Votre recherche * a donné 765 résultats

a-z index des titres
  • Londen

Filtres

De Belgische metaalbewerker

March, 1916. Prijs—prix, HALF-PENNY. DE MILITARISATIE. Sinds eenige weken is er onder onze metaalbewerkers heel wat beroering : Belgische officieren zyn op verschillige werkhuizen hen komen aanzetten zich te laten mili-tariseeren. Indien ze zich er hadden toe geleend de verbintenissen te teekenen die hen werden voorgelegd, zouden onze werklieden ...

De stem uit België

L'Echo de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland Bureau: 55, Kussell square, W.t • • Abonnement : Subscription : ls. 9d. voor drie maanden. ls. 9d. for three months. Dieu et Patrie Voor aankondigingen : !ï!ï Ruceell .Sniiare. No. 24. VRIJDAG, MAART 5, 1915. Prirp 1 H Vastenbrief van Z. E. Kardinaal Mercier. Paaschplicht. |TÏÏ De ...

De stem uit België

...

De stem uit België

De Stem uit Belgie. Abonnement : 2sh _ yo°r 3 maanden. Subscription : 2sh. for 3 montlis. Voor de Vereenîgde Staten : 50 cts Voor H lland : ^1 fl, Voor Frankrijk. 2o0 fr. Voor de soldaten : lsh. of 1.50 fr. Bureel : 21. RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. VOOR GOD EN VADERLAND. t Téléphona: Muséum 267. 4de Jaarg;lllg, Nr. 19. (Bfe. 1791-1802.) ...

De stem uit België

De Stem uit Belgie. AJaouu*iaenfc : 2sh voor 3 maanden. Subacription.: 2ûl Î&t 3 months. \oàf de Vereexîlcdô. «totèn 50 ot€L Voor H U'and ; 4 Afl, Voor Frankriik. 2.50 il ' fr. Voor de soldaten ; lsh * of 1.50 fr. 4<le Jaargahg, Nr. 24. (Blz. 1843-1854.) Oplage : 11,400. VRIJDAG, MAART I, 1918. Registered at G.P.O. as a Newspaper. ...

De stem uit België

Bureel l 21, RUSSELL SQUARE. LONDON. W.C. Téléphoné t Muséum 2 6 7. De Stem uit Belgie. Abonnement : lsh. 9d. voor 3 maanden. Subscription : lsh. 9d. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.25 fr. Voor de soldaten : lsh. of 1.50 fr. 3de Jaargang, Nr. il. (Blz. 1207-1218.) VRIJDAG, 1 DECEMBER ...

De stem uit België

De Stem uit Belgie Abonnement : 2sh. foor 3 maanden. Subscription : 2sh. for 3 months. Voor de Vereenîgde S ta te n : 50 cts. Voor II l'and : 1 fl, Voor Frankrijk., 2.50 fr. Voor de soldaten : lsh. of 1.50 fr. Burwi; 21, RUSSELL SQUAEE, LONDON, W.C. VOOR GOD BN VADERLAND. Taiophone: Musoum 267. 4cle Jaargang, Nr. 26. (Bh. 1863-1874.) Oplage : ...

De Belgische metaalbewerker

De Belgische M etaalbe werker MAANDBLAD JOURNAL MENSUEL Le Métallurgiste Belge Bureelen-Bureaux - - 16, AGINCOURT ROAD, HAMPSTEAD, LONDON, N.W. December, 1916. Prijs—prix, HALF-PENNY. DE LOOJNAF 1KOK UN DE KEOJKLKlJNLiSFAliKIKK. Ons artikel aangaande de loonsaftrok in Birmingham heeft veel beroering gebracht onder de Belgen. Wij weten nu dat ...

De Belgische metaalbewerker

Septembre, 1915. Prys—prix, HALF-PENNY. LE METALLURGISTE BELGE. Nous éditons notre bulletin mensuel pour défendre les droits des métallurgistes belges en Angleterre. Ils gagnent leur vie en travaillant. Ils n'ont pas besoin du soutien des comités de bienfaisance, au contraire ils donnent largement leurs oboles pour les différentes œuvres ...

De stem uit België

Eurtdl 31, russell square, london, w.c. ▼•■•phone : Muaeum 207. XDe Stem VOOR GOD EN VADERLAND. uit JBelgie. Abonnement : lsh. 0d >oor 3 maanden. Subscrlptlon : lsh. 9d. for 3 months. Voor de Vereenlade Staten : 50 cts. Voor Hotland : 1 fl. Voor FrankrUk : 2.25 fr. Voor de soldat» : Uh. of 1.50 fr. 3de Jaargang, Nr. ...

Turnhout: St Jozef's college = Turnhout: collège Saint Joseph

0-^f /r; ;'Goed Redactie < ; 11 3 '^ör/ rit '¥i m Jech Volkshuis, '520 Fulhom Rd S.,7.6. UTspoed: g op het vorige, laat ons htpen fatn5.jn en dat ;eregeld u nieuws zullen fTed°ent08* ' ' t nu ner noodzakelijk uitrek- 33 -Jbokk van Pater Eossaers in de vaste v-rzeke Î1 ?:;"ten aangenaam zal zijn.Eli de 1-aine ?rthV iöpat3^ si** herinneren ...

De stem uit België

De Stem uit Belgie. Abonnement : 2/6 yooî Smaanden. Subscriptionl 2/6 for 3 months. Yoor t Verceiii^dc Staten: SOcts. Yoor Holïand : 1.23 . n. Yoor îFrankrijk: 3 ir. Yoor de soldaten: 1/8 of 2 fr. Bureel: ai, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. ■» ksri 1 '""£S VOOR GOD EN VADERLAND. Téléphona: Muséum 867. — ^ - —^fowuaï muséum ...

Pages