Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

2923 1
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 10 August. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Seen on 13 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/862b854s9s/7
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

•■rrv* Gesetz- und Verordnungsblatt für Flandern p-— t, Itausgegeben -von dem (Ifaltungsclief ftlr Flandern. B Jungen zura Presse von 5.— lierieijàhrlich nimmt iede unstalt entgegen. Einzelnum tonnen t'ei der Ceschaftsstell [Cesetz- uad Verordnungsb Sir FliBdsrn in Brttssel (S ■S» fdruckerer) bestellt werden ( J20 Pfennig). Rei dioser kann èe forilaulende Zuscndunf I :<Bciblattes> bestellt werdcu naire, ien TierteJjahilich naciitra 5, à lu bezaiilender* Preis 12 l't Jar jedes cinzclne Blatt (8 S tett. S wft. pn yppnpnPNiNn^n! ah y non ui a a urcde Uitgegeven door het lloofd van het tmrgerlijk bestuur (Verwal-tungschef) voor Vlaanderen. Ieder postkantoor neemt bestcllingen aan tegen den prijs van 5.— mark per drie maanden. Voor afzonder-lijte nummers wende men zich tôt liot dienstkantoor va» het Wet- en Verordeningsblad wor Vlaan-ningeu lcrcn, teBriissel(Staatsdrukkcrij) ikeml Priis Per nummer 20 pfennig), oor df tantoor bezor^t eveneens liet v-.n 'Hilblad» ; de prijs voorliet iBii- Staats- j (Preis ! 1 aUCh | Bej den mit drei Stornen bezeichneter P des- ' IlunEen 's( Bekanntgabe auch durch Mauer ïglicli beabsichtigt. Die ûbrigen sind dureh die G [ennig OehOrden in orisûblicher Weise insbesonde ■eitcn) luteressenten bekannt zu geben. rord- De rcet drie sterretjes gemerkte Verorde :hlag worden oolt door middel van aanplakbrievcu b nde- ge'Daakt. Aile andere Verordeuingen moetcn c gemccnteoverlieid volgens degebruikelijke wij Q die haWnilmiitrahiMudaQilHA V .al a n A I BRUSSEL Hfr 55. mmmervan ohladzijden en isalle (Jrie maanden achteraf te betalen. I 1XHALT : Verordnung betr. Verleihung der Rechtspersonliclikeit an den Verein « Volksopbeuring», S. 707. — Bekanntmacliung betr. Erteilung von Bescheinigungen an Stclle von Aktien der Compagnie Générale pour l'Eclairage et le Chauffage par le Gaz zuBrilssel, S. 707.—Verordnung betr. Beschlagnahmungen und Enteignungen, S. 708.— Bekanntmachung betr. Beamtenernennung, S. 708. miOUD : Verordening houdende verleening van de reclitspersoonlijkheid aan de vereeniging « Volksopbeuring», bl. 707. — Bekendmaking bctreffende do afleveringvan bewijs- chiL-L-pn 111 vprvanrnnff van aanHpplpn rail /1p ff f.nninaïmip (Ipnpralp linnr l'SVlairafffi pt Ip P.liailffaErp Ttar 1p. fla7. ». tp Rriissnl. hl. T'N — Vp.rordp.niltff hfifrpffendp 1. VERORDNUNG betreffend Verleihung der Rechtspersônlichkeit an den Verein « Volksopbeuring ». I Der gemeinniitzigen Vereinigung «Volksopbeuring, Verein zur wirtschaftlichen, geistigen und sozialen Volkshebung» mit dem Sitz ■tu Brussel wird die Eigenschaft einer juristischen Person verliehen. A. H. Q., den 18. Juli 1918. Brussel, den 18. April 1918. Der Oberbefehlshaber der IV. Armee. Der Generalgouverneur in Belgien. Sixt von Armin, Freiherr von Falkemiacsen, General der Infanterie. Generaloberst. C. Fl. V. 3065. VERORDENING houdende verleening van de rechtspersoonlijkheid aan de vereeniging « Volksopbeuring ». I Àan de maatschappij tôt nut van 't algemeen «Volksopbeuring, vereeniging tôt stoffelijke, zedelijke en maatschappelijke volks-■îerheffing», hebbende haar zetel te Brussel, wordt de rechtspersoonlijkheid verleend. A. H. Q., den 18° Juli 1918. Brussel, den 18» April 1918. Der Oberbefehlshaber der IV. Armee. Der Generalgouverneur in Belgien. Sixt von Armin, Freiherr von Falkeniiausen, General der Infanterie. Generaloberst. C. Fl. V. 3065. __ BEKANNTMACHUNG. I Auf Grand der Verordnung vom 18. Februar 1918, verôffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt fur Flandern Nr. 28 vom ■& Màrz 1918 und im Gesetz- und Verordnungsblatt fur Wallonien Nr. 23 vom 22. Mârz 1918, sind anstelle der Aktien Nr. 1570, ■6784,14939, 481, 20731, 20389, 17002, 7398, 14=239, 12732, ferner der Aktien Nr. 8309, 14459, 7196, 14004, 8010, 7195, 21441, ■14011,14012,14013 sowie der Aktien Nr. 24183, 24184, 24185 der « Compagnie Générale pour l'Eclairage et le Chauffage par le ■Gaz» zu Brussel Bescheinigungen erteilt worden, die den Inhaber der Bescheinigungen berechtigen, aile Rechte auszuiiben, zu deren ■Wahmehmung er die urspriinglichen Aktien oder die ihnen angehefteten Gewinnanteilscheine oder die Erneuerungsbogen halte yor-Hzeigen oder ausliefern miissen. Aus den urspriinglichen oben aufgefuhrtsn Aktien und den ihnen angehelteten Gewinnanteilscheincn ■oder Erneuerungsbogen kônnen Rechte nicht mehr ausgeiibt werden. Brussel, den 29. Juli 1918. Der Kaiserliche Generalkommissar fur die Banken in Belgien. In Vertretung : B. A. 44795. Zeiss- 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België belonging to the category Oorlogspers, published in Brussel from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods