Hobooksch frontblaadje

625597 0
01 Oktober 1918
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 01 Oktober. Hobooksch frontblaadje. Konsultiert 16 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/183416tf35/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nr 22 DOOR DEN CENSOR VAN H ET G. H. K. AANVAARD Nr 1453 — 25-9~l8. OCTOBER 1918 Hobooksche FrontbLaadJe Al wat het " Hobooksch Frontblaadje en Inlichtingsdienst " aangaat zenden naar Aalmoezenier PAUWELS Z. 106. I. - Al wat onze dierbare gîsneuvelden en de Vakstudie betrsft zenden naar Aalmoezenier E. VAN ROMPAEY Z. 82. II. — Inschrijving : Gratis voor soldaten, gereformeerden, en vluchtelingengroepen —- Persoonlijke inschrijving voor vluchtelingen : t fr. s'jaars. Btrand ! In 't holle van den nacht hoorde ik opeens het brandalarm ! De hoorns schalden en de monden riepen : brand ! brand! Ik zag door mijn venster: de hemel was verlicht door akelig-dan-sende toortsen : een huis bra idde in de Kapellestraat. En de eerste pompiers kwamen aan-geloopen naar het gemeentehuis; en de hoorns bleven schallen, en de monden bleven roepen « brand », totdat al de pompiers te been waren en de braudspuit uit haar plaats hadden ge-trokken om ze op een drafje te voeren nàar de Kapellestraat. Ik herdacht dit bran ^tooneel, toen ik deze week het verslag las van het on-heilspellend vuur, dat onze belgische gelederen verslindt. Ik spreek niet van het oorlogsvuur, dat eilaas ! vele jeug-dige levens wegmaait, teedere bloemen op hun stengel afknakt : het schroot heeft zooveel slachtoffers niet gemaakt bij onze soldaten, als het onzedig vuur, waarover ik hier spreken wil. Ik roep ook: brand! brand! Er wordt al zoo lang, zoo lang geroepen, en geboornd op aile tonen. En toch zijn er nog, die . blijven voortslapen, die niet willen, hooren, totdat op zeker oogenblik hun eigenhuis in brand schiet...en dan !... wanhoopskreten. Ze ontwaken ! Te laat ! Jongens, is het niet waar dat men reeds lang geroepen heeft : Past op ! past op voor de vuile wijven die rondzwerven in de plaatsen waar ge met verlof gaat ! Hoevele jongens heb-ben naar dievermaning niet geluisterd, en zijn teruggekomen met een ziekte waarvan ze moeilijk totaalgenezen worden, een ziekte, die vrouw en kin-deren besmet en tôt de volgende ge-slachten overgaat! En dat voor een oogenblik verboden pleizier! Hoevelen, hoevelen zijn er reeds besmeurd inons dapperleger ! En daarom roep ik nog eens, en zal blijven roepen : brand ! brand ! Ik zal

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Hobooksch frontblaadje gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Stavele von 1916 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung