Hobooksch frontblaadje

2216 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Mai. Hobooksch frontblaadje. Accès à 13 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/p26pz5282c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Door den Censor van 't G. H. K. aanvaard N° 568; 17/4/18 Nr 17 MEI lcrtS HOBOOKSCH FRONTBLAADJE EN INLICHTINGSDIENST Aile ni eu w s uit Hoboken, adressen van Hobokenaren in het lecjer, nienws over hen, inlich-tingen nopens gewonde of gedekoreerde Hobokenaren, geldelijke bijdragen, vragen naar inlichtin- gen en antwoorden zenden naar: Aalmoezenier Pauwels, Z ic6, i. Al wat onze dierbare gesneuvel-den aangaat zenden naar: Aalm. E. van Rompaey, Z 82, II. Abonnementsprijs voor Vluchtelingen : 1 fr. Gratis voor Soldaten en gereformeerden : Gratis gezamenlijk-nummer voor groepen vluchtelingen. Hobooksche Dingen OVER DRINKEN Meimaand is kermismaand. Kermis-dagen waren vooral drinkdagen voor ons Hobooksch volk. Daarom spreek ik heden daar juist over. Toen ik nog student was heb ik het aantal herbergen eens geteld die van aan «'t dorp» tot aan de statiestonden. Ik herinner me nu zoo juist het aantal niet, maar wat me nog wel klaar voor den geest staat dat is dat van de wo-ningen die toen nog zoo talrijk niet stonden langs de Polderstaat er eene helft drankhuizen waren. We zulien dan maar van de Kapeliestraat zwijgen waar aile tien stappen een «stamenee» zijn aanlokkend uithangbord uitstalt. De werkman die 's zaterdags 's avonds langs een der beide straten naar huis moest, kon zijn best maar doen omdat allemaal zoo maar met de kameraden voorbij te loopen. Moest de devotie voor al diekapellekenshem aangrijpen, moe-der of vrouw zou met den platten porte-monaie maar voort moeten. Is 't won-der dat er zooveel op den poef gekocht werd en er zooveel menschen in't krijt stonden bij de bakkers en kruide-niers?...Als er zooveel herbergen staan 'i is wel een teeken dat er zooveel menschen . drinken ! In België is er één herberg voor3o inwoners, vrouwen en kinderen meegerekend. Te Hoboken zulien er wel niet veel meer zijn om elke herberg te doen leven. Wat bleef er nog over van oude ker-misvreugd? Wandel in de verbeelding onze straten eens af op een kermisa-vond Er was alsdan een walm van bier en jenever in de lucht en 't lieder-lijk gezang dat uit aile hoeken en kan-ten opsteeg, het gezwets, gezeever, ge-roep, getier, gekrakeel en gevtoek dat in de kroegen boven het getjankel en gerinkel der dansorgels en 't geklingel en 't getokkel der mekanieke pianos opsteeg, gaf u een gedacht over wat er zooal gezopen geweest was dien na-middag, gezopen werd dien avond, en nog zou gezopen worden dien nacht. Wie 's maandags 's morgens naar een vroegmis ging kwam de laatste zuiphelden tegen die het hetlangst had-den kunnen volhouden en vol gieten en nu op hun waggelende beenen naar huis trachtente sukkelen omdat ze wel moesten een einde aan dien nacht bren-gen.Zoove-r was 't gekomen dat voor vele menschen (en ee i mensch is met rede

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Hobooksch frontblaadje appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Stavele du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes