Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

808 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Janvrier. Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven. Accès à 23 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/d795718c5f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 5. Jarmari 1917. Wordt verspreid en verzonden AAN AL' DE HERENTHALSENAREN DIE HUN ADRES OPGEVEN DOOR BE: E. H. DUBOIS, Aalmoezenier Invaliéden' te Sainte-Adresse EN - E. H. EYCKMANS, Aalmoezenier 6eLinie-Regiment, IV? B™, Belgisch Leger. 'lis Oorlog. De oorlog is een ramp. Die ijselijke plaag brengt onwenteling te weeg op stoffelijk gebied. Het gegeven woord, de heiligste eed, en het pleehtigst handteeken werden door een vijand zonder eer met de voeten getreden. Men moordt, men brandt, men vernielt. Het recht is gekrenkt, en woest geweld regeert de wereld. Een beschaafde moet blozen voor een wilde bij het aanschouwen van die stroomen bloed en die op eerïgehoopte puinen ! Ongelukkiglijk brengt die schok op stoffelijk gebied bij velen ook een schok te weeg op zedelijk gebied. 't Is oorlog ! Ziedaar het groote woord : Ziedaar de groote verontschuldiging ! 't Is oorlog! En zoo wettigt men diefstal en onrecht ! Als kon eene menschelijke gebeurtenis de eeuwige grondbeginsels veranderen van liefde en rechtvaardigheid door God zelve bepaald ! 'tïs oorlog !Zoo wettigt men die schandelijke plaag der dronkenschap ! Als kon de oorlog veredelen wat laag is en verbeestend in vredestijd ! 't Is oorlog! Men mag'zich vermaken in sehandige huizen met eerlooze vrouwen, die pnze jongens éérst hun geld- rooven, en dan hunne eer en waardigheid en maar te dikwijls hunne gezondheid ! 't'Is oorlog ! Met dien kreet vergeet men den heiligen 'eed vèht getrouwheid aan zijne echt-genoote 1 Zoo worden d-ie •édhandigste samen komsten en!de schuldigste betrekkirïgen verrefchtVaardigd ! '«--'H'rs' oorlog.! Men raag ;dtts zijpe kinderen vergeten,'^zijne-' kinderen die dag&tójjks hunne h&imjfeS'öpstëkBn. ^ïi*vé^6t zfcëkê»»in ■rgEhatee^ef£ffos^ekleenrsl%M *

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes