Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

1268 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 01 Juin. Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland. Accès à 30 novembre 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/j09w08xj9f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ROND DEN YZER * ' " T liettetrkandig tijdsehinît voop Belçjcntand VERSCHIJNENDE ALLE VEERTIEN DAGEN Een klein land kan groot zijn Eendracht Een land zal groot blijven als het als zijne ziel groot is. maakt macht. zijne kenspreuk getrouw blijft. — ~ i~.i' -ii ii*i> nnn» <—> ii»n» i~» rinfi» n*nV> in n » 1^1 ii~» i*m*> i<*> <~vi rw*i <-» rvi r»r*i . - - - - — — r> if> <~w> rw> Drukker-Uitgever: ALEXIS DE CARNE, Stavele. Bijdragen te zenden naar : Villa Leopold, De Panne. AAN DEN YSER... IJonghloedig volk wiens vuist nog jeukt, dal rijst nog recht en ongekreukt Îte midden 't vier en de oorlogsrampen, waar kon uw leger schooner kampen dan langs de spond van 'tYserbed als weer en waclu daar neergiezet ? i Aan d'Yser, geldt een zegewoord, aan d'Yser aan wiens breeden boord voor schans in vroeger oorlogsdagen er derlig steenen forten lagen, ligt daar nu best uw steenen schans idie schut den Yser g'beel en gansch. # — Aan d'Yser, al wiens overkant daar ligt uwe lieve Vaderland ; van ver waar vrienden de oogen knippen, waar biddend roeren Moeders lippen, waar 't jongste reeds zijn label leert « den welkom » voor nw wederkeer. Waar menig lief en tronw katoen alleen nu moet heur wandling doen ; 1er kerk nu bidt voor al die vielen, en zucht : wanneer is 't dat wij knicleu en zij aan zij ten autaar gaan met 't ringsken van den Yser aan ? C.od sehenk ons dan een zalig bed een Albrecht een Elisabeth. Die trouwt die moet de wereld kleeden. VVe kun' er tien loi vijftien reeden... Hij trotstnu dagelijks de dood ; dan, vrees ik ook geen hongersnood. Jongbloedig volk dat mint en zint spijts 't stormen van den oorlogswind, gedenk uw' God, die mint uw zielen ; leer bidden vcktr uw autaarknielen, zeg lletn : ik zorg voor 't Land, U lief, zorg Gij voor 't buis en .... 'L huisgerief. H. Norda. MIJN BLADJE — vervoig — Laat ons een keer die twee gebeurtenissen gelijk of ze zouden lot de roemweerdige ge-schiedenisse toebehooren, van ends ende ends nagaan en overwegen. We leven nu toch in oorlogstijden Moeten wij ons nict als ridders, ja als cbristene ridders gedragen. Daar hebt ge 't ! Een ridder, als er nu te strijden valt is toch in gevaar : of kan in 't gevaar komen ; en als hij een christen ridder is, moet hij dan in geen regel zijn met God! Ridder Lamoral zetle hem van top tôt teen in 't staal ; dat was maar een verbeeldinge van de strijdveer-digheid zijner ziele, trouwens, de groote inan was al lange te vooren effen rekeninge met ons Ileere. Ging hij daarom te vroeger sterven ? Caan wij daarom een oogenblik eerder ons oogen voor goed toeluiken. In 't geheele niet; maar wcl een oogenblik, een maand, een jaar en nog vroeger verstand gebruiken, dat vele is, dat het al is. Ie Jaar— 8 Het nummer 10 centiemen Juni (2e helft) 1916

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland appartenant à la catégorie Culturele bladen, parue à Stavele du 1916 au 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes