiteit bladz. 56. — 44. Verordening hetreffend het reisverkeer bladz. 56. CON7ENU du N" 5. 3- 43. Avis concernant les marchandises fournies par le Comité de Secours Américain, page 56. — 44. Arrêté concernant les voyages et la circulation, page 56. 43. BEKANNTMACHUNG Ich gebe der Bevoelkerung be-kannt, dass die im Gebiet meiner Armée stehenden deutschen Truppen die von dem amerikanischen Hilfskomi-tee gelieferten Waren nicht beschlag-nahmen werden. A. H. Qu., den 23. August 1915. Der Oberbefehlshaber, Herzog Àlbrecht von Wiirttemberg 44. VERORDNUNG hetreffend den Reiseverkehr. A. Allgemeiue Bestimmungen. SAEMTLICHE ZIV1LPER- SONEN beduerfen im allgemeinen zu Reisen emer besonderen Erlaub-nis nach Massgabe der Bestimmungen unter B. 43. BEKENDMA KIN G Ik breng ter kennis van de bevol-king, dat de goederen geleverd door het Amerikaansch Hulpkomiteit niet zullen worden aangeslagen door de Duitsche troepen in het gebied van mijn leger. A. H. Qu., 23 Augustus 1915. Der Oherhefehlshaher, Herzog Albrecht von Wfirttemberg. j 44. VERORDENING hetreffend het Reisverkeer. A. Algemeene bepalingen. ALLE BURGERLIJKE PER- SONEN behoeven in het algemeen tôt reizen eene bijzondere toelating naarmate de bepalingen vermeld onder B. 43. AVIS je porte à la connaissance du public que les marchandises fournies par le Comité de Secours Américain ne seront pas saisies par les troupes allemandes dans le rayon de mon armée. A. H. Qu., le 23 août 1915. Der Oberbefehlshaber, Herzog Albrecht von Wiirttemberg 44. ARRÊTÉ concernant les voyages et la circulation. A. Stipulations générales. TOUTES LES PERSONNES CIVILES ont, en général, besoin d'une autorisation spéciale pour faire un voyage, et cela d'après les stipulations mentionnées sous B. Druckerci v/m Ad. Hotte, G. m. b. H. Gent.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger belonging to the category Oorlogspers, published in Gent from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods