Jouw zoekopdracht c:bnc:573 heeft 1 resultaat opgeleverd

a-z index van de titels

    Filters

    Gazet van Duffel: Vlaamsch katholiek weekblad voor die gemeente en...

    G AZET ¥ AN DUFPEL Vlaamsch Katholiek Weekblad voor die geme ente en omliggende chijvingsprijs 2,50 fr. per jaar. — Aankondigingen 10 centieraen de regel. Drukker-Uitgever, Modest AUGUSTYNEN, Bouchout. ileîgûcîi krediet. a De kiezingen nadcren en de libe- ^ ralen zijn op den uilkijk naar mid- n delen om het Gouvernemenl omver te werpen. v ...