Your search * has 194 results

a-z index of titles
  • Haarlem

Filters

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

18 JULI 1914 — 48e JAARGANG — No. 41 DE ROOMSCH-KATHOLIEKE PADVINDERS IN T1LBURG. (Zie ons bijschrift op blz. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE DE MILITAIRE SPORTFEESTEN TE LEIDEN: Op 22 Sept. l.l. werden te Leiden op het Schultersveld ten baie van het Plaatselijk Steun-comité uitnemend geslaagde sportfeesten gehouden. Ook H. M. de Koningin woonde de feesten bij. Boven: het carousselrijden der 16 officieren der veldartillerie. Beneden: H. M. de Koningin in de ...

Pages