Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

206 0
21 January 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 21 January. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Seen on 23 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/513tt4h739/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

3209 Gesetz- und Verordnungsblatt Cltgegeven door de politieke «Lfdeeling bi] den Generaal gouverneur In België. Gedrukt in de druikerij van het Wet- en Veror-deningsblad. Brussel. Leuvensche Het Wet- en Verordenmgsblad s in Belgié verkrijgbaar bij ftovengenoemde drukkerij. in Duitschland en in het onzijdige buitenland bi) de Duitsche post-kantoren teaen een kwartaal-abonnement van 2,50 mark. En-tele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toe-lending van het bijblad tôt het Wet- en Verordenmgsblad kan de voornoemde dnikkerij tegen 4* aan 't emde van elk kwartaal Vr Innen sorn van » Pfennig per «a van leder nummer besteld »ord«a fur die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Yerordeningsblad voor de bezetle slreken vao Belgiè. Biilletio officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Herausgegeben von der Politischen Abteilung bel dera Generalgouverneur In Belglen. Oedruckt in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu BrUssel, Lowenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutschland und im neutraien Ausland durch die deutschen Postanstalten fur 2,50 M. vlerteljiihrlich regelmâs-sig hezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Beiblatles zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die am Ende jeden VierteUahres emzuziehenden Betràge von 4 Pfennig fQr em Blatt der einjelnen Nummer beantraKt werden Publié par le département poli-, tique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-Tain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au pris de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 20 Pfennig. La susdite imprimerie se charge également, sur demande, de l'envoi regulier de l'annexa au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, à la tin ds chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. BRLJSSEL. M» 3<>«. 21. JANUAR 1917. OFFENTLICHE BEKANNTMACHTTNGEN. — AMBTELIJKE BERIGHTEN. — AVIS OFFICIELS. • <■ ■ Ausweis des Notendepartements der Société Générale de Belgique voiu IM. Januar 1917. Aktivo. Passiva. Metallbestand und deutsches Geld . . Franken. 19,010,877,98 Betrag der umlaufenden Noten . . . Franken. 855,058,686,— Guthaben im Auslande 522,196,662,9*2 Giroguthaben 101,999,600,02 Darlehne gegen Guthaben im Auslande . . . . 82,850,932,85 Sonstige Passiven 24,795,585,84 Darlehne gegen Schatzscheine der belgischen Pro- vinzen (gemâss Art, 6 Ziff. 7 der Vorschriften) . 480,000,000,— Wechsel und Schecks auf belgische Plâtze . . . 57,242,755,08 Darlehne gegen lnlândische Wertpapiere . . . 5,685,855,29 Sonstige Aktiven 14,884,787,76 Gesamtsumme. . Franken. 979,851,869,86 Gesamtsumme. . Franken. 979,851,869,86 Staat van het Département van Uitgifte der Société Générale de Belgique op 18 Januari 191?. Actief. Passief. Metaalvoorraad en Duitsch geld . . . . frank. 19,010,877,98 Bedrag der in omloop zijnde bankbrieven . frank. 855,058,686— Tegoed in den vreemde 522,196,662,92 Tegoed in overdrachtsrekeningen 10 i, 999,600,02 Leeningen op tegoed in den vreemde .... 82,850,952,85 Verscheidenepassieven 24,795,585,84 Leeningen op bons der Belgische provinciën (luidens art. 6 § 7 der voorschriften) 480,000,000 — Wissels en chèques op België "57,242,755,08 Leeningen op inlandsche waarden 3,685,855,29 ïerscheidene actieven 14,884.787,76 Samen. frank. 979,851,869,86 Samen. frank. 979,851,869,80

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger belonging to the category Oorlogspers, published in Gent from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods