Your search * has 194 results

a-z index of titles
  • Haarlem

Filters

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

BR. BERTHOLDUS. Algemeen Overste van de Congregatie der Broeders van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Maastricht. 20 NOVEMBER 1915 50e JAARGANG — jsf0- 7 » 11 1 J \ * \l« y V"ti„—nw. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

DE KERKBRAND TE DONGEN. Op g Mei j.I. brak er in de prachtige St. Laurentiuskerk van het Brabantschc dorp Dongen een vreeselijke brand uit, die het geheele majestueuse gebouw in de asch legde. Alleen vier naakte, zwartgeblakerde muren bleven, zooals men op de linksche foto boven zien kan, recht staan. Op de foto rechts -tien we wat er var. het ...

Pages