Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

514 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Avril. Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen. Accès à 11 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/kh0dv1h157/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Paderborrt. 2. Numrner. 1. April 1917. LICHT en LIEFDE I Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchlïche Kriegshilfe. '■ ' ■ '■ • - .i—• - * i —il ri. ii ri ii t -v . i „ Ik leg mijn leven uit mij zelven af (Jo. 10 18.) Wij herdenken en herleven gedurende den Vastentijd 's Heeren lijden. Wat vooral onze aandacht moet trekken is hoe Jésus leed, wat Hij dacht en voelde : dat is immers het bijzonderste, in zich zelve beschouwd, want Cnristus' passie was zaligend om de heiligheid der ziel die leed, om de voimaaktheid waarmee zij leed; dat is ook het bijzonderste voor ons : aan bloeden schandtooneelen hebben we weinig, tenzij we, in den diepen, rustigen blik van het door lijden en droeîheid misvorrnde wezen, moed lezen en gelatenheid, en nog dieper door, de liefde, waarin die overgeving wortelt. Laten wij dus overwegen één vati Jésus' gevoelens in zijn bitter lijden. Het eerste, dat ons treft, is het vrijwillige van 's Meesters offer-dood. Dikwijls heeft Hij het verzekerd, nu met woorden, dan door daden, dat Hij, uit vrije keus, sterven wou. Reeds de eerste maal dat Hij over Zijnen naderenden dood sprak, deed Hij uitschijnen hoe vol-komen vrij Hij er toe besloot. Na Petrus' bekentenis, bij Cesarea Philippi, „ begon Jésus er zijn leerlingen op te wijzen, dat Hij naar Jerusalem moest gaan ... en gedood worden, en den derden dag ver-rijzen. En Petrus trok hem ter zijde en ving aan He n verwijtigingen te doen zeggend : Dat zij verre, Heer, zoo iets zal U niet overkomen. Maar hij wendde zich om en zeide : Ga weg van Mij, Satan, gij zijt Mij een ergernis... " Hij weet dat Hij moet sterven, en wil „ wat God wil " (Mat. 16). De tijd spoedt voorbij; Hij weet ook dat zijn tijd nadert. „ Toen nu de dagen van zijne opneming ten einde liepen, nam Hij zelf ook het besluit naar Jerusalem te gaan " (Luk. 9, 51,) „ want het gaat niet aan, dat een profeet buiten Jerusalem omkome (Luk. 13, 33). Tijd en plaats van zijn dood neemt Hij gtdwee ann. Zijne laatste reis naar de heilige stàd was een loopen naar den leeuwenkuil. Toen er sprake kwam onder de Apostelen, die reis ge-zamenlijk te ondernemen, zei Thomas : „ Laten ook wij gaan om met hem te sterven " (Jo. 11, 16). Jésus wist maar al te goed, wat roi in zijn dood zouden spelen Judas de verrader, de prinsen der priesters,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Paderborn du 1917 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes