Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

288 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 14 April. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Seen on 09 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/nc5s757z3p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

3H77 Gesetz-und Verordnungsblatt 1 -for die okkupierten Gsbiete Belgiens. t itsegeren «oor dt politleE< iMeeling bij den Generaalgou tsrneur in Belgif. Gedrukt in d( Irukkerij van het Wet- en Veror Jeningsblad, Brussel, Leuvensch' «raat 40. Set Wet- en VerordeningsBiâK « in Bel gif verkrijgbaar 61 ; Icîengenoemde drukkeril, il Duitsehland en In het onzijdig* taitenland bij de Duitsche post j lantoren tet'en een kwartaal | Ibonnement van 2,50 mark. En j kele uumniers kosten 20 Pfennij K-r stuk. De doorioopende toe gnding van het bijblad tôt hé' 1 wet en Verordeningsblad kai fa »uornoemd< drukkerij teger h isn t einde van elk kwartaa à Innen som van < Pfennig pei fcâ y&o Màez VkP-^Li Wet- en Verordcningsblad voor de bezette slrekea van Belgii Hultalit oicie! fcs Lêis et Arrêtés posr le territoire belge «ccipé Herausgegeben von der Politischen Abteilung bel dem General gouverneur tu Belgien. (Mruck In der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu Brtlssel, Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutachlanc ttnd im neutralen Ausland durch die deutsclien Postanstalten fur 2,50 M. vierteljiihrlich regelmâs S!g bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bel der genannton Druckerei gegen die an Ende jeden vierteljahras einzuziehenden Betràge vod 4 Pfennig fur ein Blatt der euiielnen Nummss beantrait werdea. Publié par le département politique près le gouverneur générai en Belgique; imprimé à Bruxelle* dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêté», rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les Says neutres, par l'intermédiaire e l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 20 Pfennig. La susdite imprimerie sa charge également, sur demande, de l'envoi regulier de l'annexa au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, à la tin de chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. ■ nnnnhni 1U<> 14. APRIL 1917. tw WWWWW-W INHA.LT: Verordnung tlber die Heraufsetzung des Ausmahlungsgrades, S. 35" TNBOVD : Verordening betreffende de verhooging van den maalgraad, bl. 3577. tQMMAlRB : Arrêté concernant l'élévation du rendement de la mouture. t>. 3578. VERORDNUNG iiber die Heraufsetzung des A usmahlungsgrades. | Die Verordnung iiber die Heraufsetzung des Ausmahlungsgrades vom 27. Februar 1917 (G. u. V. Bl. S. 3358) wird aufgehoben. I In Abànderung des § 4 meiner Verordnung iiber Vermahlung und Befôrderung von Brotgetreide vom 8. Juli 1916 (G. u. V. Bl. S. 2401 ■sttze ich auf Vorschlag der Zentral-Ernte-Kommission bis auf weiteres den Ausmahlungsgrad fur das inlândische sowie fur das ein Befiitme Getreide auf mindestens 97 % fest. Dieser Ausmahlungsgrad ist dahin zu verstehen, dass ailes Brotgetreide ohne Absonde von Kleie voll ausgemahlen werden muss. Der festgesetzte Ausmahlungsgrad gilt auch fur das Korn der Selbstversorger. ! Haftbar fur die Innehaltung des Ausmahlungsgrades sind die zur Verarbeitung von Brotgetreide zugelassenen Miihlen. I Diese Verordnung tritt sofort in Kraft. t Briissel, den 13. April 1917. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, Z. E. K. 1334/17. Generaloberst. VERORDENING betreffende de verhooging van den maalgraad. j De Verordening van 27 Februari 1917, betreffende de verhooging van den maalgraad (Wet- en Verordeningsblad, bl. 33o8), i ■opgeheven. ■ Onder wijziging van § 4 mijner Verordening van 8 Juli 1916, over het malen en vervoeren van koren (Wet- en Verordeningsblad ■M. 2401), stel ik, op voorstel van de Centrale Oogstkommissie (Zentral-Ernte-Kommission), den maalgraad zoowel voor inheemsch al ■voor ingevoerd koren tôt nad r bericht vast op ten minste 97 %. Deze maalgraad is zoo te verstaan, dat al het koren, met de zemelen ■ *ei ien mit drei Sternen bezeichneten Verordnui ■ » ^ekanntgabe auch durch Maueranschlag beabsich I 1' h(l'>r'®e.n s'n(* ('urc'; die GemeiudebelUlrden in ort I icher %eise insbesondere an die Interessenten bek ■ W Slthe.h «.«JV IV.U llllljyiv I j O» lUUMIJjlUWW 1U lil îgen De met drie sterretje» içiuerkte Verordeningen woi tigt. ook door middel vau aanplakbrieven belcend gema stib- Aile andere Verordeningen moeten door de gemee mnt overheid volgens de gebruikelijke wijze van bekendma vooial aau de belanghebbenden medegedeeld worden. J \J tu 1 ViOtUUU^ UUU U J 11VV UUX Vil) 11XKJ V uv UVU1V1 den Les arrêtés marqués de trois astérisques serant afEcî ïkt. Les autres doivent être portés à la connaissance du pul nte- et spécialement des intéressés par les administrai! ken communales, qui procédèrent ainsi qu'eUes ont coutu de le faire.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België belonging to the category Oorlogspers, published in Brussel from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods