Your search * has 765 results

a-z index of titles
  • Londen

Filters

De Belgische metaalbewerker

De Belgische M etaalbe werker MAANDBLAD JOURNAL MENSUEL m /r , -s -g • -i Le Métallurgiste Belge Bureelen-Bureaux : " EVERSLEIGH," 11, LYNDHURST GARDENS, HAMPSTEAD, N.W. 3 April, 1918. Prijs—prix, HALF-PENNY. EEN 3ELGISCH PATROON VEROORDEELD YOOR AANSLAG OP DE VRIJHEID VAN VEREENIGING. Op 22 Maart, werd de Bestuurder van de ...

De stem uit België

De Stem uit Belgie. ^Burc«l^l^^USSELL^OUARE|^ONDON^V|C^ VOOR GOD EN YADERLAND. Téléphoné: Muséum 267« Àbonllement: ^sh.^ rôdÊ 3 maanden. Subscription : 2sh. for 3 inonths. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl, Voor Frankrîjk. 2.50 fr. VOor de soldaten ; l^li. of 1.50 fr. Registered at G.P.O. as a Newspapcr. 8 blz. ...

De Belgische metaalbewerker

Annexe des Bureaux. De Belgische M etaalbe wer ker r. Bureaux. MAANDBLAD JOURNAL MENSUEL m Le Métallurgiste Belge Bureelen-Bureaux - - 16, AGINGOURT ROAD, HAMPSTEAD, LONDON, N.W. January-February, 1916. Prijs—prix, HALF-PENNY. EEN SLECHTEN TIJD ACHTER DEN RUG. Ongeveer eene maand geleden deelden we onze besturen der afdeelingen een pijnlijk ...

De stem uit België

De Stem uit Belgie. Abonnement : a/6 ihi I ma&nâen. Subioription : î/« for S moschi. yoor d« Y«M»nlgd« SUtUi ' M «tl. YMt HolUmil : 1.1 fl. Yoor iFr»o)oryii: » I*. Tmi 4» lli Ide rgatlg, Nr. 51. (Blz. 2075-2082.) Oplage: 10,000. VRIJDAG, SEPTEMBER 6, 1918. Reeistered .t G.P.O. as a N.wspaper. 8blz. 2d WEKELIJKSCH OVERZICHT. De ...

De stem uit België

De Stem uit Belgie. IbossAmAnt : £,'* v««f t mfcaaéen. Bubacrtpflost 1/8 for S meoths. Voo? da Vereemgae 8:>ttca : Mets. Yoor Rolland : 1.21 fl. Yoor Frankrijk. S ftr. Yoor de- soJdatea: 1/1 •f 9 fr. Bureol : 21* RUSSELL SQUARE, LONDON, W.c. YOOR GOD EN VADERLÀND. TnlnnhnhA t Miisaii m ocr» 5de. Jaargang, Nr. 14-15. (Blz. 2199-2214.) ...

De Belgische metaalbewerker

October, 1917. Prijs—prix, HALF-PENNY. LA VIE EN BELGIQUE. Nous avons reçu dernièrement une lettre d'un ami dans laquelle il nous dépeint la situation en Belgique occupée. Toujours les mêmes plaintes de la misère, de la désolation et de la peur pour les mois d'hiver si proches. Ce sont principalement les substances grasses qui manquent, ...

De stem uit België

De Stem uit Belgie Abonnement s 2sh. toot 3 maanden. Subscfiptîon i 2»h. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor H lland : t fl, Voor Frankrijk.' 2.50 fr. Voor de soldaten : lsh. of 1.50 fr. ButmI: 24, RUSSELL SQUARE, LONDON. W.C Ttlephena: Muséum 267. 4de Jaargang, Nr. 28. (BKz. 1883-1894.) Oplage: 11,400. VRIJDAG, MAART 29, ...

De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen

1»te jaargang — Nr 10 — 1 PENNY Registered at the G. P. 0. as a Newspaper Zaterdag, 17 Augustus 1918 DE DAGERAAD BELGISCH WEEKBLAD. VOORLOOPIG TE LONDEN AANKONDIGINQEN Per regel > • • 1 sli Groote volgens overeenkems beheer en opstelraad : 28, victoria street, s.w.1 Telefoon : Victoria 7099 ABONNEMEIMTEN f.en jaar . 6 sh. Buitenland 10 ...

De stem uit België

Registercd at the General Post Office as a Newspaper. Telephoon: Central 1286. W 12 Bladz. De Stem uit Belgie L'Echo de Belgique Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : is. 6d, voor drie maanden. Subscription : ls» 6d, for three months. 2de Jaargang.-Nr. 20. VRIJDAG, FEBRUARI 4, 1916. Aho"£n™iAr"': Price ld. NIEUWE DUITSCHE ...

De stem uit België

Registered at the General Post Office as a Newspaper. L'Echo de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Bureau : 55, Russei Square, W.C. Abonnement ; Subscription : ls. 9d. voor drie maanden. ls. 9d. -for three months. Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55, Russell Square. No. 30. VRIJDAG, APRIL 16, 1915. Price le Nieuws uit het ...

De stem uit België

LEcho de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Bureau : 55, Russell Square, W.t. Abonnement : Subscription : ls. 9d. voor drie maanden. ls. 9d. for three months. Dieu et Patrie. Voor aankondigmgen : 55, Russell Square. No. 23. VRIJDAG, FEBRUARI 26, 1915. Price ld. Opzoekingen. Onze Prijskamp. Gewonden in Frankrijk. Paaschplicht. De ...

De stem uit België

Registered at the General Post Office as a Newspaper. Telephoon: Central 1286. " 12 Bladz. Be Stem mt Jtelqte God en Varf 3D£cbo 6e Belgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement: is. 6d« voor drie maanden. Subscription : is, 6d, for three months. 2de Jaargang.—Nr. 9. Oplage 20,200. VRIJDAG, NOVEMBER 19, 1915. Abonnement voor Holland ...

Pages