Votre recherche * a donné 1916 résultats

a-z index des titres
  • De Belgische standaard

Filtres

Série ou titre

De Belgische standaard

ABOaflMENTSPRIJS! Voor soldat&i I maand f. 1-85 a maapden 3-5° /" 3 maanden 3"75 v $iet soldatetfi in 't land I maar.: cl f. i 75 a maanden 3-50 3 maanden 5"25 Buiten 't land X maand 'f. 3-50 a maanden 5 00 maanden 7-5° ... _ REDACTIE en ADMliiBflUBI : Fitffci «iMW CoquiUt» Zeedijk DE PANNE Kleine aankoadi-gingen o,35 (■ •5 ...

De Belgische standaard

lste Jaar. N° 1 Vijf centiemen het nummer Zondag 10 Januari 1915. De Belgische STANDAARD Voor aile mededeelingen zich wenden tôt het bureel : VILLA MA COQUILLE, ZEEDIJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. We leven voor den koning ! We lijden met ...

De Belgische standaard

De Begigche T ' ' //,..■ : ■ ■ \ Vo°r aJk mededeelingen »ch wenden tôt het = ^ ^^ I Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. - Reklamen : 0,40 ft\regel VILLA MA COQUILLE, ZEEDIJK, LjEL 1 i Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. We leven voor den konin We lijden met den koning We strijden en sterven vc den koning en 011s land ! ...

De Belgische standaard

lste Jaar. — N° 2 Vf jf centiemen het nummer Donderdag 14 Januari 1915. De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt het bureeî : VILLA MA COQUILLE, Zeeduk, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. Het Belgisch Lied. I. ' Juicht, ...

De Belgische standaard

DE Belgische STANDAARD Voor aile mededeelingen zich wenden tôt het bureel : VILLA MA COQUILLE, ZEED5JK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. Het Belgisch Lied. I. Juicht, Belgen, juicht in breede, voile akkoordcn, Van Haspcngomv tôt aan het Vlaamsche ...

De Belgische standaard

immmpcs —m am lsteJaar. — N° 3 Vijf centiemen het nummerZondag 17 en Maandag 18 Januari 1916 Voor alle mededeelingen zich wenden tot het bureel : Villa MA COQUILLE, Zeedijk, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. K lbert van Brieï OFFICIEELE ...

De Belgische standaard

m lste Jaar. � N� 4 Vijf centiemen het nummer Donderdag 21 Januari 1915 tandaar Villa Voor alle mededeelingen zich wenden tot : MA COQUILLE, ZEEDIJK. DE PANNE. I Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. � Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. Ylaamsche Drieluik Koning Albert�� Den Yzer en ...

De Belgische standaard

Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : Villa MA COQUILLE, Zeeduk, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. Ylaamsche Drieluik Koning Albert „ Ben Yzeren " opgedrctgen. I. Het Lied van den Yzer. Zangwijze naai' hct gc-kend volkslied De Reuze komt. ...

De Belgische standaard

Voor aile medecleeling'en zich wenden tôt : Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel VILLA MA COQUILLE, Zeedijk, DE PANNE. Vluchteling ;en : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. — 23 Januari 1891. Dubbel smartelijk klinkt die verjaardag, aangebracht in een jaar van rampen. Op dien rouwvollen dag bezweek een prins ...

De Belgische standaard

lste Jaar. — N° 5 MaaHMMMCiHttMiHlttWHIMiwrimr fc*i^Mttiffiaiirii¥Mi r—aiiM— ir*fw«f*rr*rfi—nu^-«jccvr->MMBtMtKsuwac aBUBfcafcSa!?j.*25..;-frftvtm t>«*r^*r/i.<>■ r*âi>**iâJBa*ti*'w»i&* i/awi Vijf centiemen het nummer Zondag 24 en Maandag 25 Januari 1915. De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich ...

De Belgische standaard

ttm/fmbaamaaimul* atuia^bniivam/vmitmmatuaim lui ■mm1 mir lste Jaar. — N° 6 Vijf centiemen het nummer Donderdag 28 en Ifrijdag 29 Januari 1915. De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : VsL.L.A MA COQUILLE, Zeedijk, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 ...

De Belgische standaard

De Belgische Standaard Voor alîe mededeelingen zich wenden tôt : VlLL-A MA COQUILLE, ZEEDIJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. De zeqepraal van 't Seven. j « Vit den dood rijst het leven... » Wanneer bleek die waarheid meer dan nu ? nudateender ...

Pages