Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

1318 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 15 May. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Seen on 31 January 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/5q4rj4b11n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

- 212." Gesetz- und Verordnungsblatt —.for die okkuoierten Gebiete Belsiens iitsregeren aoor de *>litie*< ifâeeling bii den Generaalgou rerneur in België. Gedrukt in d1 Irukkeri] van het Wet- en Veror leningsblad, Brussel, Leuvensch* itraat40. Het Wet- en Verordeningsblai k in België verkrijgbaar bi SoYengenoemde drukkerij. 11 buitsehland en ln bet onzildig fcuitenland bli de Duitsche post kantoren tegen een kwartaal (bonnement van 2,50 mark. En kele nummers kosten 20 Pfennli stuk. ne doorloopende toe lending van het bijblad tôt he Wet- en Verordeningsblad kai te vocrrnoemde drukkerij tegei Se aan 'teinde van elk kwartaa fc innen som van 4 Pfennig pe: fa van ieder aummer bestel» Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van Belgiè. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occi ;n- Herausgegeben von der Politischen Abtellung bel dem General gouverneur in Belgien. Gedruckt ,et in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu Brussel, Lowenerstrasse 40. an Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durcli die genannte Druckerei, in Deutschland en und im neutralen Ausland durci) die deutsclien Postanstaiten fttr 2..V) M. vierteljâtirlich regelmiis-^ sig bezogen werden. Die einzelne Nu'mmer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des ier Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die am Ende jeden viertellahres einzuziehenden Betrâge von 4 Pfennig fllr ein Blatt der einzeinen Nummer beantragt werden. Publié par le département poli tique près le gouverneur généra en Belgique; imprimé àBruxelle; dans l'imprimerie du Bulletil des Lois et Arrêtés, rue de Lou vain 40. On peut s'abonner au Bulletin en Belgique, à la susdite impri merie, en Allemagne et dans le pays neutres, par l'mtermediairi de l'administration des postes au prix de 2,50 M. pour un abon nement trimestriel. Vendu sepa rement le numéro coûteSOPfen nig. La susdite imprimerie si charge également, sur demande de l'envoi regulier de l'amie» au Bulletin des Lois et Arrêtés contre paiement, à la fin d< chaque trimestre, de 4 Pfennij par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. ^ 211. lo. MAI 1916. ÔFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN. — AMBTELIJKE BERICHTEN. - AVIS OFFICIELS. des Notepdepartements der Société Générale de Belgique vom 1 I. Mai 1910. Aktiva. Metallbestand und deutsches Geld . . Franken. 237184984,1'; Guthaben im Auslande 8985568,24 Darlehne gegen Guthaben im Auslande . . . . 61455617,81 Darlehne gegen Schatzscheine auslandischer Staaten. 1560000,— Darlehne gegen Schatzscheine der belgischen Pro- vinzen (gemiiss Art. 6 ZifF. 7 der Yorschriften) . 480000000, Wechsel und Schecks auf belgische Plâtze . . . 57817277,4t Darlehne gegen inlândische Wertpapiere . . . 4205491,5J . Sonstige Aktiven . - 8265795,91 Gesamtsumme. . Franken. 859272554,8! Staat van het Département van Uitgifte der Actief. Metaalvoorraad en Duitsch geld. . . • frank. 257,184,984,1 Te goed in den vreemde 8,985,368,2 Leeningen op tegoed in den vreemde .... 61,453,61/,8 Leeningen op Schatkistbons van vreemde Staten . 1,560,000-Leeningen op bons der Belgische provinciën (luidens art. 6.'§ 7 der voorschriften) 480,000,000 - Wissels en chèques op België 57,817,277,4 Leeningen op inlandsche waarden 4., 205,491,5 Verscheidene actieven 8,265,795,9 Samen. frank. 859,272,554,8 Passiva. Betrag der umlaufenden Noten . . . Franken. 690276859,— Giroguthaben. . 156200457,06 Sonstige Passiven 12795258,85 i i ) ) Gesamtsumme. . Franken. 859272554,89 Société Générale de Belgique op 1 1 Ulci 1916. Passief. \ Bedrag der in omloop zijnde bankbrieven . frank. 690,276,859 — 1 Te goed in overdrachtsrekeningen 156,200,-457,06 ' Verscheidene passieven 12,795,258,83 ï i i) 9 Samen. frank. 859,272,534,89

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België belonging to the category Oorlogspers, published in Brussel from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods