Hobooksch frontblaadje

627290 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 June. Hobooksch frontblaadje. Seen on 20 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/j96057dh04/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Door de Censor van 't G. H. K. aanvaard N° 746, 21/5/18. Nr 18 HOBOOKSCH FRONTBLAADJE EN INLICHTINGSDIENST Aile nieuws uit Hoboken, adressen van Hofyokenaren in het leger, nieuws over heny inhch-tingen nopens gewonde of gedekoreerde Hobokenaïen, geldelijke bijdragen, vragen naar inliclitin-gen en antwoorden zenden naar : Aalmoezenier PaIjwels, Z 106, 1. Al wat onze dierbare gesneuvel-den aangaat zenden naar : Aalm. E. van Rompaey, Z 82, II. Abonnementsprijs voor Vluchtelingen : 1 fr. Gratis voor Soldaten en gereformeerden : Gratis gezamenlijk-nummer voor groepen vluchtelingen. Wat was Hoboken schoon! Gisteren kwam ik een kliek tegen uit den seefhoek van Hoboken. Wat deecL het deugd ons geboortedorp eens boven te halen. 't Was weer vrede in ons ge-zelschap; want Hoboken zit zoo diep in ons menschenhart, 't zit in merg en been, we zijn met dat dorp vergroeid met dat vredevol dorp, waarvan we ie-der hoekje en kantje op ons duimken kenden, tôt de poortjes toe, zooals de pqort van Mie Cats, van Roos Vlam, van ^en Jas! Als we de wolken zien drijven, zeggen we tôt ons zelf, zoo dreven ze te Hoboken 00k, en toen was ?t wind en regen. Als de zon 's middags door de wolken breekt, zeggen we: 't is middag juist gelijk toèn, te Hoboken. Als de wind den broodreuk in onze ntusgaten blaast, denken we aan Pietje deii bakker...daàr, achter.... in den hof! Ja, 't zit zoo diep in ons mensch-zijn, dat dorp! en met heimwee deiiken we terrg aan dien Polder met zijn vette weîden,zijn di;k en Schel.de, langs waar de noteiaars onze jeugdige koppen overschaduwden, de Schelde met haar breed golvend watèr, en hare friseh- groene oevers, met nare wiiioraDooien, die den stroom majestatisch doorklief-den, en lieve schelpjes die dobberden naar Cruybeke en Burght. Hoboken met zijn monsterschouwpijp, en ijze-ren geronk...ailes, ailes ligt in ons zoo diep, zoo peilloos diep vastgegoten, dat wij het enkel kunnen voelen,...niet zeggen. En als zoo 'n Hobooksche kliek bij een is, dan lijkt elk woord over dat lieve dorp als een schat die men lief-koost en aait en langs aile zijden be-schouwt om er volledig van te genie-ten. Hetgeen ons gisteren het meest bezig hield was het genot aan onze jeugd, onze dikke vriendschap, onze luidruchtige spelen in hooischelft en krollekot, ons hals-over-kop-tuimelen van den dijk in de weiden, in de vel-den, van de «lak» naar het fort, van de dreven in de bosschen. We hingen aaneen als een klad zotte musschen in den haagkant. We waren van elkander met geen stokken te slaan! «Nu be-staat die vriendschap, dat geluk, toch zoo niet meer » meende de Ede. «Ja, omdat we toen klein waren» antwoorde Fons, « en dat nu die kin-deren groote mensch 311 geworden zijn die

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Hobooksch frontblaadje belonging to the category Frontbladen, published in Stavele from 1916 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection