Your search * has 7600 results

a-z index of titles
  • Vlaamsgezinde pers

Filters

Subject

De Belgische standaard

" J -i. * r, 1Q74Î -3 sé , si * - . .— .. t -*>W . ( •' . tv . i -«à5!-. Woensdag ^ September JL&i6 îiBOlWaMBHTBH 4 —< n >*; voor Soldâtes ! mtiaad x.as fr. a nJswadeB 3,5o ', 3 masndea 3,75 r «™n— ■ Sieî Soldâtes J in 't l&nd k 1 m**nd fr. 1,75 amaanden 3,30 3 maa&den 5,35 0—• Bnitcn 't laad 1 ...

Het Vlaamsche nieuws

Iy/oensdag 21 Juîî 1915. Eerste Jaarg. --- .11.. Wm-ss»'v- MHK*MaMauaMMaf9Ra::^?*'s\ ■■■■■ .ianr»,v.,- - Nr, 188 Prits : 5 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het beat ingelicht en meest versps*esd Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN Fer week 9.35 i Per S maanden <.-- Psr îaaand ...

Ons Vlaanderen

ONS VLAANDEREN TE^GENT 24, IWellinckstraat. VEKSGHïJNT ELKEN ZATERDAG TE PARUS : 181, Rue de Charonne. bihiii m ibihii \i uam iwtum w^i i>ii i ABONNEMENTSPRIJS : Voor België s;n Frankrijk i Voor een jaar frs. 5 00 Voor zes maand » 3.00 Voor drij maaud .... » 2.00 Buiten Frankrijk i Voor een jaar » 8.00 DOOR ËENDRAÇHT STERK AANKONDIGINGEN ...

De Belgische standaard

Belg. Gr. Hkw. 18 Juli, 15 uur. Beschieting- van onze loopgrachten bij Diksmuide en artillerie-duel bij St. Joris. Parijs 18 Juli, 15 u. De duitsche aanval van 16 Juli gericht tegen de stellingen rond Souchez (Atreclit) en inzonder tegen La Fontenelle werd gedaan door 2 bataljons die belangrijkfe verliezen ondergaan hebben. Twintig obussen werden ...

Pages