Votre recherche * a donné 765 résultats

a-z index des titres
  • Londen

Filtres

Turnhout: St Jozef's college = Turnhout: collège Saint Joseph

TJRNHOUTST Joseoh Colloge Goed gekeurd doar de militàree overheid. REOAïBTjES Reverend Pere J. Meeus, S.J. Lelgian Social and Charitable home, 520 Fulham Rd, Londres, S.W.6. Vriendelijk verzocht aansto'nds na ontvangfet dezer, een k aart.ie te sturen dat men dses nummer ontvangen heeft. Priere d'accuser réception de ce numéro aussitôt que ...

De stem uit België

iw*i . IM^II si-*--***.-*-,* '' if - L./ hTgMM*—****CT"^T^TTTTTmïïn**^JM"TiT B-irTTTlf"¥WTl^T" 4(.le JaJH*ga.ng, Nr. 29. (Blz. 1895-1906.) Opllage : 11,400. VRIJDAG, APRIL 1918. Registered at G.P.O. as a Newspaper. 12 blz. I^d. NOTA VAN DEN UITGEVER.—De prijs van het papier is deze week weer schrikkeliik opgesiagen. En sinds ...

De Belgische metaalbewerker

gg De Belgische fjj M Metaalbewerker ÉM MAANDBLAD JOURNAL MENSUEL Le Métallurgiste Belge Bureelen-Bureaux : •« EVERSLEIGH," 11, LYNDHURST GARDENS, HAMPSTEAD, N.W. 3 May, 1918. Prijs—prix, HALF-PENNY. LETTRE D'UN SOLDAT. Nous avons reçu à maintes reprises des témoignages de sympathies de nos camarades au front. La lettre, nous ...

De stem uit België

Abonnomtnt : 2/« thi 3 maandea. fabscrljfeiton t il* for 3 month». Voot d« Yer*«ntgd« Statan l Met». Yoor Rolland : l.M II. Yoor tPrankrljk: | ûf. Vw 4* mMatMt 1|« Bureel: 81, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. VOOR god EN VADERLAND. Téléphona: Muaeum 267. 5de. Jaargang, Nr. 3. (Blz. 2107-2114.) Oplage: 10,000. VRIJDAG, ...

De stem uit België

But tel.' 21. RUSSELL WaiîABft LONDON, W.C. ToloDhonat De Stem uit Belgie. IbcrjjiôjïLSiil : Ish. 9J. voor 3 mâanaêji. Subscription : Ish. 9(L for 3 months. Voor oe Veveenlgde Staten. 50 cts. Voor Hollaijd : X ft Voor Frankrijk : 2.25 fr. Vôor de soldhten : lsh of 1.50 fr. VPTTnAn TTTTRPT TA PT t^T- Rtgistered at G.P O. as a Ncw^^ r g 51/. I ...

De Belgische metaalbewerker

De Belgische Metaalbewerker -ffni fura urtnhiiinn ^j| rjuapsjqass der "¥oeiingsnij verheid Landelijk orgaan van de Centrale der ÏVerklieden en Werks^s der Voedingsnijverheid van ISelgië GEEN RECHTEN ZONDER PICHTEN BEHEER EN OPSTELRAAD : ^OLKSHî GEEN PICHTEN ZONDER RECHTEN Jozef - Stevensstraat, brussel | Centrale Vereeniging der Werklieden ...

De Leijegalm

...

De stem uit België

De Stem uit Belgie Abonnaient : a/l iki 3 maanden. Sabterlptien i i/t for S rooath*. Vooi d« Vereact|d« Stateat H eu. Vaor Kailand : 1.31 fl. Ï06T îPïaakrJjki 1 fis ÏK» *« «U Jatiuii lit Bureel: ïl, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. VOOR GOD EN VADERLAND, Téléphoné ■ Muséum 267. 5de. Jaargang Nr. 4. (Blz. 2115 2122 ) Oplage : ...

De Belgische metaalbewerker

Annexe des Bureaux. De Belgische M etaalbe wer ker MAANDBLAD JOURNAL MENSUEL /sr • -g -n • Le Métallurgiste Belge Bureelen-Bureaux - - 16, AGINCOURT ROAD, HAMPSTEAD, LONDON, N.W. August, 1916. Prijs—prix, HALF-PENNY. ONZE DOODEN. JOZEF EVERLING. Het volgende pijnlijk nieuws bereikte ons uit Frankrijk : " Onze goede vriend Jozef ...

De stem uit België

...

De stem uit België

Bureel ) 21, RUSSELL SQUARE tONDON. VV.C. TctepS^one: Muséum 2 67. De Stem s* VOOR GOD EN VABERLAND. uit Belgie. Abonnement : lsh. 9d. voor 3 maanden. Subscription : lsh. 9d. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fi. Voor Frânkrijk : 2.25 fr. Voor de soldaten : lsh. of 1.50 fr. 3de Jaargang, Nr. 10. (siz. ...

De Belgische metaalbewerker

Annexe des Bureaux. De Belgische M etaalbe werker ^ Bureaux. MAANDBLAD JOURNAL MENSUEL iUiUlilJL/LfJUiXU UVU l\iinju XVir/l^l O (J £/L/ Le Métallurgiste Belge Bureelen-Bureaux - - 16, AGINCOURT ROAD, HAMPSTEAD, LONDON, N.W. May, 1916. Prijs—prix, HALF-PENNY. CONGRÈS DE LA CENTRALE DES METALLURGISTES BELGES (SECTION ANGLAISE) TENU À LONDRES ...

Pages