Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

2024 0
23 October 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 23 October. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Seen on 22 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/n58cf9kn5b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

— 1233 — 30 CKTÛ3ER 1915 Gesetz- und Verordnungsblatt for die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Yerordeningsblad voor de hezelte streken van België. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé, Oitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, Leuvensche strâât 40 Het Wet- en Verordeningsblad is in België verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in het onzijdige buitenland bij de Duitsche post-i iantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,50 mark. Kn-kelenummers kosten 20 Pfennig per stuk. De dooi'loopende toe-rending van liet bijblad tôt het Wet- en Verordeningsblad kan de voornoemde drukkerij tegen de aan 't einde van eik kwartaal te innen sonwan 4 Pfennig per Tel van ieder uummer besteld worden. Herausgegeben von der Politischen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedruck in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu lirussel, Lôwenerstrasse 40. lias Gesetz- und Verordnungsblatt kann in lielgien durch die genannte Druckerei, in Deutschlanti ; und im neutralen Auslaud durch die deutsclien fostanstalten fur 2,">0 M. vierteljahrlich regelmâs-sig bezogen werden. "Die einzelne Nummcr kostet 20 Prenuig. Die fortlaufendé Zusendung des Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die are Ende jeden Vierteljahres einzuziehenden Betrage von 4 Pfennig fur ein lilatt der einzeinen Nummer beantragt >verden. Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprimé ^Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtes, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans lea pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte20Pfennig. La susdite imprimerie se charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, A la tin de chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. 132. 23. OKTOBER lî INHALT: Verordnung, betr. den Verkehr mit Zucker und Zuokerrtlbensirup wûhrend des Betriebsjahres 1915/16, S. 1235. — Verordnung, betr. Fristverlângerutifc tllr Protesterhebungen und sonstige zur Wahrung des Regresses notwendige Handlungen bis 31. Dezember 1915 sowie die Benachrichtigungspfliclit bei vor dem 31. Dezember 1915 fâlligen Wechseln, S. 1238. — Verordnung, betr. die ZurUckziehung von Bankguthaben bis 31. Dezember 1915, S. 1240. — Verordnung, betr. Ergiinzung der Verordnung vom 12.10.15., S. 1210. — Versetaungen in den Ruhestand und Ernennungen, S. 1241. INHOTJB : Vei'ordenmg betreffend den verkoop van suiker en suikerbeetenstroop gedurende het bedrijfsjaar 1915/16, bl, 1236. — Verordening betreffend de verlen-ging tôt 31 December 1915 van den termijn voor protestopmaken en andere tôt vrijwaring van verliaal bestemde reclitshandelingen, evenals de ver-plichting bericht te geven bij voor den 31" December 1915 vervallende wisselbrieven, 61. 1239. - Verordening betreffend het terugtrekken van banktegoed tôt 31 December 1915, bl. 1210. — Aanvuliende verordening van de verordening van 12 Oktober 1915, bl. 1210. — Oprustgeldstellingen en benoemingen, bl. 1241. SOMMAIRE : Arrêté concernant les ventes de sucre et de sirop de betteraves à sucre pendant l'exercice 1915/16, p. 1237. — Arrêté concernant la prorogation jusqu'au 31 décembre 1915 des délais relatifs aux protêts et autres actes conservatoires de recours et l'obligation de donner avis quant aux effets échéant avant le 31 décembre 1915, p. 1239. — Arrêté concernant le retrait des fonds déposés en banque jusqu'au 31 décembre 1915, p. 1240. — Arrêté complétant l'arrêté du 12 octobre 1915, p. 1241. — Mises à la pension et nominations, p. 1241. i. _ VERORDNUNG, betreffend den Verkehr mit Zucker und Zuckerrùbensirup wàhrend des Betriebsjahres 1915116. I. . Es werden fur den Bereich des Generalgouvernements folgende Hôctistpreise festgesetzt : Rohzucker, Grundlage 100 Kilo 88%ige Ausbeute frei Fabrik ohne Sack 36.— Franken. Kristallzncker, » 100 Kilo Sucre blanc de contrat frei Fabrik ohne Sack .... 40.— » Raflinade, » 100 Kilo Wùrfelzucker frei Raffinerie ohne Verpackung aus- schliesslich Steuer 54.— » Zuckerrùbensirup, » .100 Kilo frei Fabrik ohne Verpackung . 30.— » • Melasse, 100 Kilo 46° Cle.nget, frei Fabrik ohne Verpackung 12.— » Zuckerschnitzel, » 1000 Kilo, feucb ohne Verpackung frei Fabrik 7.—• » Sirupsclinitzel, » 1000 Kilo, feucii <ine Verpackung frei Fabrik 22.— » II. | Der Hôchstpreis fur Zucker aller Art erhoht sich bei L g nach dem 31. Dezember 1915 vom ersten jedes folgenden Monats ab lum 0,23 Franken bis um hechstens 1,23 Franken. J1 F. Erfolgt der Verkauf von Kristallzucker und Raffinade nie' ireh eine Fabrik, die derartigen Zucker herstellt, so darf ausser dem ■ Hôchstpreis ein Zuschlag von hochstens 5 vom Hundert des istpreises gefordert und gezahlt werden. Dieser Zuschlag kann durch den Verwaltungschef erlioht - ?n. TV. Zur Bestimmung von Hochstpreisen fur Zucker im Kleinhauâei sind die k'oUegieli von Biirgermeister und Schoffen innerhall) deâ pezirkes ihrer Gemeinde befugt. [ Der Verwaltungschef ist ermàchtigt : a) Hochstpreise fur Kassonade, Kandis und andere Àrten Verbrauchszucker festzusetzert/ j

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België belonging to the category Oorlogspers, published in Brussel from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods