Gebruiksvoorwaarden

Rechtenstatus
Meemoo, Vlaams instituut voor het archief, wil met Nieuws van de Groote Oorlog door middel van digitalisering uniek bronnenmateriaal uit WO I conserveren, toegankelijk maken en verspreiden. Daarvoor werkt meemoo samen met collectiebeherende instellingen.
Het grootste deel van de gedigitaliseerde krantenartikels en illustraties uit Nieuws van de Groote Oorlog is NIET ondertekend door de auteur en daarmee NIET langer auteursrechtelijk beschermd. In België zijn anonieme werken immers slechts auteursrechtelijk beschermd tot 70 jaar na publicatie. Daarna behoren ze tot het publiek domein.
Een kleiner deel van de gedigitaliseerde krantenartikels en illustraties uit Nieuws van de Groote Oorlog is WEL ondertekend. Zij behoren mogelijk (nog) niet tot het publieke domein. In België zijn ondertekende werken immers WEL auteursrechtelijk beschermd tot 70 jaar na het overlijden van de auteur. Bij overlijden worden de rechten van de auteur automatisch overgedragen aan zijn erfgenamen.
Meemoo heeft niet kunnen achterhalen welke schrijvers, fotografen en illustratoren die hun krantenartikels en illustraties uit Nieuws van de Groote Oorlog hebben ondertekend reeds langer dan 70 jaar overleden zijn, noch of er erfgenamen zijn op wie hun auteursrechten zijn overgegaan.
Meemoo en de collectiebeherende instellingen kunnen dus NIET garanderen dat alle ondertekende krantenartikels en illustraties uit Nieuws van de Groote Oorlog daadwerkelijk vrij zijn van auteursrechten. Voor zover personen alsnog auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben op de gereproduceerde documenten en artikels uit Nieuws van de Groote Oorlog, kunnen zij contact opnemen met meemoo door te mailen naar support@meemoo.be.
Hergebruik
De gebruiker moet zich bewust zijn van de rechtenstatus van de krantenartikels en illustraties uit Nieuws van de Groote Oorlog. Bij hergebruik is hij als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van het materiaal en zal hij meemoo en de betrokken collectiebeherende instellingen vrijwaren van alle aanspraken van derden gebaseerd op dat gebruik.
1) Voor het materiaal uit Nieuws van de Groote Oorlog van alle aanbieders, met uitzondering van de aanbieders Rijksarchief/CegeSoma, Koninklijke Bibliotheek van België en War Heritage Institute/Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, gelden volgende voorwaarden voor hergebruik:
Meemoo en zijn aanbieders geven het volgende materiaal uit Nieuws van de Groote Oorlog WEL vrij onder een CC0-rechtenverklaring:

  • de metadata;
  • de fotografische reproducties van de krantenartikels en illustraties die NIET zijn ondertekend;
  • de OCR van de krantenartikels en illustraties die NIET zijn ondertekend.

Ze mogen daardoor door iedereen voor alle doeleinden gebruikt worden. Meemoo verzoekt de gebruiker in alle gevallen van hergebruik, als blijk van waardering voor hun werk, de namen van meemoo en de betrokken collectiebeherende instelling(en) te vermelden, zoals dat ook op Nieuws van de Groote Oorlog gebeurt. Die naamsvermelding is echter geen verplichting.
Meemoo en zijn aanbieders geven het volgende materiaal van Nieuws van de Groote Oorlog NIET vrij onder een CC0-rechtenverklaring:

  • de fotografische reproducties van de krantenartikels en illustraties die WEL zijn ondertekend;
  • de OCR van de krantenartikels en illustraties die WEL zijn ondertekend.

De gebruiker is, omwille van de onduidelijke rechtenstatus, zelf volledig verantwoordelijk voor het hergebruik van dat materiaal, rekening houdend met de bestaande wetgeving. Als hij het verder verspreidt, verzoekt meemoo hem eveneens zogenaamde derde partijen te wijzen op de mogelijke onduidelijke rechtenstatus van het materiaal. Daarbovenop verzoekt meemoo de gebruiker in alle gevallen van hergebruik, als blijk van waardering voor hun werk, de namen van meemoo en de betrokken collectiebeherende instelling(en) te vermelden, zoals dat ook op Nieuws van de Groote Oorlog gebeurt. Die naamsvermelding is echter geen verplichting.
2) Voor het materiaal uit Nieuws van de Groote Oorlog van de aanbieders Rijksarchief/CegeSoma, Koninklijke Bibliotheek van België en War Heritage Institute/Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis gelden volgende voorwaarden voor hergebruik:
Bij hergebruik van fotografische reproducties, OCR en metadata van zowel anonieme als ondertekende kranten(artikels) van de aanbieders Rijksarchief/CegeSoma, Koninklijke Bibliotheek van België en War Heritage Institute/Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis is de vermelding van de naam en eventueel het logo van de aanbieder verplicht.
De gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het hergebruik van dat materiaal, rekening houdend met de bestaande wetgeving. Als hij het verder verspreidt, verzoekt Rijksarchief/CegeSoma (de initiatiefnemer van The Belgian War Press) hem eveneens zogenaamde derde partijen te wijzen op de mogelijke onduidelijke rechtenstatus van een deel van het materiaal.