Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

370 0
01 janvrier 1918
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Janvrier. Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen. Accès à 22 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/639k35qk47/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Paderborn. 21. Nummer. 19Ï8. LICHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. Schuldbesef. Als men de fundamenten van een huis verniehgt, dan zal het onvermijdelijk in elkaar storten. Als men den voet van een beeld verbrijzelt, dan kan het niet overeind blijven staan, maar moet omver vallen. Aïs men de grondslagen van een Staat ondermijnt, dan zinkt die maatschappij ineen. Nu een gruwzame wereîdkrijg de volkeren van Europa teistert met rampen zonder tal en millioenen menschenlevens ten offer vallen aan de wreedheid van ontketende hartstochten, zijn velen in zich zel! gekeerd en hebben zig de vraag gesteld: „Waaraan heeft Europa een straf als deze te wijten?" En de meesten, beschouwend den staat der wereld, zooals die was in de jaren, welke aan den oorlog voorafgingen, moeten het bekennen: „Zoo kan het toch ook niet langer voortduren". De maatschappij der twintigste eeuw, zoo prat en verwaand op haar beschaving, was innerlijk verrot en vervunzigd, en het kwaad woekerde steeds voort, aile perken overschrijdend, aile grenzen over-stuwend. In het openbaar en in het bijzonder leven had de ontucht diepe wortels geschoten,en het schaamtegevoel was geweken bij talloozen, voor wie zedelijkheid en îatsoen slechts ijdele klanken meer waren zonder eenige beteekenis, zonder eenige waarde. Geloovig het hoofd buigen voor de oppermajesteit van God gold in de meeste kringen voor een teeken van achterlijkheid, zijn daden regelen naar de wetten en voorschriften der door God gevestigde Kerk werd uitgekreten als dwaasheid en gehoond en belachelijk gemaakt in romans en novellen, die bij stroomen van de pers kwamen en gretig lezers vonden onder aile standen. De verkeerde neigingen der jeugd werden aangewakkerd oî, aïs men zag, dat het hier of daar al te bar werd, dan deed de «beschaving* midd len tôt tempering van het kwaad aan de hand, middelen, zoo idioot, dat alleen zij, die zich blind gestaard hadden in dat bescha-vingblicht, daarvan in hun argtloosheid rèdding konden verhopen. Op wlnst beluste uitgevers, op hoog honorarium azende schrijfsters en schrijvers met en zonder talent, naar lauweren begeerige geleerden, naar populariteit hunkerende sprekers, zij allen werkten samen om langs

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Paderborn du 1917 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes