Your search * has 765 results

a-z index of titles
  • Londen

Filters

Turnhout: St Jozef's college = Turnhout: collège Saint Joseph

...

Turnhout: St Jozef's college = Turnhout: collège Saint Joseph

...

Turnhout: St Jozef's college = Turnhout: collège Saint Joseph

...

De stem uit België

De Stem uit Belgie Abonnement : 2sh. Yoor 3 maanden. Subscription : 2sh. for 3 months. Yoor de Yereenigde Staten : 50 cts. Yoor Holland : 1 fl. Yoor Frankrijk. 2.M fr. Yoor de soldaten: l»h, of 1.30 fr. Bureel: 21, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. VOOR GOD EN VADERLAND. Téléphoné: Muséum 267. 4de. Jaargang, Nr. 31. (BU. 1915-1922.) Oplage : ...

De stem uit België

Registered at the General Post Office as a Neuspaper. EEcho de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Bureau : 55, Russell Square, W.C Abonnement : ls. 9d. voor drie maanden. Subscription : ls. 9d. for three months. Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55, Russell Square. No. 23. VRIJDAG, FEBRUARI 26, 1915. Price ld. Opzoekingen. Onze ...

De stem uit België

De Stem n Rur»*! • ai PTTCQT7T T CAniDD T /-\XTr\/~»vr \xr VOOR (inn T?M VATM?rt Avn uit Belgie. Téléphonai Muséum 267. ibonnamuit : 2/0 ?ou > maanden. Souscription : S/6 for S raonthi. Yoor Sf . Statn: B«i. YoorHolUnd: l.M g. Yoor jFrankrlik ! I fir. I/l 4de. Jaargang, Nr. 49. (Blz. 2059-20G6.) Oplage: 10.000. VRIJDAG, AUGUSTI 23, ...

De stem uit België

De Stem uit Belgie. Abonnement: 2/6, voor 3 maanden. Subscrlption: 2/6. for 3 months. Voor de Vereenlgde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1.29 fl. Yoor Frankrijk. 3 fr. Yoor de soldaten: 1/6. " of 2 fr. ' Téléphoné: Muséum 26: /Y A a Ton vrfn rt rv XT r» (Blz. 1939-Î94fi.ï Onlacm- 10 AOO VRIIDAG, MEI 10, 1918. Registered at G.P.O. as a ...

De stem uit België

Be Stem uttJSelqte XXcbo 6c J3elcjtquc Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: is« 6d4 voor drie maanden* Subscription : is* 6d, for three months* 2de Jaargang.—Nr. 13-14. Oplage 21,,000. VRIJDAG, DECEMBER 17, 1915. Abonnement voor de Vereenigde Staten, 40 cts. ; T~yy\c(> voor Holland, 1 fi.; voor Frankrijk, 2 fr. * 11CC KERSTMISNUMMER ...

De stem uit België

Registered at the General Post Office as a Newspaper. Telephooni Museum 267. Go� en Vac/ 12 Bladz. Bureel: 21, Russell Square, W.C. Abonnement t is. 6d, too* drie maanden. Subscription : is. 6d. for three months. 2de Jaargang.�Nr. 27. VRIJDAG, MAART 24, 1916. Abonnement tmt de Vereenifde States, �e eti. ', voor Heiland, � fi. ...

De stem uit België

Bureel i 21, RUSSELL SQUJ LONDON, W.C. Telephon»! Uuaeum 267. De Stem VOOR GOD EN VADERLAN uit Begie Abonnement : lsh. 9d. yooi 3 maanden. Subscription : lsh. 9d. for 3 montîis. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland 1 fl. Voor Frankrijk : 2.25 ► fr. Voor de soldatert : lsh. of 1.50 fr. jde Jaargang, Nr. 21. (uiz. ...

De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen

1»te Jaargang Nr 27 1 PENNY Regrstered at the G. P. 0. as a Newspaper Zaterdag, 14 December 19 DE DAGERAAD BELGISCH WEEKBLAD, VOORLOOPIG TE LONDEN AANKONDIGINGEN Per regel ... 1 sh. Groote volgens overeenkomst BEHEER EN OPSTELRAAD : 28, VICTORIA STREET, S.W.1 Telefoon : Victoria 7099 ABONNEMEIMTEN Een jaar . 6 sh. Buitenland 10 Sh Zes m a. ancien ...

De stem uit België

Butee-1 : 21, RUSSELL SQUARE london, W.C. Tslephono: Muséum 267. De Stem uit Belgie. VOOR GOD EN VADERLAND. Abonnement : 2sh. voor 3 maanden. Subscription : 2sh. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Ilolland : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.50 , fr. Voor de soldaten : lsh, o£ 1.50 fr. 13de Jaargang, Nr. 28. (Biz. 1383.1394.) Opia^e: ...

Pages